Overzicht van alle vogels waargenomen in Nederland · inclusief hybrides

Hieronder vind je de officiële lijst van alle vogelsoorten die ooit sinds 1800 in Nederland zijn waargenomen. Soorten die aanklikbaar zijn, zijn zeldzame soorten die door de CDNA beoordeeld worden / werden. Soorten waarachter een jaartal is vermeld, zijn voormalige beoordeelsoorten. Het jaartal geeft aan tot en met wanneer ze door de CDNA beoordeeld zijn. Het getal achter een (voormalige) beoordeelsoort heeft het aantal aanvaarde gevallen aan. Algemene soorten zijn niet aanklikbaar.

alle soorten CDNA beoordeelsoorten Incl. hybrides

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Witkopeend  ·  Oxyura leucocephala 17
2. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
3. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
4. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
5. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota (1978)
6. Rotgans  ·  Branta bernicla
7. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans (1998) 78
8. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis (1978)
9. Brandgans  ·  Branta leucopsis
10. Kleine Canadese Gans  ·  Branta hutchinsii 9
Kleine Canadese Gans  ·  B h hutchinsii 9
11. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens (1978)
12. Ross' Gans  ·  Anser rossii 7
Ross' Gans x Brandgans  ·  Anser rossii x branta leucopsis 1
13. Grauwe Gans  ·  Anser anser
14. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
15. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
16. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
17. Kolgans  ·  Anser albifrons 46
Groenlandse Kolgans  ·  A a flavirostris 46
18. Dwerggans  ·  Anser erythropus (1989) 53
19. IJseend  ·  Clangula hyemalis
20. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 18
21. Eider  ·  Somateria mollissima
22. Stellers Eider  ·  Polysticta stelleri 6
23. Brilzee-eend  ·  Melanitta perspicillata 31
24. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
25. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
26. Amerikaanse Zee-eend  ·  Melanitta americana 4
27. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 8
28. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
29. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
30. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 4
31. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
32. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
33. Harlekijneend  ·  Histrionicus histrionicus 1
34. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
35. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
36. Marmereend  ·  Marmaronetta angustirostris 1
37. Krooneend  ·  Netta rufina
38. Tafeleend  ·  Aythya ferina
39. Amerikaanse Tafeleend  ·  Aythya americana 1
40. Witoogeend  ·  Aythya nyroca (1978)
41. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 48
42. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
Kuif- x Ringsnaveleend  ·  Aythya fuligula x collaris 11
43. Topper  ·  Aythya marila
44. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 28
45. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
46. Slobeend  ·  Spatula clypeata
47. Blauwvleugeltaling  ·  Spatula discors 44
Blauwvleugeltaling x Slobeend  ·  Spatula discors x clypeata 2
48. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 14
49. Bronskopeend  ·  Mareca falcata 12
50. Krakeend  ·  Mareca strepera
51. Smient  ·  Mareca penelope
52. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana (2014) 71
53. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
54. Pijlstaart  ·  Anas acuta
55. Wintertaling  ·  Anas crecca
56. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis (2014) 74
Wintertaling x Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas crecca x carolinensis (2014) 2

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

57. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
58. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
59. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

60. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus (1992) 44

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

61. Dikbekfuut  ·  Podilymbus podiceps 2
62. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
63. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
64. Fuut  ·  Podiceps cristatus
65. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
66. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

67. Holenduif  ·  Columba oenas
68. Houtduif  ·  Columba palumbus
69. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
70. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 11
Meenatortel  ·  S o meena 7
71. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

PTEROCLIFORMES

zandhoenders  ·  Pteroclidae

72. Steppehoen  ·  Syrrhaptes paradoxus 13

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

73. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

74. Stekelstaartgierzwaluw  ·  Hirundapus caudacutus 1
75. Alpengierzwaluw  ·  Tachymarptis melba 78
76. Siberische Gierzwaluw  ·  Apus pacificus 1
77. Huisgierzwaluw  ·  Apus affinis 4
78. Vale Gierzwaluw  ·  Apus pallidus 43
79. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

80. Kuifkoekoek  ·  Clamator glandarius 29
81. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

82. Waterral  ·  Rallus aquaticus
83. Kwartelkoning  ·  Crex crex
84. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
85. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 77
86. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla (2006) 112
87. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
88. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

89. Canadese Kraanvogel  ·  Antigone canadensis 1
90. Jufferkraanvogel  ·  Grus virgo 1
91. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

92. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 49
93. Grote Trap  ·  Otis tarda 48
94. Oostelijke Kraagtrap  ·  Chlamydotis macqueenii 1

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

95. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
96. Parelduiker  ·  Gavia arctica
97. IJsduiker  ·  Gavia immer (1988)
98. Geelsnavelduiker  ·  Gavia adamsii 41

PROCELLARIIFORMES

zuidelijke stormvogeltjes  ·  Oceanitidae

99. Wilsons Stormvogeltje  ·  Oceanites oceanicus 1
100. Bont Stormvogeltje  ·  Pelagodroma marina 1

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

101. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus (1999) 65
102. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

103. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis
donsstormvogel  ·  Pterodroma mollis | feae | madeira 1
104. Kuhls Pijlstormvogel  ·  Calonectris borealis 6
Kuhls | Scopoli's Pijlstormvogel  ·  Calonectris borealis | diomedea 11
105. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea
106. Grote Pijlstormvogel  ·  Ardenna gravis 19
107. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus
108. Vale Pijlstormvogel  ·  Puffinus mauretanicus (1997) 68

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

109. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
110. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

111. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 10
112. Kroeskoppelikaan  ·  Pelecanus crispus 1

reigers  ·  Ardeidae

113. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
114. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
115. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
116. Groene Reiger  ·  Butorides virescens 1
117. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides (2017) 114
118. Koereiger  ·  Bubulcus ibis (1996) 88
119. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
120. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
121. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba (1984)
122. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta (1978)

ibissen  ·  Threskiornithidae

123. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
124. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus (1999) 114

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

125. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus
126. Bruine Gent  ·  Sula leucogaster 3

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

127. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 8
128. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
129. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo 45
Grote Aalscholver  ·  P c carbo (2008) 45

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

130. Griel  ·  Burhinus oedicnemus (2008) 71

scholeksters  ·  Haematopodidae

131. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

132. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
133. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

134. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
135. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
136. Amerikaanse Goudplevier  ·  Pluvialis dominica 61
137. Aziatische Goudplevier  ·  Pluvialis fulva (2018) 75
Amerikaanse | Aziatische Goudplevier  ·  Pluvialis dominica | fulva (2018) 10
138. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
139. Killdeerplevier  ·  Charadrius vociferus 1
140. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
141. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
142. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 1
143. Indische Kievit  ·  Vanellus indicus 1
144. Steppekievit  ·  Vanellus gregarius 55
145. Witstaartkievit  ·  Vanellus leucurus 10
146. Kievit  ·  Vanellus vanellus
147. Kaspische Plevier  ·  Anarhynchus asiaticus 3
148. Steppeplevier  ·  Anarhynchus veredus 1
149. Woestijnplevier  ·  Anarhynchus leschenaultii 15
150. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

151. Bartrams Ruiter  ·  Bartramia longicauda 1
152. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 1
153. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
154. Dunbekwulp  ·  Numenius tenuirostris 9
155. Wulp  ·  Numenius arquata
156. Grutto  ·  Limosa limosa 1
IJslandse Grutto  ·  L l islandica (1989) 1
157. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
158. Steenloper  ·  Arenaria interpres
159. Grote Kanoet  ·  Calidris tenuirostris 3
160. Kanoet  ·  Calidris canutus
161. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
162. Siberische Strandloper  ·  Calidris acuminata 9
163. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus (2002) 87
164. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
165. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 5
166. Roodkeelstrandloper  ·  Calidris ruficollis 6
167. Taigastrandloper  ·  Calidris subminuta 1
168. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
169. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
170. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
171. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
172. Bairds Strandloper  ·  Calidris bairdii 15
173. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
174. Bonapartes Strandloper  ·  Calidris fuscicollis 56
175. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis (2014) 79
176. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos (1999) 96
177. Alaskastrandloper  ·  Calidris mauri 1
178. Grijze Strandloper  ·  Calidris pusilla 13
179. Grote Franjepoot  ·  Phalaropus tricolor 25
180. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
181. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
182. Terekruiter  ·  Xenus cinereus (2014) 64
183. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
184. Amerikaanse Oeverloper  ·  Actitis macularius 5
185. Witgat  ·  Tringa ochropus
186. Amerikaanse Bosruiter  ·  Tringa solitaria 1
187. Siberische Grijze Ruiter  ·  Tringa brevipes 1
188. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
189. Grote Geelpootruiter  ·  Tringa melanoleuca 4
Grote | Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa melanoleuca | flavipes 1
190. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
191. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 54
192. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis (1992) 139
193. Bosruiter  ·  Tringa glareola
194. Tureluur  ·  Tringa totanus
195. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
196. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 48
Grote | Kleine Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus | griseus 8
197. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
198. Watersnip  ·  Gallinago gallinago
199. Poelsnip  ·  Gallinago media 55

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

200. Vorkstaartplevier  ·  Glareola pratincola 23
201. Oosterse Vorkstaartplevier  ·  Glareola maldivarum 2
202. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 44
Oosterse | Steppe- | Vorkstaartplevier  ·  Glareola maldivarum | nordmanni | pratincola 11
203. Renvogel  ·  Cursorius cursor 4

alken  ·  Alcidae

204. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
205. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle (2006) 98
206. Alk  ·  Alca torda
207. Kleine Alk  ·  Alle alle
208. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 11
209. Zeekoet  ·  Uria aalge 1
Noordelijke Zeekoet  ·  U a hyperborea 1

jagers  ·  Stercorariidae

210. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus (1992) 113
211. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
212. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
213. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

214. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
215. Ivoormeeuw  ·  Pagophila eburnea 3
216. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
217. Dunbekmeeuw  ·  Chroicocephalus genei 8
218. Kleine Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus philadelphia 5
219. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
220. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
221. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 20
222. Lachmeeuw  ·  Larus atricilla 4
223. Franklins Meeuw  ·  Larus pipixcan 13
224. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
225. Audouins Meeuw  ·  Larus audouinii 3
226. Reuzenzwartkopmeeuw  ·  Larus ichthyaetus 2
227. Stormmeeuw  ·  Larus canus
228. Ringsnavelmeeuw  ·  Larus delawarensis 11
229. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus 52
Baltische Mantelmeeuw  ·  L f fuscus (2019) 52
230. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
231. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
232. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans (1997) 31
233. Thayers Meeuw  ·  Larus thayeri 1
234. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides (1997) 94
Kumliens Meeuw  ·  L g kumlieni 4
235. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
236. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
237. Bonte Stern  ·  Onychoprion fuscatus 1
238. Brilstern  ·  Onychoprion anaethetus 1
239. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
240. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica (1992) 62
241. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
242. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida (1995) 133
243. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus (1984)
244. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
245. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 46
246. Visdief  ·  Sterna hirundo
247. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
248. Forsters Stern  ·  Sterna forsteri 6
249. Sierlijke Stern  ·  Sterna elegans 1
250. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis
251. Amerikaanse Grote Stern  ·  Sterna acuflavida 1

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

252. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

253. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 68
254. Wespendief  ·  Pernis apivorus
255. Aasgier  ·  Neophron percnopterus 2
256. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus (2011) 67
257. Vale Gier  ·  Gyps fulvus (2019) 68
258. Monniksgier  ·  Aegypius monachus 4
259. Schreeuwarend  ·  Clanga pomarina 18
260. Bastaardarend  ·  Clanga clanga 35
Bastaard- x Schreeuwarend  ·  Clanga clanga x pomarina 1
Bastaardarend | Bastaard- x Schreeuwarend  ·  Aquila clanga | clanga x pomarina 3
Bastaardarend | Schreeuwarend | Bastaard- x Schreeuwarend  ·  Clanga clanga | pomarina | clanga x pomarina 7
261. Dwergarend  ·  Aquila pennata 43
262. Steppearend  ·  Aquila nipalensis 6
263. Spaanse Keizerarend  ·  Aquila adalberti 1
264. Keizerarend  ·  Aquila heliaca 2
265. Steenarend  ·  Aquila chrysaetos 21
266. Havikarend  ·  Aquila fasciata 5
267. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
268. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
269. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus (2011) 83
270. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
271. Sperwer  ·  Accipiter nisus
272. Havik  ·  Accipiter gentilis
273. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
274. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
275. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
Oostelijke Zwarte x Zwarte Wouw  ·  Milvus lineatus x migrans 1
276. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
277. Buizerd  ·  Buteo buteo 3
Steppebuizerd  ·  B b vulpinus 3
278. Arendbuizerd  ·  Buteo rufinus 10

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

279. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

280. Sperweruil  ·  Surnia ulula 4
281. Dwerguil  ·  Glaucidium passerinum 11
282. Steenuil  ·  Athene vidalii
283. Ruigpootuil  ·  Aegolius funereus 23
284. Dwergooruil  ·  Otus scops 13
285. Ransuil  ·  Asio otus
286. Velduil  ·  Asio flammeus
287. Bosuil  ·  Strix aluco
288. Sneeuwuil  ·  Bubo scandiacus 22
289. Oehoe  ·  Bubo bubo (2003) 10

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

290. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

291. Bijeneter  ·  Merops apiaster (1992) 73
292. Groene Bijeneter  ·  Merops persicus 4

scharrelaars  ·  Coraciidae

293. Scharrelaar  ·  Coracias garrulus 71

ijsvogels  ·  Alcedinidae

294. IJsvogel  ·  Alcedo atthis
295. Bandijsvogel  ·  Megaceryle alcyon 1

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

296. Draaihals  ·  Jynx torquilla
297. Grijskopspecht  ·  Picus canus 7
298. Groene Specht  ·  Picus viridis
299. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
300. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius (1997) 86
301. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
302. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

303. Kleine Torenvalk  ·  Falco naumanni 1
304. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
305. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus (1978)
306. Eleonora's Valk  ·  Falco eleonorae 1
307. Smelleken  ·  Falco columbarius 6
IJslands Smelleken  ·  F c subaesalon 6
308. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
309. Sakervalk  ·  Falco cherrug 1
310. Giervalk  ·  Falco rusticolus 9
311. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

vireo's  ·  Vireonidae

312. Roodoogvireo  ·  Vireo olivaceus 9

wielewalen  ·  Oriolidae

313. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

314. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 4
315. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
316. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 4
317. Daurische Klauwier  ·  Lanius isabellinus 17
Turkestaanse | Daurische Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides | isabellinus 5
318. Langstaartklauwier  ·  Lanius schach 1
Langstaartklauwier ssp erythronotus  ·  L s erythronotus 1
319. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 62
320. Klapekster  ·  Lanius excubitor
321. Aziatische Klapekster  ·  Lanius lahtora 5
Steppeklapekster  ·  L l pallidirostris 5
322. Maskerklauwier  ·  Lanius nubicus 1
323. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator (2003) 119
Balearische Roodkopklauwier  ·  L s badius 2

kraaien  ·  Corvidae

324. Ekster  ·  Pica pica
325. Gaai  ·  Garrulus glandarius
326. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 8
Diksnavelnotenkraker  ·  N c caryocatactes 4
327. Kauw  ·  Corvus monedula
328. Daurische Kauw  ·  Corvus dauuricus 2
329. Roek  ·  Corvus frugilegus
330. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
331. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
332. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

333. Goudhaan  ·  Regulus regulus
334. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

335. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus (1988)

mezen  ·  Paridae

Pleskes Mees, Pimpel- x Azuurmees  ·  Cyanistes caeruleus x cyanus 3
336. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
337. Koolmees  ·  Parus major
338. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
339. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
340. Matkop  ·  Poecile montanus
341. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

342. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

343. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
344. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
345. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 5
346. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
347. Kortteenleeuwerik  ·  Calandrella brachydactyla 74
348. Bergkalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha bimaculata 1
349. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 6

zwaluwen  ·  Hirundinidae

350. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
351. Rotszwaluw  ·  Ptyonoprogne rupestris 8
352. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
353. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
354. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica (2004) 72

struikzangers  ·  Cettiidae

355. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti (2003) 182

staartmezen  ·  Aegithalidae

356. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

357. Kroonboszanger  ·  Phylloscopus coronatus 2
358. Groene Fitis  ·  Phylloscopus nitidus 2
359. Swinhoes Boszanger  ·  Phylloscopus plumbeitarsus 4
360. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides (2014) 76
361. Noordse Boszanger  ·  Phylloscopus borealis 32
362. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus (1996) 89
363. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus (1988)
364. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei (2017) 67
365. Raddes Boszanger  ·  Phylloscopus schwarzi 59
366. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus (2011) 74
367. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli 56
368. Balkanbergfluiter  ·  Phylloscopus orientalis 5
Bergfluiter | Balkanbergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli | orientalis 12
369. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
370. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
371. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis (2011) 38
372. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 63
373. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

374. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
375. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
376. Afrikaanse Woestijngrasmus  ·  Curruca deserti 1
377. Woestijngrasmus  ·  Curruca nana 3
378. Sperwergrasmus  ·  Curruca nisoria (1992) 196
379. Humes Braamsluiper  ·  Curruca althaea 9
Humes Braamsluiper  ·  C a althaea 1
Siberische Braamsluiper  ·  C a blythi 7
Vale Braamsluiper  ·  C a halimodendri 1
380. Westelijke Orpheusgrasmus  ·  Curruca hortensis 2
381. Braamsluiper  ·  Curruca curruca
382. Kleine Zwartkop  ·  Curruca melanocephala 11
383. Grasmus  ·  Curruca communis
384. Westelijke Baardgrasmus  ·  Curruca iberiae 9
385. Balkanbaardgrasmus  ·  Curruca cantillans 38
Westelijke | Moltoni's | Balkanbaardgrasmus  ·  Curruca inornata | subalpina | cantillans 44
386. Brilgrasmus  ·  Curruca conspicillata 1
387. Sardijnse Grasmus  ·  Curruca sarda 1
388. Provençaalse Grasmus  ·  Curruca undata 16
Atlantische Provençaalse Grasmus  ·  C u dartfordiensis 7

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

389. Siberische Sprinkhaanzanger  ·  Locustella certhiola 11
390. Kleine Sprinkhaanzanger  ·  Locustella lanceolata 4
391. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
392. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis (2014) 80
393. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

394. Grote Vale Spotvogel  ·  Hippolais languida 1
395. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
396. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta (2004) 45
397. Kleine Spotvogel  ·  Iduna caligata 34
398. Sykes' Spotvogel  ·  Iduna rama 1
399. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
400. Veldrietzanger  ·  Acrocephalus agricola 42
401. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum (2020) 92
402. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
403. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
404. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola (1992) 128
405. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus
406. Zwartkoprietzanger  ·  Acrocephalus melanopogon 2

graszangers  ·  Cisticolidae

407. Graszanger  ·  Cisticola juncidis (2000) 64

pestvogels  ·  Bombycillidae

408. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

rotskruipers  ·  Tichodromidae

409. Rotskruiper  ·  Tichodroma muraria 2

boomklevers  ·  Sittidae

410. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

411. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris (1994) 91
412. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

413. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spotlijsters  ·  Mimidae

414. Spotlijster  ·  Mimus polyglottos 1

spreeuwen  ·  Sturnidae

415. Daurische Spreeuw  ·  Agropsar sturninus 1
416. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus (2002) 110
417. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

418. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

419. Goudlijster  ·  Zoothera aurea 23
420. Grijswangdwerglijster  ·  Catharus minimus 1
421. Siberische Lijster  ·  Geokichla sibirica 2
422. Beflijster  ·  Turdus torquatus
423. Merel  ·  Turdus merula
424. Vale Lijster  ·  Turdus obscurus 9
425. Bruine Lijster  ·  Turdus eunomus 4
426. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 13
427. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
428. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
429. Koperwiek  ·  Turdus iliacus 1
IJslandse Koperwiek  ·  T i coburni (2015) 1
430. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
431. Roodborstlijster  ·  Turdus migratorius 1

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

432. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 3
Westelijke Rosse Waaierstaart  ·  C g galactotes 3
433. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
434. Roodborst  ·  Erithacus rubecula 1
Britse Roodborst  ·  E r melophilus 1
435. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia (2011) 72
436. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
437. Blauwborst  ·  Luscinia svecica 81
Roodsterblauwborst  ·  L s svecica 81
438. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 1
439. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 58
440. Perzische Roodborst  ·  Irania gutturalis 4
441. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros 12
Oosterse Zwarte Roodstaart  ·  P o phoenicuroides 12
442. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
443. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 17
444. Blauwe Rotslijster  ·  Monticola solitarius 3
445. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva (1978)
446. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis 42
447. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
448. Paapje  ·  Saxicola rubetra
449. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
450. Aziatische Roodborsttapuit  ·  Saxicola maurus 52
Kaspische Roodborsttapuit  ·  S m hemprichii 1
451. Stejnegers Roodborsttapuit  ·  Saxicola stejnegeri 3
Aziatische | Stejnegers Roodborsttapuit  ·  Saxicola maurus | stejnegeri 2
452. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
453. Seebohms Tapuit  ·  Oenanthe seebohmi 1
454. Izabeltapuit  ·  Oenanthe isabellina 16
455. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 48
456. Westelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe hispanica 3
457. Oostelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe melanoleuca 6
Oostelijke | Westelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe melanoleuca | hispanica 6
458. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 30
Bonte | Westelijke Blonde | Oostelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka | hispanica | melanoleuca 1

heggenmussen  ·  Prunellidae

459. Alpenheggenmus  ·  Prunella collaris 13
460. Heggenmus  ·  Prunella modularis
461. Bergheggenmus  ·  Prunella montanella 1

mussen  ·  Passeridae

462. Huismus  ·  Passer domesticus
463. Spaanse Mus  ·  Passer hispaniolensis 8
464. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

465. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
466. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
467. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
468. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 6
Italiaanse Kwikstaart  ·  M c cinereocapilla 2
469. Balkankwikstaart  ·  Motacilla feldegg 3
oostelijke gele kwikstaart spec  ·  Motacilla tschutschensis / macronyx / taivana 1
470. Citroenkwikstaart  ·  Motacilla citreola (2020) 68
471. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
472. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
473. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
474. Grote Pieper  ·  Anthus richardi (1988)
475. Mongoolse Pieper  ·  Anthus godlewskii 18
476. Duinpieper  ·  Anthus campestris
477. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni (2014) 74
478. Boompieper  ·  Anthus trivialis
479. Graspieper  ·  Anthus pratensis
480. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus (1991) 55
481. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
482. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

483. Keep  ·  Fringilla montifringilla
484. Vink  ·  Fringilla coelebs 2
Atlasvink  ·  F c africana 2
485. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
486. Roodmus  ·  Erythrina erythrina (1991) 113
487. Haakbek  ·  Pinicola enucleator 7
488. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
489. Woestijnvink  ·  Bucanetes githagineus 2
490. Groenling  ·  Chloris chloris
491. Kneu  ·  Linaria cannabina
492. Frater  ·  Linaria flavirostris 5
Britse Frater  ·  L f pipilans 5
493. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
494. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
495. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni (2014) 93
Groenlandse Witstuitbarmsijs  ·  A h hornemanni 1
496. Witbandkruisbek  ·  Loxia leucoptera (2014) 71
497. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
498. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus (2012) 34
499. Putter  ·  Carduelis carduelis
500. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
501. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

502. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis 2
IJslandse Sneeuwgors  ·  P n insulae 2
503. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
504. Zanggors  ·  Melospiza melodia 1
505. Witkeelgors  ·  Zonotrichia albicollis 7
506. Grijze Junco  ·  Junco hyemalis 4
507. Bruinkopgors  ·  Emberiza bruniceps 12
508. Zwartkopgors  ·  Emberiza melanocephala 21
509. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
510. Grijze Gors  ·  Emberiza cia 2
511. Steenortolaan  ·  Emberiza buchanani 1
512. Bruinkeelortolaan  ·  Emberiza caesia 4
513. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
514. Cirlgors  ·  Emberiza cirlus 11
515. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
516. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 53
517. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
518. Wilgengors  ·  Emberiza aureola 13
519. Rosse Gors  ·  Emberiza rutila 1
520. Geelbrauwgors  ·  Emberiza chrysophrys 1
521. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla (2003) 105
522. Bosgors  ·  Emberiza rustica (2008) 76
523. Maskergors  ·  Emberiza spodocephala 4
524. Glanstroepiaal  ·  Quiscalus quiscula 1
525. Geelkoptroepiaal  ·  Xanthocephalus xanthocephalus 1
526. Baltimoretroepiaal  ·  Icterus galbula 2
527. Noordse Waterlijster  ·  Parkesia noveboracensis 1
528. Zwartkopzanger  ·  Setophaga striata 1
529. Mirtezanger  ·  Setophaga coronata 2

Eerder ontdekt op 7 december

2013 Witbandkruisbek
2003 Groenlandse Kolgans
1996 Pallas' Boszanger
1991 Witkopeend
1991 Pallas' Boszanger
1984 Geelsnavelduiker
1982 Humes Bladkoning
1975 Witstuitbarmsijs
1910 Kleine Trap
1909 Giervalk
1908 Steenarend

Hulp nodig

Voor de uitbreiding van de documentatie in de Avifauna van Nederland zijn wij altijd op zoek naar aanvullende documentatie van gevallen! Zeker van (met name oude) gevallen waarvan nog geen foto’s (of geluiden, schetsen, video's, beschrijvingen of andere vormen van documentatie) in de database staan.

Beschik je over dit soort gegevens, heb je opmerkingen of wil je meehelpen, neem dan contact met ons op.