Overzicht van alle vogels waargenomen in Nederland · inclusief hybrides

Hieronder vind je de officiële lijst van alle vogelsoorten die ooit sinds 1800 in Nederland zijn waargenomen. Soorten die aanklikbaar zijn, zijn zeldzame soorten die door de CDNA beoordeeld worden / werden. Soorten waarachter een jaartal is vermeld, zijn voormalige beoordeelsoorten. Het jaartal geeft aan tot en met wanneer ze door de CDNA beoordeeld zijn. Algemene soorten zijn niet aanklikbaar.

alle soorten CDNA beoordeelsoorten Incl. hybrides

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Witkopeend  ·  Oxyura leucocephala
2. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
3. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
4. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
5. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota (1978)
6. Rotgans  ·  Branta bernicla
7. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans (1998)
8. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis (1978)
9. Brandgans  ·  Branta leucopsis
10. Kleine Canadese Gans  ·  Branta hutchinsii
Kleine Canadese Gans  ·  B h hutchinsii
11. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens (1978)
12. Ross' Gans  ·  Anser rossii
Ross' Gans x Brandgans  ·  Anser rossii x branta leucopsis
13. Grauwe Gans  ·  Anser anser
14. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
15. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
16. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
17. Kolgans  ·  Anser albifrons
Groenlandse Kolgans  ·  A a flavirostris
18. Dwerggans  ·  Anser erythropus (1989)
19. IJseend  ·  Clangula hyemalis
20. Koningseider  ·  Somateria spectabilis
21. Eider  ·  Somateria mollissima
22. Stellers Eider  ·  Polysticta stelleri
23. Brilzee-eend  ·  Melanitta perspicillata
24. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
25. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
26. Amerikaanse Zee-eend  ·  Melanitta americana
27. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola
28. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
29. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
30. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus
31. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
32. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
33. Harlekijneend  ·  Histrionicus histrionicus
34. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
35. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
36. Marmereend  ·  Marmaronetta angustirostris
37. Krooneend  ·  Netta rufina
38. Tafeleend  ·  Aythya ferina
39. Amerikaanse Tafeleend  ·  Aythya americana
40. Witoogeend  ·  Aythya nyroca (1978)
41. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris
42. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
Kuif- x Ringsnaveleend  ·  Aythya fuligula x collaris
43. Topper  ·  Aythya marila
44. Kleine Topper  ·  Aythya affinis
45. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
46. Slobeend  ·  Spatula clypeata
47. Blauwvleugeltaling  ·  Spatula discors
48. Blauwvleugeltaling x Slobeend  ·  Spatula discors x clypeata
49. Siberische Taling  ·  Sibrionetta formosa
50. Bronskopeend  ·  Mareca falcata
51. Krakeend  ·  Mareca strepera
52. Smient  ·  Mareca penelope
53. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana (2014)
54. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
55. Pijlstaart  ·  Anas acuta
56. Wintertaling  ·  Anas crecca
57. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis (2014)
Wintertaling x Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas crecca x carolinensis (2014)

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

58. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
59. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
60. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

61. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus (1992)

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

62. Dikbekfuut  ·  Podilymbus podiceps
63. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
64. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
65. Fuut  ·  Podiceps cristatus
66. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
67. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

68. Holenduif  ·  Columba oenas
69. Houtduif  ·  Columba palumbus
70. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
71. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis
Meenatortel  ·  S o meena
72. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

PTEROCLIFORMES

zandhoenders  ·  Pteroclidae

73. Steppehoen  ·  Syrrhaptes paradoxus

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

74. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

75. Stekelstaartgierzwaluw  ·  Hirundapus caudacutus
76. Alpengierzwaluw  ·  Tachymarptis melba
77. Siberische Gierzwaluw  ·  Apus pacificus
78. Huisgierzwaluw  ·  Apus affinis
79. Vale Gierzwaluw  ·  Apus pallidus
80. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

81. Kuifkoekoek  ·  Clamator glandarius
82. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

83. Waterral  ·  Rallus aquaticus
84. Kwartelkoning  ·  Crex crex
85. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
86. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva
87. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla (2006)
88. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
89. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

90. Canadese Kraanvogel  ·  Antigone canadensis
91. Jufferkraanvogel  ·  Grus virgo
92. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

93. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax
94. Grote Trap  ·  Otis tarda
95. Oostelijke Kraagtrap  ·  Chlamydotis macqueenii

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

96. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
97. Parelduiker  ·  Gavia arctica
98. IJsduiker  ·  Gavia immer (1988)
99. Geelsnavelduiker  ·  Gavia adamsii

PROCELLARIIFORMES

zuidelijke stormvogeltjes  ·  Oceanitidae

100. Wilsons Stormvogeltje  ·  Oceanites oceanicus
101. Bont Stormvogeltje  ·  Pelagodroma marina

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

102. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus (1999)
103. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

104. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis
donsstormvogel  ·  Pterodroma mollis | feae | madeira
105. Kuhls Pijlstormvogel  ·  Calonectris borealis
Kuhls | Scopoli's Pijlstormvogel  ·  Calonectris borealis | diomedea
106. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea
107. Grote Pijlstormvogel  ·  Ardenna gravis
108. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus
109. Vale Pijlstormvogel  ·  Puffinus mauretanicus (1997)

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

110. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
111. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

112. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus
113. Kroeskoppelikaan  ·  Pelecanus crispus

reigers  ·  Ardeidae

114. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
115. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
116. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
117. Groene Reiger  ·  Butorides virescens
118. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides (2017)
119. Koereiger  ·  Bubulcus ibis (1996)
120. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
121. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
122. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba (1984)
123. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta (1978)

ibissen  ·  Threskiornithidae

124. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
125. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus (1999)

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

126. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus
127. Bruine Gent  ·  Sula leucogaster

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

128. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus
129. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
130. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo
Grote Aalscholver  ·  P c carbo (2008)

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

131. Griel  ·  Burhinus oedicnemus (2008)

scholeksters  ·  Haematopodidae

132. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

133. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
134. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

135. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
136. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
137. Amerikaanse Goudplevier  ·  Pluvialis dominica
138. Aziatische Goudplevier  ·  Pluvialis fulva (2018)
Amerikaanse | Aziatische Goudplevier  ·  Pluvialis dominica | fulva (2018)
139. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
140. Killdeerplevier  ·  Charadrius vociferus
141. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
142. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
143. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus
144. Steppekievit  ·  Vanellus gregarius
145. Witstaartkievit  ·  Vanellus leucurus
146. Kievit  ·  Vanellus vanellus
147. Kaspische Plevier  ·  Anarhynchus asiaticus
148. Woestijnplevier  ·  Anarhynchus leschenaultii
Anatolische Woestijnplevier  ·  A l columbinus
149. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

150. Bartrams Ruiter  ·  Bartramia longicauda
151. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus
152. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
153. Dunbekwulp  ·  Numenius tenuirostris
154. Wulp  ·  Numenius arquata
155. Grutto  ·  Limosa limosa
IJslandse Grutto  ·  L l islandica (1989)
156. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
157. Steenloper  ·  Arenaria interpres
158. Grote Kanoet  ·  Calidris tenuirostris
159. Kanoet  ·  Calidris canutus
160. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
161. Siberische Strandloper  ·  Calidris acuminata
162. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus (2002)
163. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
164. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus
165. Roodkeelstrandloper  ·  Calidris ruficollis
166. Taigastrandloper  ·  Calidris subminuta
167. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
168. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
169. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
170. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
171. Bairds Strandloper  ·  Calidris bairdii
172. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
173. Bonapartes Strandloper  ·  Calidris fuscicollis
174. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis (2014)
175. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos (1999)
176. Alaskastrandloper  ·  Calidris mauri
177. Grijze Strandloper  ·  Calidris pusilla
178. Grote Franjepoot  ·  Phalaropus tricolor
179. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
180. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
181. Terekruiter  ·  Xenus cinereus (2014)
182. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
183. Amerikaanse Oeverloper  ·  Actitis macularius
184. Witgat  ·  Tringa ochropus
185. Amerikaanse Bosruiter  ·  Tringa solitaria
186. Siberische Grijze Ruiter  ·  Tringa brevipes
187. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
188. Grote Geelpootruiter  ·  Tringa melanoleuca
Grote | Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa melanoleuca | flavipes
189. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
190. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes
191. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis (1992)
192. Bosruiter  ·  Tringa glareola
193. Tureluur  ·  Tringa totanus
194. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
195. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus
Grote | Kleine Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus | griseus
196. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
197. Watersnip  ·  Gallinago gallinago
198. Poelsnip  ·  Gallinago media

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

199. Vorkstaartplevier  ·  Glareola pratincola
200. Oosterse Vorkstaartplevier  ·  Glareola maldivarum
201. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni
Oosterse | Steppe- | Vorkstaartplevier  ·  Glareola maldivarum | nordmanni | pratincola
202. Renvogel  ·  Cursorius cursor

alken  ·  Alcidae

203. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
204. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle (2006)
205. Alk  ·  Alca torda
206. Kleine Alk  ·  Alle alle
207. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia
208. Zeekoet  ·  Uria aalge
Noordelijke Zeekoet  ·  U a hyperborea

jagers  ·  Stercorariidae

209. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus (1992)
210. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
211. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
212. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

213. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
214. Ivoormeeuw  ·  Pagophila eburnea
215. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
216. Dunbekmeeuw  ·  Chroicocephalus genei
217. Kleine Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus philadelphia
218. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
219. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
220. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea
221. Lachmeeuw  ·  Larus atricilla
222. Franklins Meeuw  ·  Larus pipixcan
223. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
224. Audouins Meeuw  ·  Larus audouinii
225. Reuzenzwartkopmeeuw  ·  Larus ichthyaetus
226. Stormmeeuw  ·  Larus canus
227. Ringsnavelmeeuw  ·  Larus delawarensis
228. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
Baltische Mantelmeeuw  ·  L f fuscus (2019)
229. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
230. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
231. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans (1997)
232. Thayers Meeuw  ·  Larus thayeri
233. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides (1997)
Kumliens Meeuw  ·  L g kumlieni
234. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
235. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
236. Bonte Stern  ·  Onychoprion fuscatus
237. Brilstern  ·  Onychoprion anaethetus
238. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
239. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica (1992)
240. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
241. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida (1995)
242. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus (1984)
243. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
244. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii
245. Visdief  ·  Sterna hirundo
246. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
247. Forsters Stern  ·  Sterna forsteri
248. Sierlijke Stern  ·  Sterna elegans
249. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis
250. Amerikaanse Grote Stern  ·  Sterna acuflavida

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

251. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

252. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus
253. Wespendief  ·  Pernis apivorus
254. Aasgier  ·  Neophron percnopterus
255. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus (2011)
256. Vale Gier  ·  Gyps fulvus (2019)
257. Monniksgier  ·  Aegypius monachus
258. Schreeuwarend  ·  Clanga pomarina
259. Bastaardarend  ·  Clanga clanga
Bastaard- x Schreeuwarend  ·  Clanga clanga x pomarina
Bastaardarend | Bastaard- x Schreeuwarend  ·  Aquila clanga | clanga x pomarina
Bastaardarend | Schreeuwarend | Bastaard- x Schreeuwarend  ·  Clanga clanga | pomarina | clanga x pomarina
260. Dwergarend  ·  Aquila pennata
261. Steppearend  ·  Aquila nipalensis
262. Spaanse Keizerarend  ·  Aquila adalberti
263. Keizerarend  ·  Aquila heliaca
264. Steenarend  ·  Aquila chrysaetos
265. Havikarend  ·  Aquila fasciata
266. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
267. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
268. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus (2011)
269. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
270. Sperwer  ·  Accipiter nisus
271. Havik  ·  Accipiter gentilis
272. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
273. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
274. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
275. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
276. Buizerd  ·  Buteo buteo
Steppebuizerd  ·  B b vulpinus
277. Arendbuizerd  ·  Buteo rufinus

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

278. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

279. Sperweruil  ·  Surnia ulula
280. Dwerguil  ·  Glaucidium passerinum
281. Steenuil  ·  Athene vidalii
282. Ruigpootuil  ·  Aegolius funereus
283. Dwergooruil  ·  Otus scops
284. Ransuil  ·  Asio otus
285. Velduil  ·  Asio flammeus
286. Bosuil  ·  Strix aluco
287. Sneeuwuil  ·  Bubo scandiacus
288. Oehoe  ·  Bubo bubo (2003)

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

289. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

290. Bijeneter  ·  Merops apiaster (1992)
291. Groene Bijeneter  ·  Merops persicus

scharrelaars  ·  Coraciidae

292. Scharrelaar  ·  Coracias garrulus

ijsvogels  ·  Alcedinidae

293. IJsvogel  ·  Alcedo atthis
294. Bandijsvogel  ·  Megaceryle alcyon

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

295. Draaihals  ·  Jynx torquilla
296. Grijskopspecht  ·  Picus canus
297. Groene Specht  ·  Picus viridis
298. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
299. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius (1997)
300. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
301. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

302. Kleine Torenvalk  ·  Falco naumanni
303. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
304. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus (1978)
305. Eleonora's Valk  ·  Falco eleonorae
306. Smelleken  ·  Falco columbarius
IJslands Smelleken  ·  F c subaesalon
307. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
308. Sakervalk  ·  Falco cherrug
309. Giervalk  ·  Falco rusticolus
310. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

vireo's  ·  Vireonidae

311. Roodoogvireo  ·  Vireo olivaceus

wielewalen  ·  Oriolidae

312. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

313. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus
314. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
315. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides
316. Daurische Klauwier  ·  Lanius isabellinus
Turkestaanse | Daurische Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides | isabellinus
317. Langstaartklauwier  ·  Lanius schach
Langstaartklauwier ssp erythronotus  ·  L s erythronotus
318. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor
319. Klapekster  ·  Lanius excubitor
320. Aziatische Klapekster  ·  Lanius lahtora
Steppeklapekster  ·  L l pallidirostris
321. Maskerklauwier  ·  Lanius nubicus
322. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator (2003)
Balearische Roodkopklauwier  ·  L s badius

kraaien  ·  Corvidae

323. Ekster  ·  Pica pica
324. Gaai  ·  Garrulus glandarius
325. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
Diksnavelnotenkraker  ·  N c caryocatactes
326. Kauw  ·  Corvus monedula
327. Daurische Kauw  ·  Corvus dauuricus
328. Roek  ·  Corvus frugilegus
329. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
330. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
331. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

332. Goudhaan  ·  Regulus regulus
333. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

334. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus (1988)

mezen  ·  Paridae

335. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
336. Koolmees  ·  Parus major
337. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
338. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
339. Matkop  ·  Poecile montanus
340. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

341. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

342. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
343. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
344. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata
345. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
346. Kortteenleeuwerik  ·  Calandrella brachydactyla
347. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra

zwaluwen  ·  Hirundinidae

348. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
349. Rotszwaluw  ·  Ptyonoprogne rupestris
350. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
351. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
352. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica (2004)

struikzangers  ·  Cettiidae

353. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti (2003)

staartmezen  ·  Aegithalidae

354. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

355. Kroonboszanger  ·  Phylloscopus coronatus
356. Swinhoes Boszanger  ·  Phylloscopus plumbeitarsus
357. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides (2014)
358. Noordse Boszanger  ·  Phylloscopus borealis
359. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus (1996)
360. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus (1988)
361. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei (2017)
362. Raddes Boszanger  ·  Phylloscopus schwarzi
363. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus (2011)
364. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli
365. Balkanbergfluiter  ·  Phylloscopus orientalis
Bergfluiter | Balkanbergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli | orientalis
366. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
367. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
368. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis (2011)
369. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus
370. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

371. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
372. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
373. Afrikaanse Woestijngrasmus  ·  Sylvia deserti
374. Woestijngrasmus  ·  Sylvia nana
375. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria (1992)
376. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea
Siberische Braamsluiper  ·  S a blythi
Vale Braamsluiper  ·  S a halimodendri
377. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
378. Westelijke Orpheusgrasmus  ·  Sylvia hortensis
379. Kleine Zwartkop  ·  Sylvia melanocephala
380. Grasmus  ·  Sylvia communis
Westelijke | Moltoni's | Balkanbaardgrasmus  ·  Sylvia inornata | subalpina | cantillans
381. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia inornata
382. Balkanbaardgrasmus  ·  Sylvia cantillans
383. Brilgrasmus  ·  Sylvia conspicillata
384. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata
Atlantische Provençaalse Grasmus  ·  S u dartfordiensis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

385. Siberische Sprinkhaanzanger  ·  Locustella certhiola
386. Kleine Sprinkhaanzanger  ·  Locustella lanceolata
387. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
388. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis (2014)
389. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

390. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
391. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta (2004)
392. Kleine Spotvogel  ·  Iduna caligata
393. Sykes' Spotvogel  ·  Iduna rama
394. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
395. Veldrietzanger  ·  Acrocephalus agricola
396. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
397. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
398. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
399. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola (1992)
400. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus
401. Zwartkoprietzanger  ·  Acrocephalus melanopogon

graszangers  ·  Cisticolidae

402. Graszanger  ·  Cisticola juncidis (2000)

pestvogels  ·  Bombycillidae

403. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

rotskruipers  ·  Tichodromidae

404. Rotskruiper  ·  Tichodroma muraria

boomklevers  ·  Sittidae

405. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

406. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris (1994)
407. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

408. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spotlijsters  ·  Mimidae

409. Spotlijster  ·  Mimus polyglottos

spreeuwen  ·  Sturnidae

410. Daurische Spreeuw  ·  Agropsar sturninus
411. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus (2002)
412. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

413. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

414. Goudlijster  ·  Zoothera aurea
415. Grijswangdwerglijster  ·  Catharus minimus
416. Siberische Lijster  ·  Geokichla sibirica
417. Beflijster  ·  Turdus torquatus
418. Merel  ·  Turdus merula
419. Vale Lijster  ·  Turdus obscurus
420. Bruine Lijster  ·  Turdus eunomus
421. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis
422. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
423. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
424. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
IJslandse Koperwiek  ·  T i coburni (2015)
425. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
426. Roodborstlijster  ·  Turdus migratorius

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

427. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes
Westelijke Rosse Waaierstaart  ·  C g galactotes
428. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
429. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
Britse Roodborst  ·  E r melophilus
430. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia (2011)
431. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
432. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
Roodsterblauwborst  ·  L s svecica
433. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope
434. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus
435. Perzische Roodborst  ·  Irania gutturalis
436. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
Oosterse Zwarte Roodstaart  ·  P o phoenicuroides
437. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
438. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis
439. Blauwe Rotslijster  ·  Monticola solitarius
440. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva (1978)
441. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis
442. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
443. Paapje  ·  Saxicola rubetra
444. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
445. Aziatische Roodborsttapuit  ·  Saxicola maurus
Kaspische Roodborsttapuit  ·  S m hemprichii
446. Stejnegers Roodborsttapuit  ·  Saxicola stejnegeri
Aziatische | Stejnegers Roodborsttapuit  ·  Saxicola maurus | stejnegeri
447. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
448. Seebohms Tapuit  ·  Oenanthe seebohmi
449. Izabeltapuit  ·  Oenanthe isabellina
450. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti
451. Westelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe hispanica
452. Oostelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe melanoleuca
Oostelijke | Westelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe melanoleuca | hispanica
453. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka
Bonte | Westelijke Blonde | Oostelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka | hispanica | melanoleuca

heggenmussen  ·  Prunellidae

454. Alpenheggenmus  ·  Prunella collaris
455. Heggenmus  ·  Prunella modularis
456. Bergheggenmus  ·  Prunella montanella

mussen  ·  Passeridae

457. Huismus  ·  Passer domesticus
458. Spaanse Mus  ·  Passer hispaniolensis
459. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

460. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
461. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
462. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
463. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla
Italiaanse Kwikstaart  ·  M c cinereocapilla
464. Balkankwikstaart  ·  Motacilla feldegg
oostelijke gele kwikstaart spec  ·  Motacilla tschutschensis / macronyx / taivana
465. Citroenkwikstaart  ·  Motacilla citreola
466. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
467. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
468. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
469. Grote Pieper  ·  Anthus richardi (1988)
470. Mongoolse Pieper  ·  Anthus godlewskii
471. Duinpieper  ·  Anthus campestris
472. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni (2014)
473. Boompieper  ·  Anthus trivialis
474. Graspieper  ·  Anthus pratensis
475. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus (1991)
476. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
477. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

478. Keep  ·  Fringilla montifringilla
479. Vink  ·  Fringilla coelebs
Atlasvink  ·  F c africana
480. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
481. Roodmus  ·  Erythrina erythrina (1991)
482. Haakbek  ·  Pinicola enucleator
483. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
484. Woestijnvink  ·  Bucanetes githagineus
485. Groenling  ·  Chloris chloris
486. Kneu  ·  Linaria cannabina
487. Frater  ·  Linaria flavirostris
Britse Frater  ·  L f pipilans
488. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
489. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
490. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni (2014)
Groenlandse Witstuitbarmsijs  ·  A h hornemanni
491. Witbandkruisbek  ·  Loxia leucoptera (2014)
492. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
493. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus (2012)
494. Putter  ·  Carduelis carduelis
495. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
496. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

497. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
IJslandse Sneeuwgors  ·  P n insulae
498. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
499. Zanggors  ·  Melospiza melodia
500. Witkeelgors  ·  Zonotrichia albicollis
501. Grijze Junco  ·  Junco hyemalis
502. Bruinkopgors  ·  Emberiza bruniceps
503. Zwartkopgors  ·  Emberiza melanocephala
504. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
505. Grijze Gors  ·  Emberiza cia
506. Steenortolaan  ·  Emberiza buchanani
507. Bruinkeelortolaan  ·  Emberiza caesia
508. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
509. Cirlgors  ·  Emberiza cirlus
510. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
511. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos
512. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
513. Wilgengors  ·  Emberiza aureola
514. Rosse Gors  ·  Emberiza rutila
515. Geelbrauwgors  ·  Emberiza chrysophrys
516. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla (2003)
517. Bosgors  ·  Emberiza rustica (2008)
518. Maskergors  ·  Emberiza spodocephala
519. Glanstroepiaal  ·  Quiscalus quiscula
520. Geelkoptroepiaal  ·  Xanthocephalus xanthocephalus
521. Baltimoretroepiaal  ·  Icterus galbula
522. Noordse Waterlijster  ·  Parkesia noveboracensis
523. Mirtezanger  ·  Setophaga coronata

Eerder ontdekt op 4 april

2016 Grijze Wouw
2014 Amerikaanse Smient
2014 Baltische Mantelmeeuw
2010 Ringsnaveleend
2003 Atlasvink
2002 Amerikaanse Wintertaling
1996 Geelsnavelduiker
1991 Kuifkoekoek
1990 Koningseider
1987 Ruigpootuil
1980 Griel
1977 Zwarte Zeekoet
1976 Griel

Hulp nodig

Voor de uitbreiding van de documentatie in de Avifauna van Nederland zijn wij altijd op zoek naar aanvullende documentatie van gevallen! Zeker van (met name oude) gevallen waarvan nog geen foto’s (of geluiden, schetsen, video's, beschrijvingen of andere vormen van documentatie) in de database staan.

Beschik je over dit soort gegevens, heb je opmerkingen of wil je meehelpen, neem dan contact met ons op.