Overzicht van alle vogels waargenomen in Nederland · inclusief hybrides

Hieronder vind je de officiële lijst van alle vogelsoorten die ooit sinds 1800 in Nederland zijn waargenomen. Soorten die aanklikbaar zijn, zijn zeldzame soorten die door de CDNA beoordeeld worden / werden. Soorten waarachter een jaartal is vermeld, zijn voormalige beoordeelsoorten. Het jaartal geeft aan tot en met wanneer ze door de CDNA beoordeeld zijn. Het getal achter een (voormalige) beoordeelsoort heeft het aantal aanvaarde gevallen aan. Algemene soorten zijn niet aanklikbaar.

alle soorten CDNA beoordeelsoorten Incl. hybrides

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Witkopeend  ·  Oxyura leucocephala 17
2. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
3. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
4. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
5. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota (1978)
6. Rotgans  ·  Branta bernicla
7. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans (1998) 78
8. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis (1978)
9. Brandgans  ·  Branta leucopsis
10. Kleine Canadese Gans  ·  Branta hutchinsii 9
Kleine Canadese Gans  ·  B h hutchinsii 9
11. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens (1978)
12. Ross' Gans  ·  Anser rossii 7
Ross' Gans x Brandgans  ·  Anser rossii x branta leucopsis 1
13. Grauwe Gans  ·  Anser anser
14. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
15. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
16. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
17. Kolgans  ·  Anser albifrons 46
Groenlandse Kolgans  ·  A a flavirostris 46
18. Dwerggans  ·  Anser erythropus (1989) 53
19. IJseend  ·  Clangula hyemalis
20. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 18
21. Eider  ·  Somateria mollissima
22. Stellers Eider  ·  Polysticta stelleri 6
23. Brilzee-eend  ·  Melanitta perspicillata 32
24. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
25. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
26. Amerikaanse Zee-eend  ·  Melanitta americana 4
27. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 8
28. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
29. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
30. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 4
31. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
32. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
33. Harlekijneend  ·  Histrionicus histrionicus 1
34. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
35. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
36. Marmereend  ·  Marmaronetta angustirostris 1
37. Krooneend  ·  Netta rufina
38. Tafeleend  ·  Aythya ferina
39. Amerikaanse Tafeleend  ·  Aythya americana 1
40. Witoogeend  ·  Aythya nyroca (1978)
41. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 50
42. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
43. Ringsnavel- x Kuifeend  ·  Aythya collaris x fuligula 11
44. Topper  ·  Aythya marila
45. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 30
46. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
47. Slobeend  ·  Spatula clypeata
48. Blauwvleugeltaling  ·  Spatula discors 44
Blauwvleugeltaling x Slobeend  ·  Spatula discors x clypeata 2
49. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 14
50. Bronskopeend  ·  Mareca falcata 12
51. Krakeend  ·  Mareca strepera
52. Smient  ·  Mareca penelope
53. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana (2014) 71
54. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
55. Pijlstaart  ·  Anas acuta
56. Wintertaling  ·  Anas crecca
57. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis (2014) 74
Wintertaling x Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas crecca x carolinensis (2014) 2

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

58. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
59. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
60. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

61. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus (1992) 44

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

62. Dikbekfuut  ·  Podilymbus podiceps 2
63. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
64. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
65. Fuut  ·  Podiceps cristatus
66. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
67. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

68. Holenduif  ·  Columba oenas
69. Houtduif  ·  Columba palumbus
70. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
71. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 11
Meenatortel  ·  S o meena 7
72. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

PTEROCLIFORMES

zandhoenders  ·  Pteroclidae

73. Steppehoen  ·  Syrrhaptes paradoxus 13

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

74. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

75. Stekelstaartgierzwaluw  ·  Hirundapus caudacutus 1
76. Alpengierzwaluw  ·  Tachymarptis melba 80
77. Siberische Gierzwaluw  ·  Apus pacificus 1
78. Huisgierzwaluw  ·  Apus affinis 4
79. Vale Gierzwaluw  ·  Apus pallidus 44
80. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

81. Kuifkoekoek  ·  Clamator glandarius 29
82. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

83. Waterral  ·  Rallus aquaticus
84. Kwartelkoning  ·  Crex crex
85. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
86. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 80
87. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla (2006) 112
88. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
89. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

90. Canadese Kraanvogel  ·  Antigone canadensis 1
91. Jufferkraanvogel  ·  Grus virgo 1
92. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

93. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 49
94. Grote Trap  ·  Otis tarda 48
95. Oostelijke Kraagtrap  ·  Chlamydotis macqueenii 1

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

96. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
97. Parelduiker  ·  Gavia arctica
98. IJsduiker  ·  Gavia immer (1988)
99. Geelsnavelduiker  ·  Gavia adamsii 42

PROCELLARIIFORMES

zuidelijke stormvogeltjes  ·  Oceanitidae

100. Wilsons Stormvogeltje  ·  Oceanites oceanicus 1
101. Bont Stormvogeltje  ·  Pelagodroma marina 1

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

102. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus (1999) 65
103. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

104. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis
donsstormvogel  ·  Pterodroma mollis | feae | madeira 1
105. Kuhls Pijlstormvogel  ·  Calonectris borealis 6
Kuhls | Scopoli's Pijlstormvogel  ·  Calonectris borealis | diomedea 11
106. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea
107. Grote Pijlstormvogel  ·  Ardenna gravis 19
108. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus
109. Vale Pijlstormvogel  ·  Puffinus mauretanicus (1997) 68

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

110. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
111. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

112. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 10
113. Kroeskoppelikaan  ·  Pelecanus crispus 1

reigers  ·  Ardeidae

114. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
115. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
116. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
117. Groene Reiger  ·  Butorides virescens 1
118. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides (2017) 114
119. Koereiger  ·  Bubulcus ibis (1996) 88
120. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
121. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
122. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba (1984)
123. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta (1978)

ibissen  ·  Threskiornithidae

124. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
125. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus (1999) 114

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

126. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus
127. Bruine Gent  ·  Sula leucogaster 3

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

128. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 8
129. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
130. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo 45
Grote Aalscholver  ·  P c carbo (2008) 45

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

131. Griel  ·  Burhinus oedicnemus (2008) 71

scholeksters  ·  Haematopodidae

132. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

133. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
134. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

135. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
136. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
137. Amerikaanse Goudplevier  ·  Pluvialis dominica 62
138. Aziatische Goudplevier  ·  Pluvialis fulva (2018) 75
Amerikaanse | Aziatische Goudplevier  ·  Pluvialis dominica | fulva (2018) 10
139. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
140. Killdeerplevier  ·  Charadrius vociferus 1
141. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
142. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
143. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 1
144. Indische Kievit  ·  Vanellus indicus 1
145. Steppekievit  ·  Vanellus gregarius 55
146. Witstaartkievit  ·  Vanellus leucurus 10
147. Kievit  ·  Vanellus vanellus
148. Kaspische Plevier  ·  Anarhynchus asiaticus 4
149. Steppeplevier  ·  Anarhynchus veredus 1
150. Woestijnplevier  ·  Anarhynchus leschenaultii 16
151. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

152. Bartrams Ruiter  ·  Bartramia longicauda 1
153. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 1
154. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
155. Dunbekwulp  ·  Numenius tenuirostris 9
156. Wulp  ·  Numenius arquata
157. Grutto  ·  Limosa limosa 1
IJslandse Grutto  ·  L l islandica (1989) 1
158. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
159. Steenloper  ·  Arenaria interpres
160. Grote Kanoet  ·  Calidris tenuirostris 3
161. Kanoet  ·  Calidris canutus
162. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
163. Siberische Strandloper  ·  Calidris acuminata 9
164. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus (2002) 87
165. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
166. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 5
167. Roodkeelstrandloper  ·  Calidris ruficollis 6
168. Taigastrandloper  ·  Calidris subminuta 1
169. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
170. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
171. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
172. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
173. Bairds Strandloper  ·  Calidris bairdii 15
174. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
175. Bonapartes Strandloper  ·  Calidris fuscicollis 58
176. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis (2014) 79
177. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos (1999) 96
178. Alaskastrandloper  ·  Calidris mauri 1
179. Grijze Strandloper  ·  Calidris pusilla 13
180. Grote Franjepoot  ·  Phalaropus tricolor 25
181. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
182. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
183. Terekruiter  ·  Xenus cinereus (2014) 64
184. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
185. Amerikaanse Oeverloper  ·  Actitis macularius 5
186. Witgat  ·  Tringa ochropus
187. Amerikaanse Bosruiter  ·  Tringa solitaria 1
188. Siberische Grijze Ruiter  ·  Tringa brevipes 1
189. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
190. Grote Geelpootruiter  ·  Tringa melanoleuca 4
Grote | Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa melanoleuca | flavipes 1
191. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
192. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 54
193. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis (1992) 139
194. Bosruiter  ·  Tringa glareola
195. Tureluur  ·  Tringa totanus
196. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
197. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 49
Grote | Kleine Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus | griseus 8
198. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
199. Watersnip  ·  Gallinago gallinago
200. Poelsnip  ·  Gallinago media 55

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

201. Vorkstaartplevier  ·  Glareola pratincola 23
202. Oosterse Vorkstaartplevier  ·  Glareola maldivarum 2
203. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 45
Oosterse | Steppe- | Vorkstaartplevier  ·  Glareola maldivarum | nordmanni | pratincola 12
204. Renvogel  ·  Cursorius cursor 5

alken  ·  Alcidae

205. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
206. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle (2006) 99
Mandts Zwarte Zeekoet  ·  C g mandtii 1
207. Alk  ·  Alca torda
208. Kleine Alk  ·  Alle alle
209. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 12
210. Zeekoet  ·  Uria aalge 1
Noordelijke Zeekoet  ·  U a hyperborea 1

jagers  ·  Stercorariidae

211. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus (1992) 113
212. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
213. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
214. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

215. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
216. Ivoormeeuw  ·  Pagophila eburnea 3
217. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
218. Dunbekmeeuw  ·  Chroicocephalus genei 8
219. Kleine Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus philadelphia 6
220. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
221. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
222. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 20
223. Lachmeeuw  ·  Larus atricilla 4
224. Franklins Meeuw  ·  Larus pipixcan 13
225. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
226. Audouins Meeuw  ·  Larus audouinii 3
227. Reuzenzwartkopmeeuw  ·  Larus ichthyaetus 2
228. Stormmeeuw  ·  Larus canus
229. Ringsnavelmeeuw  ·  Larus delawarensis 11
230. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus 52
Baltische Mantelmeeuw  ·  L f fuscus (2019) 52
231. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
232. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
233. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans (1997) 31
234. Thayers Meeuw  ·  Larus thayeri 1
235. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides (1997) 95
Kumliens Meeuw  ·  L g kumlieni 5
236. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
237. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
238. Bonte Stern  ·  Onychoprion fuscatus 1
239. Brilstern  ·  Onychoprion anaethetus 1
240. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
241. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica (1992) 62
242. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
243. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida (1995) 133
244. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus (1984)
245. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
246. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 48
247. Visdief  ·  Sterna hirundo
248. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
249. Forsters Stern  ·  Sterna forsteri 6
250. Sierlijke Stern  ·  Sterna elegans 1
251. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis
252. Amerikaanse Grote Stern  ·  Sterna acuflavida 1

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

253. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

254. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus (2021) 74
255. Wespendief  ·  Pernis apivorus
256. Aasgier  ·  Neophron percnopterus 2
257. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus (2011) 67
258. Vale Gier  ·  Gyps fulvus (2019) 67
259. Monniksgier  ·  Aegypius monachus 4
260. Schreeuwarend  ·  Clanga pomarina 20
Schreeuwarend | Bastaard- x Schreeuwarend  ·  Clanga pomarina | clanga x pomarina 1
261. Bastaardarend  ·  Clanga clanga 34
Bastaard- x Schreeuwarend  ·  Clanga clanga x pomarina 2
Bastaardarend | Bastaard- x Schreeuwarend  ·  Clanga clanga | clanga x pomarina 3
Bastaardarend | Schreeuwarend | Bastaard- x Schreeuwarend  ·  Clanga clanga | pomarina | clanga x pomarina 7
262. Dwergarend  ·  Aquila pennata 45
263. Steppearend  ·  Aquila nipalensis 6
264. Spaanse Keizerarend  ·  Aquila adalberti 1
265. Keizerarend  ·  Aquila heliaca 2
266. Steenarend  ·  Aquila chrysaetos 21
267. Havikarend  ·  Aquila fasciata 5
268. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
269. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
270. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus (2011) 83
271. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
272. Sperwer  ·  Accipiter nisus
273. Havik  ·  Accipiter gentilis
274. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
275. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
276. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
Oostelijke Zwarte x Zwarte Wouw  ·  Milvus lineatus x migrans 1
277. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
278. Buizerd  ·  Buteo buteo 3
Steppebuizerd  ·  B b vulpinus 3
279. Arendbuizerd  ·  Buteo rufinus 10

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

280. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

281. Sperweruil  ·  Surnia ulula 4
282. Dwerguil  ·  Glaucidium passerinum 12
283. Steenuil  ·  Athene vidalii
284. Ruigpootuil  ·  Aegolius funereus 23
285. Dwergooruil  ·  Otus scops 14
286. Ransuil  ·  Asio otus
287. Velduil  ·  Asio flammeus
288. Bosuil  ·  Strix aluco
289. Sneeuwuil  ·  Bubo scandiacus 22
290. Oehoe  ·  Bubo bubo (2003) 10

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

291. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

292. Bijeneter  ·  Merops apiaster (1992) 73
293. Groene Bijeneter  ·  Merops persicus 4

scharrelaars  ·  Coraciidae

294. Scharrelaar  ·  Coracias garrulus 71

ijsvogels  ·  Alcedinidae

295. IJsvogel  ·  Alcedo atthis
296. Bandijsvogel  ·  Megaceryle alcyon 1

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

297. Draaihals  ·  Jynx torquilla
298. Grijskopspecht  ·  Picus canus 7
299. Groene Specht  ·  Picus viridis
300. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
301. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius (1997) 86
302. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
303. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

304. Kleine Torenvalk  ·  Falco naumanni 1
305. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
306. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus (1978)
307. Eleonora's Valk  ·  Falco eleonorae 1
308. Smelleken  ·  Falco columbarius 6
IJslands Smelleken  ·  F c subaesalon 6
309. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
310. Sakervalk  ·  Falco cherrug 1
311. Giervalk  ·  Falco rusticolus 9
312. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

vireo's  ·  Vireonidae

313. Roodoogvireo  ·  Vireo olivaceus 9

wielewalen  ·  Oriolidae

314. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

315. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 4
316. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
317. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 4
318. Daurische Klauwier  ·  Lanius isabellinus 18
319. Turkestaanse | Daurische Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides | isabellinus 6
320. Langstaartklauwier  ·  Lanius schach 1
Langstaartklauwier ssp erythronotus  ·  L s erythronotus 1
321. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 63
322. Noordelijke Klapekster  ·  Lanius borealis 1
Siberische Noordelijke Klapekster  ·  L b sibiricus 1
323. Klapekster  ·  Lanius excubitor
324. Aziatische Klapekster  ·  Lanius lahtora 5
Steppeklapekster  ·  L l pallidirostris 5
325. Maskerklauwier  ·  Lanius nubicus 1
326. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator (2003) 119
Balearische Roodkopklauwier  ·  L s badius 2

kraaien  ·  Corvidae

327. Ekster  ·  Pica pica
328. Gaai  ·  Garrulus glandarius
329. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 8
Diksnavelnotenkraker  ·  N c caryocatactes 4
330. Kauw  ·  Corvus monedula
331. Daurische Kauw  ·  Corvus dauuricus 2
332. Roek  ·  Corvus frugilegus
333. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
334. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
335. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

336. Goudhaan  ·  Regulus regulus
337. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

338. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus (1988)

mezen  ·  Paridae

Pleskes Mees, Pimpel- x Azuurmees  ·  Cyanistes caeruleus x cyanus 3
339. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
340. Koolmees  ·  Parus major
341. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
342. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
343. Matkop  ·  Poecile montanus
344. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

345. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

346. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
347. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
348. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 5
349. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
350. Kortteenleeuwerik  ·  Calandrella brachydactyla 74
351. Bergkalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha bimaculata 1
352. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 7

zwaluwen  ·  Hirundinidae

353. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
354. Rotszwaluw  ·  Ptyonoprogne rupestris 8
355. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
356. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
357. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica (2004) 72

struikzangers  ·  Cettiidae

358. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti (2003) 182

staartmezen  ·  Aegithalidae

359. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

360. Kroonboszanger  ·  Phylloscopus coronatus 2
361. Groene Fitis  ·  Phylloscopus nitidus 2
362. Swinhoes Boszanger  ·  Phylloscopus plumbeitarsus 4
363. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides (2014) 76
364. Noordse Boszanger  ·  Phylloscopus borealis 32
365. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus (1996) 89
366. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus (1988)
367. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei (2017) 67
368. Raddes Boszanger  ·  Phylloscopus schwarzi 63
369. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus (2011) 74
370. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli 57
371. Bergfluiter x Fluiter  ·  Phylloscopus bonelli x sibilatrix 2
372. Balkanbergfluiter  ·  Phylloscopus orientalis 6
Bergfluiter | Balkanbergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli | orientalis 12
373. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
374. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
375. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis (2011) 38
376. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 65
377. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

378. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
379. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
380. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria (1992) 196
381. Woestijngrasmus  ·  Sylvia nana 3
382. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea 9
383. Afrikaanse Woestijngrasmus  ·  Sylvia deserti 1
Humes Braamsluiper  ·  S a althaea 1
Siberische Braamsluiper  ·  S a blythi 7
Vale Braamsluiper  ·  S a halimodendri 1
384. Westelijke Orpheusgrasmus  ·  Sylvia hortensis 2
385. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
386. Kleine Zwartkop  ·  Sylvia melanocephala 11
387. Grasmus  ·  Sylvia communis
388. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia iberiae 9
389. Balkanbaardgrasmus  ·  Sylvia cantillans 39
Westelijke | Moltoni's | Balkanbaardgrasmus  ·  Sylvia inornata | subalpina | cantillans 44
390. Brilgrasmus  ·  Sylvia conspicillata 1
391. Sardijnse Grasmus  ·  Sylvia sarda 1
392. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 16
Atlantische Provençaalse Grasmus  ·  S u dartfordiensis 7

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

393. Siberische Sprinkhaanzanger  ·  Locustella certhiola 11
394. Kleine Sprinkhaanzanger  ·  Locustella lanceolata 4
395. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
396. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis (2014) 82
397. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

398. Grote Vale Spotvogel  ·  Hippolais languida 1
399. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
400. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta (2004) 45
401. Kleine Spotvogel  ·  Iduna caligata 34
402. Sykes' Spotvogel  ·  Iduna rama 1
403. Oostelijke Vale Spotvogel  ·  Iduna pallida 1
404. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
405. Veldrietzanger  ·  Acrocephalus agricola 42
406. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum (2020) 92
407. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
408. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
409. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola (1992) 128
410. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus
411. Zwartkoprietzanger  ·  Acrocephalus melanopogon 2

graszangers  ·  Cisticolidae

412. Graszanger  ·  Cisticola juncidis (2000) 64

pestvogels  ·  Bombycillidae

413. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

rotskruipers  ·  Tichodromidae

414. Rotskruiper  ·  Tichodroma muraria 2

boomklevers  ·  Sittidae

415. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

416. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris (1994) 91
417. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

418. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spotlijsters  ·  Mimidae

419. Spotlijster  ·  Mimus polyglottos 1

spreeuwen  ·  Sturnidae

420. Daurische Spreeuw  ·  Agropsar sturninus 1
421. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus (2002) 110
422. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

423. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

424. Goudlijster  ·  Zoothera aurea 23
425. Grijswangdwerglijster  ·  Catharus minimus 1
426. Siberische Lijster  ·  Geokichla sibirica 2
427. Beflijster  ·  Turdus torquatus
428. Merel  ·  Turdus merula
429. Vale Lijster  ·  Turdus obscurus 9
430. Bruine Lijster  ·  Turdus eunomus 4
431. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 13
432. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
433. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
434. Koperwiek  ·  Turdus iliacus 1
IJslandse Koperwiek  ·  T i coburni (2015) 1
435. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
436. Roodborstlijster  ·  Turdus migratorius 1

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

437. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 3
Westelijke Rosse Waaierstaart  ·  C g galactotes 3
438. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
439. Roodborst  ·  Erithacus rubecula 1
Britse Roodborst  ·  E r melophilus 1
440. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia (2011) 72
441. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
442. Blauwborst  ·  Luscinia svecica 83
Roodsterblauwborst  ·  L s svecica 83
443. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 1
444. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 61
445. Perzische Roodborst  ·  Irania gutturalis 4
446. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros 12
Oosterse Zwarte Roodstaart  ·  P o phoenicuroides 12
447. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
448. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 18
449. Blauwe Rotslijster  ·  Monticola solitarius 3
Rode | Blauwe Rotslijster  ·  Monticola saxatilis / solitarius
450. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva (1978)
451. Balkanvliegenvanger  ·  Ficedula semitorquata 1
452. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis 43
453. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
454. Paapje  ·  Saxicola rubetra
455. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
456. Aziatische Roodborsttapuit  ·  Saxicola maurus 52
Kaspische Roodborsttapuit  ·  S m hemprichii 1
457. Stejnegers Roodborsttapuit  ·  Saxicola stejnegeri 3
Aziatische | Stejnegers Roodborsttapuit  ·  Saxicola maurus | stejnegeri 2
458. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
459. Seebohms Tapuit  ·  Oenanthe seebohmi 1
460. Izabeltapuit  ·  Oenanthe isabellina 18
461. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 49
462. Westelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe hispanica 3
463. Oostelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe melanoleuca 6
Oostelijke | Westelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe melanoleuca | hispanica 7
464. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 32
Bonte | Westelijke Blonde | Oostelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka | hispanica | melanoleuca 1

heggenmussen  ·  Prunellidae

465. Alpenheggenmus  ·  Prunella collaris 14
466. Heggenmus  ·  Prunella modularis
467. Bergheggenmus  ·  Prunella montanella 1

mussen  ·  Passeridae

468. Huismus  ·  Passer domesticus
469. Spaanse Mus  ·  Passer hispaniolensis 8
470. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

471. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
472. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
473. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
474. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 7
Italiaanse Kwikstaart  ·  M c cinereocapilla 3
475. Balkankwikstaart  ·  Motacilla feldegg 3
oostelijke gele kwikstaart spec  ·  Motacilla tschutschensis / macronyx / taivana 1
476. Citroenkwikstaart  ·  Motacilla citreola (2020) 69
477. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
478. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
479. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
480. Grote Pieper  ·  Anthus richardi (1988)
481. Mongoolse Pieper  ·  Anthus godlewskii 18
482. Duinpieper  ·  Anthus campestris
483. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni (2014) 74
484. Boompieper  ·  Anthus trivialis
485. Graspieper  ·  Anthus pratensis
486. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus (1991) 55
487. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
488. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

489. Keep  ·  Fringilla montifringilla
490. Vink  ·  Fringilla coelebs
491. Afrikaanse Vink  ·  Fringilla spodiogenys 2
Atlasvink  ·  F s africana 2
492. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
493. Roodmus  ·  Erythrina erythrina (1991) 113
494. Haakbek  ·  Pinicola enucleator 7
495. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
496. Woestijnvink  ·  Bucanetes githagineus 2
497. Groenling  ·  Chloris chloris
498. Kneu  ·  Linaria cannabina
499. Frater  ·  Linaria flavirostris 5
Britse Frater  ·  L f pipilans 5
500. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
501. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
502. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni (2014) 93
Groenlandse Witstuitbarmsijs  ·  A h hornemanni 1
503. Witbandkruisbek  ·  Loxia leucoptera 74
504. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
505. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus (2012) 34
506. Putter  ·  Carduelis carduelis
507. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
508. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

509. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis 2
IJslandse Sneeuwgors  ·  P n insulae 2
510. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
511. Zanggors  ·  Melospiza melodia 1
512. Witkeelgors  ·  Zonotrichia albicollis 7
513. Grijze Junco  ·  Junco hyemalis 5
Cassiarjunco  ·  J h cismontanus 1
514. Bruinkopgors  ·  Emberiza bruniceps 12
515. Zwartkopgors  ·  Emberiza melanocephala 22
516. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
517. Grijze Gors  ·  Emberiza cia 2
518. Steenortolaan  ·  Emberiza buchanani 1
519. Bruinkeelortolaan  ·  Emberiza caesia 4
520. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
521. Cirlgors  ·  Emberiza cirlus 11
522. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
523. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 53
524. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
525. Wilgengors  ·  Emberiza aureola 13
526. Rosse Gors  ·  Emberiza rutila 1
527. Geelbrauwgors  ·  Emberiza chrysophrys 1
528. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla (2003) 105
529. Bosgors  ·  Emberiza rustica (2008) 76
530. Maskergors  ·  Emberiza spodocephala 4
531. Glanstroepiaal  ·  Quiscalus quiscula 1
532. Geelkoptroepiaal  ·  Xanthocephalus xanthocephalus 1
533. Baltimoretroepiaal  ·  Icterus galbula 2
534. Noordse Waterlijster  ·  Parkesia noveboracensis 1
535. Zwartkopzanger  ·  Setophaga striata 1
536. Mirtezanger  ·  Setophaga coronata 2

Eerder ontdekt op 27 juni

2019 Grijskopkievit
2012 Klein Waterhoen
2008 Aziatische Goudplevier
2008 Steppekiekendief
2007 Blonde Ruiter
2005 Aziatische Goudplevier
2000 Dwergarend
2000 Bonte Tapuit
1997 Alpengierzwaluw
1997 Griel
1987 Bijeneter
1982 Flamingo
1979 Cetti's Zanger
1976 Graszanger
1965 Bijeneter

Hulp nodig

Voor de uitbreiding van de documentatie in de Avifauna van Nederland zijn wij altijd op zoek naar aanvullende documentatie van gevallen! Zeker van (met name oude) gevallen waarvan nog geen foto’s (of geluiden, schetsen, video's, beschrijvingen of andere vormen van documentatie) in de database staan.

Beschik je over dit soort gegevens, heb je opmerkingen of wil je meehelpen, neem dan contact met ons op.