Overzicht van alle vogels waargenomen in Nederland · inclusief hybrides

Hieronder vind je de officiële lijst van alle vogelsoorten die ooit sinds 1800 in Nederland zijn waargenomen. Soorten die aanklikbaar zijn, zijn zeldzame soorten die door de CDNA beoordeeld worden / werden. Soorten waarachter een jaartal is vermeld, zijn voormalige beoordeelsoorten. Het jaartal geeft aan tot en met wanneer ze door de CDNA beoordeeld zijn. Het getal achter een (voormalige) beoordeelsoort heeft het aantal aanvaarde gevallen aan. Algemene soorten zijn niet aanklikbaar.

alle soorten CDNA beoordeelsoorten Incl. hybrides

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Witkopeend  ·  Oxyura leucocephala 17
2. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
3. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
4. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
5. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota (1978)
6. Rotgans  ·  Branta bernicla
7. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans (1998) 78
8. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis (1978)
9. Brandgans  ·  Branta leucopsis
10. Kleine Canadese Gans  ·  Branta hutchinsii 9
Kleine Canadese Gans  ·  B h hutchinsii 9
11. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens (1978)
12. Ross' Gans  ·  Anser rossii 7
Ross' Gans x Brandgans  ·  Anser rossii x branta leucopsis 1
13. Grauwe Gans  ·  Anser anser
14. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
15. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
16. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
17. Kolgans  ·  Anser albifrons 46
Groenlandse Kolgans  ·  A a flavirostris 46
18. Dwerggans  ·  Anser erythropus (1989) 53
19. IJseend  ·  Clangula hyemalis
20. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 18
21. Eider  ·  Somateria mollissima
22. Stellers Eider  ·  Polysticta stelleri 6
23. Brilzee-eend  ·  Melanitta perspicillata 32
24. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
25. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
26. Amerikaanse Zee-eend  ·  Melanitta americana 4
27. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 8
28. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
29. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
30. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 4
31. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
32. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
33. Harlekijneend  ·  Histrionicus histrionicus 1
34. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
35. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
36. Marmereend  ·  Marmaronetta angustirostris 1
37. Krooneend  ·  Netta rufina
38. Tafeleend  ·  Aythya ferina
39. Amerikaanse Tafeleend  ·  Aythya americana 1
40. Witoogeend  ·  Aythya nyroca (1978)
41. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 51
42. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
43. Ringsnavel- x Kuifeend  ·  Aythya collaris x fuligula 12
44. Topper  ·  Aythya marila
45. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 31
46. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
47. Slobeend  ·  Spatula clypeata
48. Blauwvleugeltaling  ·  Spatula discors 44
Blauwvleugeltaling x Slobeend  ·  Spatula discors x clypeata 2
49. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 15
50. Bronskopeend  ·  Mareca falcata 12
51. Krakeend  ·  Mareca strepera
52. Smient  ·  Mareca penelope
53. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana (2014) 71
54. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
55. Pijlstaart  ·  Anas acuta
56. Wintertaling  ·  Anas crecca
57. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis (2014) 74
Wintertaling x Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas crecca x carolinensis (2014) 2

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

58. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
59. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
60. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

61. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus (1992) 44

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

62. Dikbekfuut  ·  Podilymbus podiceps 2
63. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
64. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
65. Fuut  ·  Podiceps cristatus
66. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
67. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

68. Holenduif  ·  Columba oenas
69. Houtduif  ·  Columba palumbus
70. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
71. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 11
Meenatortel  ·  S o meena 7
72. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

PTEROCLIFORMES

zandhoenders  ·  Pteroclidae

73. Steppehoen  ·  Syrrhaptes paradoxus 13

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

74. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

75. Stekelstaartgierzwaluw  ·  Hirundapus caudacutus 1
76. Alpengierzwaluw  ·  Tachymarptis melba 80
77. Siberische Gierzwaluw  ·  Apus pacificus 1
78. Huisgierzwaluw  ·  Apus affinis 4
79. Vale Gierzwaluw  ·  Apus pallidus 81
80. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

81. Kuifkoekoek  ·  Clamator glandarius 29
82. Geelsnavelkoekoek  ·  Coccyzus americanus 1
83. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

84. Waterral  ·  Rallus aquaticus
85. Kwartelkoning  ·  Crex crex
86. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
87. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 82
88. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla (2006) 112
89. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 2
90. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
91. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

92. Canadese Kraanvogel  ·  Antigone canadensis 1
93. Jufferkraanvogel  ·  Grus virgo 1
94. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

95. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 49
96. Grote Trap  ·  Otis tarda 48
97. Oostelijke Kraagtrap  ·  Chlamydotis macqueenii 1

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

98. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
99. Parelduiker  ·  Gavia arctica
100. IJsduiker  ·  Gavia immer (1988)
101. Geelsnavelduiker  ·  Gavia adamsii 43

PROCELLARIIFORMES

zuidelijke stormvogeltjes  ·  Oceanitidae

102. Wilsons Stormvogeltje  ·  Oceanites oceanicus 1
103. Bont Stormvogeltje  ·  Pelagodroma marina 1

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

104. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus (1999) 65
105. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

106. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis
donsstormvogel  ·  Pterodroma mollis | feae | madeira 1
107. Kuhls Pijlstormvogel  ·  Calonectris borealis 6
Kuhls | Scopoli's Pijlstormvogel  ·  Calonectris borealis | diomedea 11
108. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea
109. Grote Pijlstormvogel  ·  Ardenna gravis 19
110. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus
111. Vale Pijlstormvogel  ·  Puffinus mauretanicus (1997) 68

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

112. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
113. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

114. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 10
115. Kroeskoppelikaan  ·  Pelecanus crispus 1

reigers  ·  Ardeidae

116. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
117. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
118. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
119. Groene Reiger  ·  Butorides virescens 1
120. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides (2017) 114
121. Koereiger  ·  Bubulcus ibis (1996) 88
122. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
123. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
124. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba (1984)
125. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta (1978)

ibissen  ·  Threskiornithidae

126. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
127. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus (1999) 114

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

128. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus
129. Bruine Gent  ·  Sula leucogaster 3

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

130. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 8
131. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
132. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo 45
Grote Aalscholver  ·  P c carbo (2008) 45

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

133. Griel  ·  Burhinus oedicnemus (2008) 71

scholeksters  ·  Haematopodidae

134. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

135. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
136. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

137. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
138. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
139. Amerikaanse Goudplevier  ·  Pluvialis dominica 66
140. Aziatische Goudplevier  ·  Pluvialis fulva (2018) 75
Amerikaanse | Aziatische Goudplevier  ·  Pluvialis dominica | fulva (2018) 10
141. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
142. Killdeerplevier  ·  Charadrius vociferus 1
143. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
144. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
145. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 1
146. Indische Kievit  ·  Vanellus indicus 1
147. Steppekievit  ·  Vanellus gregarius 56
148. Witstaartkievit  ·  Vanellus leucurus 10
149. Kievit  ·  Vanellus vanellus
150. Kaspische Plevier  ·  Anarhynchus asiaticus 4
151. Steppeplevier  ·  Anarhynchus veredus 1
152. Woestijnplevier  ·  Anarhynchus leschenaultii 19
153. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

154. Bartrams Ruiter  ·  Bartramia longicauda 1
155. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 1
156. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
157. Dunbekwulp  ·  Numenius tenuirostris 9
158. Wulp  ·  Numenius arquata
159. Grutto  ·  Limosa limosa 1
IJslandse Grutto  ·  L l islandica (1989) 1
160. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
161. Steenloper  ·  Arenaria interpres
162. Grote Kanoet  ·  Calidris tenuirostris 3
163. Kanoet  ·  Calidris canutus
164. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
165. Siberische Strandloper  ·  Calidris acuminata 9
166. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus (2002) 87
167. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
168. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 5
169. Roodkeelstrandloper  ·  Calidris ruficollis 6
170. Taigastrandloper  ·  Calidris subminuta 1
171. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
172. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
173. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
174. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
175. Bairds Strandloper  ·  Calidris bairdii 15
176. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
177. Bonapartes Strandloper  ·  Calidris fuscicollis 62
178. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis (2014) 79
179. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos (1999) 96
180. Alaskastrandloper  ·  Calidris mauri 1
181. Grijze Strandloper  ·  Calidris pusilla 14
182. Grote Franjepoot  ·  Phalaropus tricolor 26
183. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
184. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
185. Terekruiter  ·  Xenus cinereus (2014) 64
186. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
187. Amerikaanse Oeverloper  ·  Actitis macularius 5
188. Witgat  ·  Tringa ochropus
189. Amerikaanse Bosruiter  ·  Tringa solitaria 1
190. Siberische Grijze Ruiter  ·  Tringa brevipes 1
191. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
192. Grote Geelpootruiter  ·  Tringa melanoleuca 4
Grote | Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa melanoleuca | flavipes 1
193. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
194. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 57
195. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis (1992) 139
196. Bosruiter  ·  Tringa glareola
197. Tureluur  ·  Tringa totanus
198. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
199. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 52
Grote | Kleine Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus | griseus 8
200. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
201. Watersnip  ·  Gallinago gallinago
202. Poelsnip  ·  Gallinago media 59

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

203. Vorkstaartplevier  ·  Glareola pratincola 25
204. Oosterse Vorkstaartplevier  ·  Glareola maldivarum 2
205. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 46
Oosterse | Steppe- | Vorkstaartplevier  ·  Glareola maldivarum | nordmanni | pratincola 13
206. Renvogel  ·  Cursorius cursor 5

alken  ·  Alcidae

207. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
208. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle (2006) 99
Mandts Zwarte Zeekoet  ·  C g mandtii 1
209. Alk  ·  Alca torda
210. Kleine Alk  ·  Alle alle
211. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 12
212. Zeekoet  ·  Uria aalge 1
Noordelijke Zeekoet  ·  U a hyperborea 1

jagers  ·  Stercorariidae

213. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus (1992) 113
214. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
215. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
216. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

217. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
218. Ivoormeeuw  ·  Pagophila eburnea 3
219. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
220. Dunbekmeeuw  ·  Chroicocephalus genei 8
221. Kleine Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus philadelphia 6
222. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
223. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
224. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 20
225. Lachmeeuw  ·  Larus atricilla 4
226. Franklins Meeuw  ·  Larus pipixcan 13
227. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
228. Audouins Meeuw  ·  Larus audouinii 3
229. Reuzenzwartkopmeeuw  ·  Larus ichthyaetus 2
230. Stormmeeuw  ·  Larus canus
231. Ringsnavelmeeuw  ·  Larus delawarensis 11
232. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus 52
Baltische Mantelmeeuw  ·  L f fuscus (2019) 52
233. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
234. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
235. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans (1997) 31
236. Thayers Meeuw  ·  Larus thayeri 1
237. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides (1997) 95
Kumliens Meeuw  ·  L g kumlieni 5
238. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
239. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
240. Bonte Stern  ·  Onychoprion fuscatus 1
241. Brilstern  ·  Onychoprion anaethetus 1
242. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
243. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica (1992) 62
244. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
245. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida (1995) 133
246. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus (1984)
247. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
248. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 51
249. Visdief  ·  Sterna hirundo
250. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
251. Forsters Stern  ·  Sterna forsteri 6
252. Sierlijke Stern  ·  Sterna elegans 1
253. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis
254. Amerikaanse Grote Stern  ·  Sterna acuflavida 1

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

255. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

256. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus (2021) 74
257. Wespendief  ·  Pernis apivorus
258. Aasgier  ·  Neophron percnopterus 3
259. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus (2011) 67
260. Vale Gier  ·  Gyps fulvus (2019) 67
261. Monniksgier  ·  Aegypius monachus 4
262. Bastaardarend  ·  Clanga clanga 35
263. Schreeuwarend  ·  Clanga pomarina 21
Bastaard- x Schreeuwarend  ·  Clanga clanga x pomarina 2
Bastaardarend | Schreeuwarend  ·  Clanga clanga | pomarina 12
264. Dwergarend  ·  Aquila pennata 46
265. Steppearend  ·  Aquila nipalensis 6
266. Spaanse Keizerarend  ·  Aquila adalberti 1
267. Keizerarend  ·  Aquila heliaca 3
268. Steenarend  ·  Aquila chrysaetos 21
269. Havikarend  ·  Aquila fasciata 5
270. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
271. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
272. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus (2011) 83
273. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
274. Sperwer  ·  Accipiter nisus
275. Havik  ·  Accipiter gentilis
276. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
277. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
278. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
Oostelijke Zwarte x Zwarte Wouw  ·  Milvus lineatus x migrans 1
279. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
280. Buizerd  ·  Buteo buteo 3
Steppebuizerd  ·  B b vulpinus 3
281. Arendbuizerd  ·  Buteo rufinus 10

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

282. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

283. Sperweruil  ·  Surnia ulula 4
284. Dwerguil  ·  Glaucidium passerinum 11
285. Steenuil  ·  Athene vidalii
286. Ruigpootuil  ·  Aegolius funereus 23
287. Dwergooruil  ·  Otus scops 18
288. Ransuil  ·  Asio otus
289. Velduil  ·  Asio flammeus
290. Bosuil  ·  Strix aluco
291. Sneeuwuil  ·  Bubo scandiacus 22
292. Oehoe  ·  Bubo bubo (2003) 10

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

293. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

294. Bijeneter  ·  Merops apiaster (1992) 73
295. Groene Bijeneter  ·  Merops persicus 4

scharrelaars  ·  Coraciidae

296. Scharrelaar  ·  Coracias garrulus 73

ijsvogels  ·  Alcedinidae

297. IJsvogel  ·  Alcedo atthis
298. Bandijsvogel  ·  Megaceryle alcyon 1

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

299. Draaihals  ·  Jynx torquilla
300. Grijskopspecht  ·  Picus canus 7
301. Groene Specht  ·  Picus viridis
302. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
303. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius (1997) 86
304. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
305. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

306. Kleine Torenvalk  ·  Falco naumanni 1
307. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
308. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus (1978)
309. Eleonora's Valk  ·  Falco eleonorae 4
310. Smelleken  ·  Falco columbarius 6
IJslands Smelleken  ·  F c subaesalon 6
311. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
312. Sakervalk  ·  Falco cherrug 1
313. Giervalk  ·  Falco rusticolus 9
314. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

vireo's  ·  Vireonidae

315. Roodoogvireo  ·  Vireo olivaceus 9

wielewalen  ·  Oriolidae

316. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

317. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 4
318. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
319. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 6
320. Daurische Klauwier  ·  Lanius isabellinus 19
Turkestaanse | Daurische Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides | isabellinus 6
321. Langstaartklauwier  ·  Lanius schach 1
Langstaartklauwier ssp erythronotus  ·  L s erythronotus 1
322. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 64
323. Noordelijke Klapekster  ·  Lanius borealis 1
Siberische Noordelijke Klapekster  ·  L b sibiricus 1
324. Klapekster  ·  Lanius excubitor
325. Aziatische Klapekster  ·  Lanius lahtora 5
Steppeklapekster  ·  L l pallidirostris 5
326. Maskerklauwier  ·  Lanius nubicus 1
327. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator (2003) 119
Balearische Roodkopklauwier  ·  L s badius 2

kraaien  ·  Corvidae

328. Ekster  ·  Pica pica
329. Gaai  ·  Garrulus glandarius
330. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 8
Diksnavelnotenkraker  ·  N c caryocatactes 4
331. Kauw  ·  Corvus monedula
332. Daurische Kauw  ·  Corvus dauuricus 2
333. Roek  ·  Corvus frugilegus
334. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
335. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
336. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

337. Goudhaan  ·  Regulus regulus
338. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

339. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus (1988)

mezen  ·  Paridae

Pleskes Mees, Pimpel- x Azuurmees  ·  Cyanistes caeruleus x cyanus 3
340. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
341. Koolmees  ·  Parus major
342. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
343. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
344. Matkop  ·  Poecile montanus
345. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

346. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

347. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
348. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
349. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 5
350. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
351. Kortteenleeuwerik  ·  Calandrella brachydactyla 74
352. Bergkalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha bimaculata 1
353. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 7

zwaluwen  ·  Hirundinidae

354. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
355. Rotszwaluw  ·  Ptyonoprogne rupestris 9
356. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
357. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
358. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica (2004) 72

struikzangers  ·  Cettiidae

359. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti (2003) 182

staartmezen  ·  Aegithalidae

360. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

361. Kroonboszanger  ·  Phylloscopus coronatus 2
362. Groene Fitis  ·  Phylloscopus nitidus 2
363. Swinhoes Boszanger  ·  Phylloscopus plumbeitarsus 4
364. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides (2014) 76
365. Noordse Boszanger  ·  Phylloscopus borealis 36
366. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus (1996) 89
367. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus (1988)
368. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei (2017) 67
369. Raddes Boszanger  ·  Phylloscopus schwarzi 71
370. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus (2011) 74
371. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli 62
Bergfluiter x Fluiter  ·  Phylloscopus bonelli x sibilatrix 3
372. Balkanbergfluiter  ·  Phylloscopus orientalis 6
Bergfluiter | Balkanbergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli | orientalis 13
373. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
374. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
375. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 68
376. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis (2011) 38
377. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

378. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
379. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
380. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria (1992) 196
381. Woestijngrasmus  ·  Sylvia nana 3
382. Afrikaanse Woestijngrasmus  ·  Sylvia deserti 1
383. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea 9
Humes Braamsluiper  ·  S a althaea 1
Siberische Braamsluiper  ·  S a blythi 7
Vale Braamsluiper  ·  S a halimodendri 1
384. Westelijke Orpheusgrasmus  ·  Sylvia hortensis 2
385. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
386. Kleine Zwartkop  ·  Sylvia melanocephala 11
387. Grasmus  ·  Sylvia communis
388. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia iberiae 10
389. Balkanbaardgrasmus  ·  Sylvia cantillans 40
Westelijke | Moltoni's | Balkanbaardgrasmus  ·  Sylvia inornata | subalpina | cantillans 45
390. Brilgrasmus  ·  Sylvia conspicillata 1
391. Sardijnse Grasmus  ·  Sylvia sarda 1
392. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 17
Atlantische Provençaalse Grasmus  ·  S u dartfordiensis 8

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

393. Siberische Sprinkhaanzanger  ·  Locustella certhiola 12
394. Kleine Sprinkhaanzanger  ·  Locustella lanceolata 4
395. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
396. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis (2014) 82
397. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

398. Grote Vale Spotvogel  ·  Hippolais languida 1
399. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
400. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta (2004) 45
401. Kleine Spotvogel  ·  Iduna caligata 34
402. Sykes' Spotvogel  ·  Iduna rama 1
403. Oostelijke Vale Spotvogel  ·  Iduna pallida 1
404. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
405. Veldrietzanger  ·  Acrocephalus agricola 43
406. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum (2020) 92
407. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
408. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
409. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola (1992) 128
410. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus
411. Zwartkoprietzanger  ·  Acrocephalus melanopogon 2

graszangers  ·  Cisticolidae

412. Graszanger  ·  Cisticola juncidis (2000) 64

pestvogels  ·  Bombycillidae

413. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

rotskruipers  ·  Tichodromidae

414. Rotskruiper  ·  Tichodroma muraria 2

boomklevers  ·  Sittidae

415. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

416. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris (1994) 91
417. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

418. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spotlijsters  ·  Mimidae

419. Spotlijster  ·  Mimus polyglottos 1

spreeuwen  ·  Sturnidae

420. Daurische Spreeuw  ·  Agropsar sturninus 1
421. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus (2002) 110
422. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

423. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

424. Goudlijster  ·  Zoothera aurea 23
425. Grijswangdwerglijster  ·  Catharus minimus 1
426. Siberische Lijster  ·  Geokichla sibirica 3
427. Beflijster  ·  Turdus torquatus
428. Merel  ·  Turdus merula
429. Vale Lijster  ·  Turdus obscurus 9
430. Bruine Lijster  ·  Turdus eunomus 4
431. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 13
432. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
433. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
434. Koperwiek  ·  Turdus iliacus 1
IJslandse Koperwiek  ·  T i coburni (2015) 1
435. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
436. Roodborstlijster  ·  Turdus migratorius 1

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

437. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 3
Westelijke Rosse Waaierstaart  ·  C g galactotes 3
438. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
439. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
440. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia (2011) 72
441. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
442. Blauwborst  ·  Luscinia svecica 83
Roodsterblauwborst  ·  L s svecica 83
443. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 1
444. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 64
445. Perzische Roodborst  ·  Irania gutturalis 4
446. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros 12
Oosterse Zwarte Roodstaart  ·  P o phoenicuroides 12
447. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
448. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 18
449. Blauwe Rotslijster  ·  Monticola solitarius 3
Rode | Blauwe Rotslijster  ·  Monticola saxatilis / solitarius
450. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva (1978)
451. Balkanvliegenvanger  ·  Ficedula semitorquata 1
452. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis 44
453. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
454. Paapje  ·  Saxicola rubetra
455. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
456. Aziatische Roodborsttapuit  ·  Saxicola maurus 53
Kaspische Roodborsttapuit  ·  S m hemprichii 1
457. Stejnegers Roodborsttapuit  ·  Saxicola stejnegeri 3
Aziatische | Stejnegers Roodborsttapuit  ·  Saxicola maurus | stejnegeri 2
458. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
459. Seebohms Tapuit  ·  Oenanthe seebohmi 1
460. Izabeltapuit  ·  Oenanthe isabellina 21
461. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 51
462. Westelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe hispanica 3
463. Oostelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe melanoleuca 6
Oostelijke | Westelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe melanoleuca | hispanica 7
464. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 34
Bonte | Westelijke Blonde | Oostelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka | hispanica | melanoleuca 1

heggenmussen  ·  Prunellidae

465. Alpenheggenmus  ·  Prunella collaris 18
466. Heggenmus  ·  Prunella modularis
467. Bergheggenmus  ·  Prunella montanella 1

mussen  ·  Passeridae

468. Huismus  ·  Passer domesticus
469. Spaanse Mus  ·  Passer hispaniolensis 8
470. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

471. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
472. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
473. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
474. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 7
Italiaanse Kwikstaart  ·  M c cinereocapilla 3
475. Balkankwikstaart  ·  Motacilla feldegg 3
oostelijke gele kwikstaart spec  ·  Motacilla tschutschensis / macronyx / taivana 1
476. Citroenkwikstaart  ·  Motacilla citreola (2020) 69
477. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
478. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
479. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
480. Grote Pieper  ·  Anthus richardi (1988)
481. Mongoolse Pieper  ·  Anthus godlewskii 18
482. Duinpieper  ·  Anthus campestris
483. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni (2014) 74
484. Boompieper  ·  Anthus trivialis
485. Graspieper  ·  Anthus pratensis
486. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus (1991) 55
487. Pacifische Waterpieper  ·  Anthus rubescens
488. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
489. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

490. Keep  ·  Fringilla montifringilla
491. Vink  ·  Fringilla coelebs
492. Afrikaanse Vink  ·  Fringilla spodiogenys 2
Atlasvink  ·  F s africana 2
493. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
494. Roodmus  ·  Erythrina erythrina (1991) 113
495. Haakbek  ·  Pinicola enucleator 7
496. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
497. Woestijnvink  ·  Bucanetes githagineus 2
498. Groenling  ·  Chloris chloris
499. Kneu  ·  Linaria cannabina
500. Frater  ·  Linaria flavirostris 5
Britse Frater  ·  L f pipilans 5
501. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
502. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
503. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni (2014) 93
Groenlandse Witstuitbarmsijs  ·  A h hornemanni 1
504. Witbandkruisbek  ·  Loxia leucoptera 75
505. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
506. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus (2012) 34
507. Putter  ·  Carduelis carduelis
508. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
509. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

510. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis 2
IJslandse Sneeuwgors  ·  P n insulae 2
511. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
512. Zanggors  ·  Melospiza melodia 2
513. Witkeelgors  ·  Zonotrichia albicollis 7
514. Grijze Junco  ·  Junco hyemalis 5
Cassiarjunco  ·  J h cismontanus 1
515. Bruinkopgors  ·  Emberiza bruniceps 12
516. Zwartkopgors  ·  Emberiza melanocephala 22
517. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
518. Grijze Gors  ·  Emberiza cia 2
519. Steenortolaan  ·  Emberiza buchanani 1
520. Bruinkeelortolaan  ·  Emberiza caesia 4
521. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
522. Cirlgors  ·  Emberiza cirlus 11
523. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
524. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 53
525. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
526. Wilgengors  ·  Emberiza aureola 13
527. Rosse Gors  ·  Emberiza rutila 1
528. Geelbrauwgors  ·  Emberiza chrysophrys 2
529. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla (2003) 105
530. Bosgors  ·  Emberiza rustica (2008) 76
531. Maskergors  ·  Emberiza spodocephala 4
532. Bobolink  ·  Dolichonyx oryzivorus 1
533. Glanstroepiaal  ·  Quiscalus quiscula 1
534. Geelkoptroepiaal  ·  Xanthocephalus xanthocephalus 1
535. Baltimoretroepiaal  ·  Icterus galbula 2
536. Noordse Waterlijster  ·  Parkesia noveboracensis 1
537. Zwartkopzanger  ·  Setophaga striata 1
538. Mirtezanger  ·  Setophaga coronata 2

Eerder ontdekt op 21 maart

2012 Groenlandse Kolgans
2010 Ross' Gans
2004 Kleine Canadese Gans
2004 Griel
1997 Zwarte Rotgans
1987 Grote Trap
1981 Zwarte Rotgans
1981 Sneeuwuil

Hulp nodig

Voor de uitbreiding van de documentatie in de Avifauna van Nederland zijn wij altijd op zoek naar aanvullende documentatie van gevallen! Zeker van (met name oude) gevallen waarvan nog geen foto’s (of geluiden, schetsen, video's, beschrijvingen of andere vormen van documentatie) in de database staan.

Beschik je over dit soort gegevens, heb je opmerkingen of wil je meehelpen, neem dan contact met ons op.