0 · 2 · 18

Mongoolse Pieper

CDNA beoordeelsoort: ja

Anthus godlewskii  ·  Blyth's Pipit

Broedt van Zuid-Transbaikal en Oost-Mantsjoerije zuid tot Tibet; overwintert in Indisch subcontinent en in laag aantal langs Perzische Golf.

Na het eerste geval voor Europa op 23 oktober 1882 in Sussex, Engeland, werd de soort pas in 1974 in Finland opnieuw vastgesteld. Het Nederlandse geval van 1983 was het derde voor Europa. De volgende acht gevallen in 1986-91 waren in Zuid-Finland (vijf) en één in België, Engeland en Schotland. In 1992-96 is de soort in Europa behalve in Finland (vier) ook éénmaal in Duitsland (Helgoland), Nederland en Noorwegen gezien, met als uiterste datums 25 september en 11 december. In december 1997 werd de eerste voor Italië ontdekt op Sicilië en in januari 1998 de eerste voor Frankrijk in de Crau, Bouches-du-Rhône. In Brittannië zijn er in 1992-98 acht vastgesteld (BB 92: 586, 1999).

In 2000-15 werd de soort mede dankzij het opnemen van trekgeluiden op vogeltelposten wat vaker vastgesteld, om het andere jaar, met als uiterste datums 11 oktober en 24 november; bovendien probeerde een exemplaar in januari-februari 2007 te overwinteren.

Zeldzame vogels van Nederland [2001]; ABvdBerg [2016]

 

Mongoolse Pieper Bas van den Boogaard, Woerden (UT), 25 januari 2007
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 13 november 1983 ZL Schouwen-Duiveland
7 oktober 1994 FR Schiermonnikoog
2. 25 t/m 28 oktober 1996 ZH Rotterdam
4 t/m 5 november 1999 ZL Veere
12 november 2002 NH Texel
3. 24 november 2002 NH Bloemendaal
27 oktober 2005 ZL Veere
4. 30 t/m 31 oktober 2005 DR Aa en Hunze
5. 14 november 2005 GR Het Hogeland
6. 20 januari t/m 7 februari 2007 UT Woerden
7. 11 oktober 2008 ZL Veere
8. 19 oktober 2014 FR Schiermonnikoog
25 t/m 27 oktober 2014 GR Het Hogeland
9. 26 oktober 2014 FR Vlieland
30 september 2015 FR Vlieland
10. 9 oktober 2015 FR Ameland
11. 31 oktober t/m 1 november 2015 ZH Hendrik-Ido-Ambacht
25 oktober 2016 FR Noardeast-Fryslân
12. 8 januari t/m 22 april 2017 NB Altena
13. 14 oktober 2018 FR Vlieland
20 oktober 2018 FR Vlieland
14. 20 oktober 2018 FR Vlieland
20 oktober 2018 NH Texel
15. 13 december 2019 GR Het Hogeland
16. 10 oktober 2020 GR Het Hogeland
17. 10 oktober 2020 FR Ameland
18. 5 t/m 15 december 2020 ZH Goeree-Overflakkee
9 december 2020 FR Schiermonnikoog
19. 10 oktober 2023 ZH Noordwijk
20. 31 oktober t/m 1 november 2023 ZH Wassenaar
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats

Arnoud B van den Berg · Mongoolse Pieper · 26-10-1996

Andre-Willem Faber · Mongoolse Pieper · 31-10-2005

Dick Groenendijk · Mongoolse Pieper · 21-01-2007

Peter Nuyten · Mongoolse Pieper · 24-01-2007

Dusan Brinkhuizen · Mongoolse Pieper · 22-01-2007

Arnoud B van den Berg/The Sound Approach · Mongoolse Pieper · 23-01-2007

Pim Wolf · Mongoolse Pieper · 11-10-2008

Marijn van Oss · Mongoolse Pieper · 19-10-2014

Marijn van Oss · Mongoolse Pieper · 19-10-2014

Lonnie Bregman · Mongoolse Pieper · 26-10-2014

Remco Jousma · Mongoolse Pieper · 01-11-2015

Arnoud B van den Berg / The Sound Approach · Mongoolse Pieper · 10-01-2017

Arnoud B van den Berg / The Sound Approach · Mongoolse Pieper · 10-01-2017

Thijs Fijen · Mongoolse pieper · 08-01-2017

Thijs Fijen · Mongoolse pieper · 08-01-2017

Herman van Oosten · Mongoolse Pieper · 14-10-2018

Paul Gnodde · Mongoolse Pieper · 20-10-2018

Jacob Lotz · Mongoolse Pieper · 20-10-2018

Diederik Kok · Mongoolse Pieper · 20-10-2018

René Oving · Mongoolse Pieper · 13-12-2019

René Oving · Mongoolse Pieper · 13-12-2019

Jelle Visser · Mongoolse Pieper · 10-10-2020

Luuk Punt · Mongoolse Pieper · 05-12-2020

Michel Veldt · Mongoolse Pieper · 09-12-2020

Michel Veldt · Mongoolse Pieper · 09-12-2020

Arjan Dwarshuis · Mongoolse Pieper · 10-10-2023

Rinse van der Vliet · Mongoolse Pieper · 31-10-2023

Rinse van der Vliet · Mongoolse Pieper · 31-10-2023