0 · 2 · 0

Daurische Kauw

CDNA beoordeelsoort: ja

Corvus dauuricus  ·  Daurian Jackdaw

Broedt vanaf 96°O in Zuid-Siberië oost tot in Mantsjoerije en zuid tot in Noord-China; overwintert van Turkestan oost tot Japan en Zuid-China.

Het eerste geval betrof een vogel die zich geleidelijk langs de Noordzeekust naar het zuiden verplaatste. Naar wordt aangenomen, werd dezelfde vogel op 22 juni 1995 op île de Noirmoutier, Vendée, Frankrijk, vastgesteld (Ornithos 3: 145- 146, 1996; 4: 159, 1997). Andere Europese gevallen tot en met 1995 dateerden van 1 mei 1883 (geschoten) te Uusi- kaarlepyy, Finland, en van 26-28 april 1985 te Umeå, Västerbotten, Zweden (Vår Fågelvärld 47: 197-199, 1988). Er waren verder nog meldingen op 4 mei 1906 in Noorwegen, 25 mei 1915 in Finland en 20 juni 1994 voor de kust van Noord-Taymir, Rusland (cf DB 18: 230, 1996). De vogel van 1997 vertoonde overeenkomstige verplaatsingen langs de Noordzeekust in dezelfde twee weken in mei als die van 1995 en werd voorafgegaan door een geval op 12 april 1997 te Blåvands Huk, Ribe, Denemarken. Het is niet uit te sluiten dat beide gevallen hetzelfde exemplaar betroffen. Het is opmerkelijk dat alle gevallen en meldingen in Europa dateerden tussen 12 april en 22 juni. 

Zeldzame vogels van Nederland [2001]

 

Daurische Kauw Marc Guyt, Katwijk (ZH), 5 mei 1995
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 1 mei 1995 NH Bergen (NH)
4 t/m 6 mei 1995 ZH Katwijk
7 mei 1995 ZH Wassenaar
7 mei 1995 ZH 's-Gravenhage
13 t/m 15 mei 1995 ZH 's-Gravenhage
2. 8 mei 1997 NH Hollands Kroon
9 t/m 10 mei 1997 NH Den Helder
10 t/m 11 mei 1997 NH Bergen (NH)
1 februari 2000 DR Assen
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats