0 · 0 · 11

Oosterse Tortel

CDNA beoordeelsoort: ja

Streptopelia orientalis  ·  Oriental Turtle Dove

Ondersoort:
Meenatortel  ·  S o meena  ·  Rufous Turtle Dove

Meenatortel S o meena broedt in centraal Azië en Zuidwest-Siberië oost tot het Altai-gebergte en zuid in de Himalayas tot Nepal; nominaat Oosterse Tortel S o orientalis broedt verder oostelijk in centraal Siberië en Zuidoost-Azië tot Noord-Vietnam; beide komen als dwaalgast naar Europa.

Doordat Zomertortel S turtur vanaf het eind van de 20e eeuw sterk in aantal is achteruitgegaan, lijkt de kans op het ontdekken van een Oosterse Tortel toegenomen; immers, Zomertortel is nu zo zeldzaam dat elk exemplaar zal worden bekeken. Na een aantal keren vals alarm (overwinterende Zomertortels S turtur of als kooivogel ontsnapte Oosterse Tortels) was er in december 2009 eindelijk de eerste Meenatortel in Wergea, Friesland. Daarna, in 2010-16, werd de soort nog een handvol keren in oktober-december opgemerkt. Overwinteren is min of meer de norm in Noordwest-Europa, met maar weinig gevallen buiten het winterhalfjaar. Beide ondersoorten, Meenatortel en nominaat Oosterse Tortel, zijn als dwaalgast te verwachten en er is een kans dat ze ooit soortstatus verkrijgen; tot 2015 werd alleen Meenatortel met zekerheid vastgesteld terwijl van twee vogels de subspecifieke identiteit (nog) onbekend is.

ABvdBerg [2016]

Oosterse Tortel Peter Soer, Vlaardingen (ZH), 24 januari 2015
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 23 december 2009 t/m 3 april 2010
S o meena
FR Leeuwarden
2. 16 november 2010
S o meena
CP Texel
3. 20 oktober 2012 FR Vlieland
4. 11 t/m 13 oktober 2013
S o meena
FR Schiermonnikoog
5. 14 december 2014 ZL Veere
6. 30 december 2014 t/m 25 februari 2015 ZH Vlaardingen
7. 30 t/m 31 oktober 2016
S o meena
FR Vlieland
8. 22 januari t/m 9 maart 2019
S o meena
NH Castricum
9. 9 t/m 21 februari 2019 DR Emmen
10. 28 december 2019 t/m 11 maart 2020
S o meena
FR Súdwest-Fryslân
11. 14 februari t/m 31 maart 2020
S o meena
NH Alkmaar
7 t/m 28 oktober 2023
S o meena
FR Súdwest-Fryslân
27 december 2023 t/m 13 februari 2024
S o meena
FR Súdwest-Fryslân
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats