0 · 0 · 7

Siberische Braamsluiper

Sylvia althaea blythi  ·  Siberian Lesser Whitethroat

Ondersoort van Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea  ·  Hume's Whitethroat

Siberische Braamsluiper S a blythi broedt in Siberië van de Ob oostwaarts, zuid tot de noordelijke Altai en oost tot in noordelijk Mongolië, en overwintert zuidelijk in Azië, mogelijk in Arabië of op het Indische Subcontinent. 

In het 'Sylvia-boek' van Shirihai et al (2001) wordt dit taxon als synoniem van S c curruca opgevat maar dat strookt niet met nieuw onderzoek (zie ook Gill & Donsker 2016). De Nederlandse gevallen werden dankzij DNA-onderzoek met zekerheid op naam gebracht. Twee mogelijke oude ringvangsten op 30 november 1986 en 5 november 1992 te Castricum, Noord-Holland, zijn niet vermeld door Levering & Keijl (2008) en werden op basis van vleugelmaten (de korte één na buitenste handpen) gedetermineerd maar vanwege het ontbreken van foto's, geluiden en vooral een DNA-analyse onvoldoende gedocumenteerd voor aanvaarding.

ABvdBerg [2014]

ID corner: Siberische en Vale Braamsluiper

 

Siberische Braamsluiper Ipe Weeber, Eemsmond (GR), 28 december 2014
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 30 november 2008 t/m 15 januari 2009 UT Houten
2. 17 t/m 20 oktober 2012 NH Bloemendaal
3. 13 september 2013 NH Castricum
4. 27 september 2013 ZH Wassenaar
5. 18 oktober 2013 NH Bloemendaal
6. 3 december 2013 t/m 14 januari 2014 GR Het Hogeland
7. 11 januari t/m 15 april 2014 GE Culemborg
19 januari t/m 23 maart 2014 GR Groningen
29 t/m 30 oktober 2014 NH Texel
27 januari t/m 1 april 2015 NH Schagen
7 september 2015 GR Het Hogeland
30 september 2015 NH Castricum
12 september 2016 NH Castricum
22 t/m 31 oktober 2016 ZH Goeree-Overflakkee
23 oktober 2016 FR Schiermonnikoog
9 februari t/m 15 maart 2017 GE Nijmegen
30 september 2017 NH Texel
16 september 2018 NH Castricum
7 t/m 9 oktober 2018 FR Terschelling
8 oktober 2018 FR Schiermonnikoog
9 t/m 18 november 2018 GE Oude IJsselstreek
15 t/m 17 oktober 2019 FR Ameland
25 oktober 2019 GR Het Hogeland
12 oktober 2021 GR Het Hogeland
17 oktober 2021 FR Terschelling
4 t/m 17 november 2021 FR Súdwest-Fryslân
5 december 2021 t/m 13 maart 2022 NH Bloemendaal
7 t/m 16 december 2021 ZH Bodegraven-Reeuwijk
19 september 2022 ZL Schouwen-Duiveland
11 oktober 2022 FR Schiermonnikoog
13 oktober 2022 FR Schiermonnikoog
12 december 2022 t/m 9 januari 2023 ZL Veere
5 januari t/m 6 april 2023 NH Stede Broec
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats

Arnoud B van den Berg / The Sound Approach · Siberische Braamsluiper · 06-03-2014