0 · 0 · 1

Jufferkraanvogel

CDNA beoordeelsoort: ja

Grus virgo  ·  Demoiselle Crane

Broedt in Oost-Europa en Centraal-Azië; overwintert in Afrika en Zuid-Azië.

Omdat er vaak ontsnapte kooivogels van deze soort worden aangetroffen, besloot de CDNA met terugwerkende kracht alleen vogels voor aanvaarding in aanmerking te laten komen waarvan met foto's het ontbreken van verdachte ringen is vastgesteld (de regel van 'de omgekeerde bewijslast': zie ook onder Kokardezaagbek Lophodytes cucullatus). 

Niet alleen door de aanwezigheid van pootringen wordt een herkomst uit gevangenschap aannemelijk geacht. Zo was er een ongeringd adult exemplaar van 16 augustus tot 3 november 1998 bij Maria Hoop, Echt, Limburg, dat vanwege zijn vermeende tamheid en het ontbreken van enkele vleugelpennen is afgewezen (DB 20: 249-250, 1998 (foto); 21: 327, 1999, Plomp et al (1999)). Een foto van een in augustus 2000 in Enschede en Haaksbergen, Overijssel, verblijvende ongeringde en aanvankelijk aanvaarde vogel toonde eerst slechts enkele ontbrekende pennen; na 14 jaren was er bij nadere inspectie van een vluchtfoto echter ook sprake van een metalen vleugelring, waardoor dit geval van de lijst werd gehaald. Verder bestond er bijna een kwart eeuw discussie of twee exemplaren in oostelijk Noord-Brabant van 25 juli tot 12 september 1989, die heen en weer vlogen tussen een weiland als foerageer- en een moeras als overnachtingsgebied, terecht waren afgewezen op basis van een in 1991 bekend geworden eigendomsmelding van een plaatselijke dierentuin (waar ze in het voorjaar van 1989 zouden zijn ontsnapt). Op basis van foto's zouden het dezelfde exemplaren zijn die werden gefotografeerd in St Michael, Kärnten, Oostenrijk, op 1-8 oktober 1989; een van beide kwam hier om het leven (Egretta 38: 59-98, 1995). Pas in 2014 werd geconcludeerd dat een aanvaarde vogel die in mei-juli 1991-95 steeds naar dezelfde plekken in oostelijk Noord-Brabant terugkeerde als waar de twee van 1989 vertoefden, een van die twee betrof en dus eveneens uit gevangenschap afkomstig was (cf DB Nieuwsbrief 1: 152-153, 1989 (foto), DB 11: 192, 1989 (foto); 13: 45, 81-82, 1991 (foto's); 15: 148, 1993). De juveniele ongeringde vogel die op 9 oktober 2010 langs de kust van zuidelijk Zuid-Holland vloog, werd korte tijd later in Frankrijk gezien en (ook) voor dat land aanvaard.

Elders in West-Europa zijn diverse gevallen buiten de normale gebieden aanvaard voor bijvoorbeeld Hongarije en Scandinavië (Aquila 93/94: 25-29, 1987, Alström et al 1991). Hierbij bleek soms dat dwaalgasten van de soort dicht te benaderen kunnen zijn (cf Alula 1: 94, 1995; foto van een exemplaar bij een schuur) en er werden ook exemplaren opgemerkt in groepen Kraanvogels Grus grus. De voorjaarstrek van Europese Jufferkraanvogels vindt ongeveer gelijktijdig met die van Kraanvogels plaats maar de najaarstrek is vroeger; op Cyprus passeren groepen gedurende eind maart-midden april en midden augustus-begin september (Alström et al 1991). Bij het beoordelen van een natuurlijke herkomst kan men in overweging nemen dat Aziatische vogels geregeld een gebrek aan schuwheid vertonen, zoals in wintergebieden in Rajasthan, India, waar ze door dorpelingen worden gevoerd.

ABvdBerg [2012][2014]

 

Jufferkraanvogel Garry Bakker, Den Haag (ZH), 9 oktober 2010
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
25 t/m 31 december 1983 LI Voerendaal
25 juli t/m 12 september 1989 NB Asten
25 juli 1989 NB Maashorst
10 t/m 12 september 1989 NB Asten
7 t/m 25 mei 1991 NB Someren
27 mei 1991 NB Asten
30 april 1992 NB Someren
30 april 1992 NB Asten
28 mei 1992 NB Someren
29 mei 1992 NB Heeze-Leende
31 mei 1992 NB Someren
31 mei 1992 NB Asten
1 juni 1992 NB Asten
1 juni 1992 NB Someren
2 juni 1992 NB Asten
4 juni 1992 NB Someren
6 juni 1992 NB Asten
8 juni 1992 NB Cranendonck
7 mei 1991 t/m 20 juli 1995 NB Someren
30 maart 1993 GR Het Hogeland
9 mei 1993 FL Zeewolde
10 mei 1993 FR Terschelling
20 mei 1993 NB Someren
20 mei t/m 3 juli 1993 NB Asten
1 t/m 14 mei 1994 NB Asten
23 april 1995 NB Someren
23 april t/m 7 mei 1995 NB Asten
30 april t/m 20 juli 1995 NB Asten
1 mei 1995 UT Baarn
30 augustus 1997 GR Het Hogeland
30 augustus 1997 FR Noardeast-Fryslân
16 augustus t/m 25 oktober 1998 LI Echt
16 augustus t/m 25 oktober 1998 LI Echt
13 maart 1999 ZL Oostburg
15 t/m 26 augustus 2000 OV Enschede
15 t/m 26 augustus 2000 OV Enschede
8 t/m 29 april 2004 UT Rhenen
25 april 2006 UT Rhenen
4 mei 2006 OV Steenwijkerland
7 t/m 8 mei 2006 UT Rhenen
1. 9 oktober 2010 ZH 's-Gravenhage
9 oktober 2010 ZH Wassenaar
9 oktober 2010 ZH Rotterdam
9 oktober 2010 ZH Voorne aan Zee
27 oktober t/m 2 december 2012 GE Buren
3 mei 2013 GR Veendam
10 juni 2013 OV Raalte
2 t/m 5 mei 2021 GE Voorst
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats
Trektellen.nl [trektellen.nl]