2 · 8 · 26

Noordse Boszanger

CDNA beoordeelsoort: ja

Phylloscopus borealis  ·  Arctic Warbler

Soort broedt van Lapland oost door Noord-Siberië tot in Alaska, VS; overwintert in Indochina, Filippijnen en Indonesië.

Met uitzondering van een op 2 november dood gevonden exemplaar dateerden alle gevallen tussen 1 september en 11 oktober. Alle waren van de Noordzeekust, de meeste van de Waddeneilanden, en tot 2001 werd geen op volgende dagen gezien.

Het voorkomen lijkt op dat op de Britse Eilanden waar de soort in vergelijking met Grauwe Fitis P trochiloides eveneens gemiddeld iets later in het najaar verschijnt (ofschoon meest in september) en tevens iets zeldzamer is (231 tegen 324 gevallen tot en met 1997; BB 91: 507, 1998). Het eerste geval voor België was op 6 september 1995. Een aanvankelijk aanvaard geval van 2 oktober 1996 te Oosterend, Terschelling, Friesland, werd later gedetermineerd als Swinhoes Boszanger P plumbeitarsus (DB 18: 277, 281, 1996 (photo); 20: 290-291, 1998 (photo); cf 21: 77, 1999). 

Zeldzame vogels van Nederland [2001]

 

Noordse Boszanger Frank Dröge, Rotterdam (ZH), 28 september 1997
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 2 november 1935 ZL Schouwen-Duiveland
24 t/m 25 augustus 1960 LI Gulpen-Wittem
23 augustus 1966 NH Bergen (NH)
2 april 1972 ZH 's-Gravenhage
2. 13 september 1976 FR Schiermonnikoog
14 april 1980 NL onbekend
3. 10 oktober 1980 FR Schiermonnikoog
5 april 1982 NL onbekend
16 mei 1982 NL onbekend
4. 11 oktober 1982 FR Schiermonnikoog
30 mei 1983 NL onbekend
25 september 1986 NL onbekend
18 augustus 1988 FR Schiermonnikoog
5. 19 september 1989 FR Vlieland
6. 9 september 1991 NH Bloemendaal
7. 3 oktober 1991 FR Ameland
8. 5 oktober 1991 FR Terschelling
2 oktober 1996 FR Terschelling
9. 28 september 1997 ZH Rotterdam
10. 1 september 1998 FR Vlieland
11. 21 september 2000 FR Vlieland
12. 22 september 2000 FR Vlieland
13. 11 september 2001 FR Schiermonnikoog
13 september 2001 FR Schiermonnikoog
14. 17 september 2001 FR Vlieland
15. 20 september 2001 FR Vlieland
16. 20 september t/m 1 oktober 2001 NH Schagen
17. 21 t/m 22 september 2002 FR Vlieland
13 september 2004 GE Elburg
18. 30 september t/m 1 oktober 2004 FR Schiermonnikoog
26 t/m 27 september 2009 NH Texel
19. 6 september 2010 NH Schagen
20. 24 t/m 26 september 2013 ZH Voorne aan Zee
21. 13 september 2014 FR Vlieland
22. 14 oktober 2014 NH Heemstede
23. 19 t/m 26 september 2015 FR Vlieland
24. 27 t/m 29 oktober 2015 FR Waadhoeke
25. 17 september 2016 FR Vlieland
4 oktober 2016 ZH Rijswijk
26. 15 september 2017 NH Texel
27. 16 september 2017 ZL Schouwen-Duiveland
28. 25 september 2017 GR Het Hogeland
29. 8 t/m 10 oktober 2017 FR Schiermonnikoog
30. 28 september t/m 1 oktober 2020 ZH Katwijk
31. 25 t/m 27 augustus 2021 FR Ameland
32. 2 t/m 3 oktober 2021 NH Texel
33. 29 augustus 2022 FR Vlieland
30 augustus 2022 FR Ameland
34. 5 september 2022 NH Castricum
35. 25 september 2022 FR Súdwest-Fryslân
36. 11 t/m 16 oktober 2022 GR Het Hogeland
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats

Arnoud B van den Berg · Noordse Boszanger · 09-09-1991

Rick Schonewille · Noordse Boszanger · 25-09-2013

Alwin van Lubeck · Noordse Boszanger · 29-10-2015

Michaël Dagnelie · Noordse Boszanger · 08-10-2018

Diederik Kok · Noordse Boszanger · 25-08-2021

Diederik Kok · Noordse Boszanger · 02-10-2021

Sybrand de Bruin · Noordse Boszanger · 11-10-2022