17, 24-25 · 38, 50 · 0

Roodkeelpieper

CDNA beoordeelsoort: nee
laatste jaar beoordeeld door CDNA: 1991

Anthus cervinus  ·  Red-throated Pipit

Broedt in toendra van Noord-Europa en Noord-Azië; overwintert in tropisch Afrika, Zuidoost-Azië en plaatselijk in Middellandse-Zeegebied en Midden-Oosten.

De gevallen van vóór 1980 zijn niet herzien. Alle onbevestigde gevallen (#) staan hier vermeld. Geluidswaarnemingen zijn niet opgenomen wanneer er geen geluidsopname bestaat. De soort wordt sinds 1 januari 1992 niet langer beoordeeld door de CDNA (DB 14: 109-110, 1992, LM 65: 142, 1992; 66: 153, 1993; 69: 17, 1996).

Het eerste geval was pas in 1960 maar sinds 1977 werd de soort jaarlijks vastgesteld. Het grootste deel werd in mei gezien waarvan slechts twee in de laatste week. Alle najaarsgevallen tot 2000 dateerden tussen 8 september en 20 oktober. Bijzonder waren een uiterst vroeg geval op 31 maart 1991 en het enige zomergeval van drie vogels op 27 juli 1961. In het oosten werden groepen van vijf of zes gezien: langs de Maas in Zuid-Limburg van eind april tot begin mei 1987 en in de Eemshaven, Eemsmond, Groningen, gedurende midden-mei 1988. In het algemeen geldt dat de soort in het voorjaar vaak in de oosthelft van Nederland werd gezien. Zo werd ook in voorjaar 1992 een ongewoon hoog aantal waargenomen in Limburg en elders (LV 3: 111-112, 1993). Alle najaarsgevallen waren daarentegen afkomstig van de Noordzee- en IJsselmeerkust. Het aantal waargenomen exemplaren is veel hoger dan het aantal dat aan de CDNA is voorgelegd. Dit vloeit voort uit het feit dat vele alleen overvliegend werden gezien en/of gehoord. De roep is weliswaar karakteristiek maar het bleek toch mogelijk om deze te verwarren met die van enkele andere soorten. Daarom stelde de CDNA zich tot en met het laatste beoordelingsjaar op het standpunt dat dergelijke gevallen niet zonder bandopname konden worden aanvaard. In de praktijk werden hierdoor vóór de eerste jaren van de 21e eeuw, toen het opnemen van trekgeluiden op vogeltelposten nog zelden voorkwam, vrijwel alle langsvliegende vogels uitgesloten.

Zeldzame vogels van Nederland [2001]

jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 13 mei 1960 FL Dronten
13 mei 1960 FL Lelystad
2. 27 juli 1961 ZL Terneuzen
3. 8 mei 1962 FL Zeewolde
8 mei 1962 FL Lelystad
4. 16 april 1964 NB Oisterwijk
5. 10 mei 1967 UT Eemnes
6. 11 mei 1968 UT Eemnes
7. 29 september 1968 NH Zandvoort
8. 11 oktober 1969 NH Waterland
9. 17 mei 1970 UT Eemnes
10. 3 oktober 1971 NH Texel
11. 11 mei 1974 OV Hengelo (O)
12. 15 mei 1977 FR Schiermonnikoog
13. 22 mei 1978 FR Vlieland
14. 24 mei 1978 FR Vlieland
15. 30 mei 1978 FR Vlieland
16. 8 oktober 1978 ZH Katwijk
17. 28 september 1979 NH Castricum
18. 12 t/m 13 mei 1980 LI Beek
14 mei 1980 NL onbekend
19. 16 mei 1980 GR Het Hogeland
20. 8 oktober 1980 ZH 's-Gravenhage
15 oktober 1980 NL onbekend
24 oktober 1980 NL onbekend
21. 10 t/m 11 mei 1981 GE Buren
22. 14 mei 1981 DR Coevorden
23. 15 mei 1981 GE Berg en Dal
24. 16 mei 1981 GR Oldambt
29 augustus 1981 NL onbekend
29 augustus 1981 NL onbekend
21 april 1982 NL onbekend
25. 13 mei 1982 NB Zundert
13 mei 1982 NL onbekend
28 september 1982 NL onbekend
september 1982 NL onbekend
3 oktober 1982 NL onbekend
23 oktober 1982 NL onbekend
11 november 1982 NB Steenbergen
26. 1 mei 1983 FR Terschelling
27. 19 t/m 20 mei 1983 FL Almere
28. 23 mei 1983 LI Eijsden-Margraten
17 september 1983 NL onbekend
23 september 1983 NL onbekend
29. 1 oktober 1983 NH Bergen (NH)
30. 26 mei 1984 NH Blaricum
31. 8 september 1984 FL Lelystad
15 oktober 1984 ZL Canisvliet
32. 13 mei 1985 ZH Rotterdam
33. 17 mei 1985 GR Westerwolde
10 april 1986 NL onbekend
3 mei 1986 NL onbekend
34. 6 mei 1986 OV Deventer
35. 6 t/m 7 mei 1986 OV Deventer
36. 10 mei 1986 ZL Noord-Beveland
10 mei 1986 NL onbekend
37. 13 september 1986 FL Dronten
38. 27 september 1986 FL Dronten
39. 27 april t/m 7 mei 1987 LI Maastricht
40. 1 mei 1987 FR Vlieland
24 mei 1987 NL onbekend
5 oktober 1987 NL onbekend
41. 11 oktober 1987 NH Velsen
14 oktober 1987 NL onbekend
18 oktober 1987 ZH Katwijk
42. 20 oktober 1987 ZL Veere
43. 1 t/m 4 mei 1988 FL Lelystad
9 mei 1988 GR Lauwersmeer
44. 10 mei 1988 GR Het Hogeland
45. 12 mei 1988 ZL Sluis
46. 13 t/m 15 mei 1988 GR Het Hogeland
14 mei 1988 OV Kampen
47. 15 mei 1988 NH Hollands Kroon
48. 21 mei 1988 NH Bloemendaal
mei 1988 NB Hilvarenbeek
3 september 1988 FR Ameland
16 oktober 1988 FR Terschelling
49. 15 t/m 16 mei 1989 GR Het Hogeland
17 oktober 1989 ZH Wassenaar
50. 5 t/m 7 mei 1990 GR Het Hogeland
51. 6 mei 1990 ZH 's-Gravenhage
6 mei 1990 ZH Wassenaar
52. 20 mei 1990 GR Het Hogeland
13 oktober 1990 NH Texel
15 oktober 1990 ZL Westkapelle
53. 31 maart 1991 ZH Rotterdam
20 t/m 21 september 1991 FR Griend
54. 27 september 1991 NH Texel
55. 12 t/m 13 oktober 1991 NH Texel
14 oktober 1991 NH Texel
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats