Indienen waarnemingsformulier

Met onderstaand formulier kun je de waarneming van een zeldzame vogel in Nederland ter beoordeling aan de CDNA doorgeven. Wat is een zeldzame vogel? De CDNA hanteert een maatstaf van grofweg gemiddeld maximaal 2 gevallen per jaar over de laatste 30 jaar. Deze zogenaamde beoordeelsoorten zijn te vinden in de soortenlijst.

Het formulier wordt na inzenden klaargemaakt door de CDNA-archivaris voor beoordeling door leden van de CDNA. Na afloop van de stemronde(s) krijg je per e-mail bericht over de uitslag.

De CDNA hecht een groot belang aan een goede documentatie. Deze documentatie moet zo zijn dat andere soorten worden uitgesloten. Probeer daarom bij het ontdekken van een zeldzaamheid zoveel mogelijk documentatie in de vorm van foto’s, filmbeelden of geluidsopnames te verzamelen en maak een uitgebreide beschrijving. Probeer in de beschrijving zo volledig mogelijk te zijn en beschrijf alle kenmerken die je hebt gezien. Benoem hierbij alle veerpartijen van de vogel, maar besteed ook aandacht aan snavel, poten, geluid en gedrag.

Is je waarneming niet aanvaard? Dat betekent niet dat de CDNA de waarnemer niet gelooft, maar dat de geleverde documentatie naar het oordeel van de CDNA-leden niet voldoende was om het geval te aanvaarden. Meer informatie over de CDNA en de procedure is te vinden in het CDNA-handboek.

Heb je opmerkingen of commentaar op onderstaand indienformulier? Laat het ons weten op dutchavifauna@dutchbirding.nl.

Soort


Datum en plaats


t/m


Klik op de kaart hiernaast om zo nauwkeurig mogelijk de coördinaten, provincie en gemeente te bepalen.Waarnemer


Waarneemomstandigheden
Beschrijving van de vogel(s)


De beschrijving is bij voorkeur gebaseerd op tijdens de waarneming gemaakte notities, en gedaan vóór raadpleging literatuur. Vermeld relevante omstandigheden en geef aan hoe tot de determinatie is gekomen. Tracht volledig te zijn: grootte, houding, kleur en tekening, gedrag en geluid.

Let op:
maximale lengte is 10.000 karakters, inclusief HTML opmaak; mocht dit onvoldoende zijn, upload dan een PDF of Word document in de volgende stap. Gebruik ook de button voordat je tekst uit een brondocument in onderstaande editor copy/paste.
Foto's, geluid- en video-opnamen en documenten

Upload hier alle beschikbare foto's, kopieën van veldschetsen, audio- en video-opnamen.

Je kunt meerdere bestanden uploaden, max 20 MB per stuk. Beschik je over meer foto's of video's? Publiceer die op internet of YouTube en vermeld de link naar de betreffende foto's of video's hieronder.

Het is ook mogelijk om analoge foto's, dia's, veldschetsen, en/of ander niet digitaal materiaal per post op te sturen naar de CDNA, Ieplaan 112, 2565 LR Den Haag o.v.v. je naam, soort, datum en het gevalsnummer dat je krijgt indien je dit formulier volledig hebt ingevuld.

Toevoegen


Overig