11 · 3 · 8

Goudlijster

CDNA beoordeelsoort: ja

Zoothera aurea  ·  White's Thrush

Broedt van Centraal-Siberië tot in Mantsjoerije; overwintert in Zuidoost-Azië.

De meeste gevallen (71%) tot 2000 dateerden tussen 8 september en 24 oktober. Het december-geval en vooral de drie gevallen in het vroege voorjaar suggereren dat deze exemplaren in West-Europa overwinterden. Bijna alle gevallen (86%) betroffen dode of stervende vogels. Dit geeft aan dat de soort ondanks zijn opvallende verenkleed gemakkelijk over het hoofd kan worden gezien. 

Zeldzame vogels van Nederland [2001]

Goudlijster Arend Wassink, Texel (NH), 10 oktober 2003
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 13 oktober 1931 ZH 's-Gravenhage
2. 2 oktober 1932 FR Súdwest-Fryslân
3. 14 oktober 1934 ZH Teylingen
4. 18 september 1947 FR De Fryske Marren
9 oktober 1948 NH Texel
5. 25 september 1949 FR Súdwest-Fryslân
27 september 1949 GR Het Hogeland
6. 19 november 1952 NH Texel
7. 2 december 1955 NH Beverwijk
8. 6 oktober 1963 NH Texel
17 augustus 1965 NH Texel
3 oktober 1966 ZH Lansingerland
8 oktober 1967 NH Texel
9. 13 oktober 1971 FR Terschelling
10. 3 oktober 1972 ZH Noordwijk
9 t/m 11 juli 1973 FR De Fryske Marren
11. 8 september 1974 FR Súdwest-Fryslân
1 januari 1982 LI Stein
7 oktober 1984 NL onbekend
29 januari 1986 NL onbekend
12. 24 oktober 1986 ZH Katwijk
13. 17 maart 1988 GE Wageningen
14. 9 april 1993 ZL Sluis
15. 10 oktober 2003 NH Texel
12 oktober 2003 ZH Wassenaar
16. 1 oktober 2004 NH Velsen
3 oktober 2004 GE Lingewaard
17. 4 t/m 5 oktober 2004 FR Schiermonnikoog
9 t/m 10 oktober 2004 ZH 's-Gravenhage
18. 29 oktober 2005 ZH 's-Gravenhage
17 oktober 2008 ZL Veere
19. 25 november 2011 FR Smallingerland
20. 26 september 2016 NH Den Helder
21. 8 oktober 2019 FR Leeuwarden
22. 2 oktober 2020 ZH Goeree-Overflakkee
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats

Magnus S Robb/The Sound Approach · Goudlijster · 01-10-2004