0 · 1 · 1

Baltimoretroepiaal

CDNA beoordeelsoort: ja

Icterus galbula  ·  Baltimore Oriole

Broedt in oostelijk Noord-Amerika; overwintert van Mexico zuid tot Colombia.

Het eerste Nederlandse geval betrof een vogel die na de vangst op 14 oktober 1987 in gevangenschap werd gehouden om na te zijn beschreven en geringd op 18 oktober weer te worden losgelaten. Hierna werd hij op 19 oktober opnieuw waargenomen en op 20 oktober andermaal gevangen. Het tweede geval was een overwinteraar die dankzij goed gevulde voertafels in tuinen perioden met sneeuw overleefde.

Andere gevallen in Europa in 1800-1994 betroffen drie exemplaren verzameld in IJsland en een adult mannetje kort gezien op 13 mei 1986 op Utsira, Rogaland, Noorwegen (dat ook kenmerken had van Bullocks Troepiaal I bullocki). Tot en met 1999 waren er 20 in Brittannië waarvan 15 tussen 19 september en 18 oktober en drie midden in de winter (BB 93: 565, 2000). Zie Birding 30: 282-295, 1998, voor een herkenningsartikel. 

Zeldzame vogels van Nederland [2001]; ABvdBerg [2014]

 

Baltimoretroepiaal Fred Visscher, Alkmaar (NH), 6 januari 2010
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 14 t/m 20 oktober 1987 FR Vlieland
2. 2 december 2009 t/m 14 april 2010 NH Alkmaar
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats

Dick Groenendijk · Baltimoretroepiaal · 05-04-2010

Peter Nuyten · Baltimoretroepiaal · 04-04-2010