0 · 31, 49 · 0

Pontische Meeuw

CDNA beoordeelsoort: nee
laatste jaar beoordeeld door CDNA: 1997

Larus cachinnans  ·  Caspian Gull

Broedt in oostelijk Europa van Polen en de Zwarte Zee oost tot in Oost-Kazakhstan.

Vooral sinds 2000 steeds talrijker waargenomen overwinteraar in Nederland, aanvankelijk vooral in het binnenland maar later ook langs de Noordzee-kust, met een eerste gemengd broedgeval in 2012 te Amerongen, Utrecht. In 2016 waren er bijvoorbeeld drie broedgevallen (kennelijk ook zuivere) in een gemengde kolonie van grote meeuwen te Lelystad, Flevoland.

Mede door de publicatie van herkenningsartikelen (onder meer DB 13: 145-148, 1991; 14: 91-94, 1992, Limicola 9: 121-165, 1995, BB 90: 25-62, 369-383, 1997) kwamen er (pas) sinds de winter van 1995/96 steeds meer meldingen van dit voorheen Kaspische Geelpootmeeuw genoemde taxon (DB 19: 319-320, 1997). Het betrof meestal adulte; meldingen van eerste-winters leverden toen soms nog determinatieproblemen op (cf DB 19: 319, 1997 (foto). Het aantal waarnemingen nam in het begin van 1998 toe; zo werden op 15 februari 40 exemplaren geteld op een slaapplaats te Oost-Maarland, Eijsden, Limburg (cf LV 9: 14-18, 1998). In oktober-november 1998 werden ten minste 80 exemplaren gemeld waarvan de meeste in Limburg maar ook een aantal langs de Noordzeekust en elders (BW 11: 445, 1998 (foto), DB 20: 317, 1998 (foto’s). Aantallen waren ook hoog in de winter van 1999/2000 (LV 11: 19-20, 2000). De redenen waarom het aantal Pontische Meeuwen in Nederland, Duitsland en andere landen in West-Europa significant is toegenomen zijn onbekend (Andreas Buchheim in litt). Voorheen kan de soort deels over het hoofd gezien zijn door onbekendheid met zijn kenmerken (cf van den Bergh et al 1979). De soort wordt sinds 1 januari 1998 niet langer beoordeeld door de CDNA. 

Zeldzame vogels van Nederland [2001]; ABvdBerg [2016]

Pontische Meeuw Arnoud B van de Berg, Venlo (LI), 22 november 1997
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 19 september t/m 16 november 1988 GE Zutphen
19 september t/m 16 november 1988 GE Voorst
2. 4 maart 1989 OV Deventer
3. 25 maart 1989 OV Deventer
4. 19 september 1989 GE Zutphen
5. 2 oktober 1989 GE Zutphen
6. 29 oktober 1989 OV Deventer
19 t/m 21 juli 1991 GE Nijkerk (gemeente)
7. 11 december 1991 GE West Betuwe
8. augustus 1995 FR Vlieland
9. 2 november 1995 OV Enschede
10. 6 november 1995 OV Enschede
11. 1 t/m 17 december 1995 OV Enschede
12. 5 t/m 9 januari 1996 OV Enschede
5 t/m 9 januari 1996 OV Enschede
13. 6 maart 1996 OV Enschede
14. 15 maart 1996 OV Enschede
15. 14 november t/m 2 december 1996 OV Enschede
16. 1 december 1996 OV Enschede
17. 13 december 1996 OV Enschede
18. 24 t/m 28 december 1996 OV Enschede
24 t/m 28 december 1996 OV Enschede
19. 22 juni 1997 OV Hof van Twente
1 september 1997 ZH Rotterdam
20. 25 oktober 1997 t/m 10 januari 1998 LI Venlo
21. 26 oktober 1997 GR Het Hogeland
22. 8 t/m 18 november 1997 NH Huizen
8 t/m 18 november 1997 FL Almere
23. 10 november 1997 t/m 15 februari 1998 NH Huizen
10 november 1997 t/m 15 februari 1998 FL Almere
24. 15 t/m 16 november 1997 LI Bergen (L)
11 januari 1998 LI Bergen (L)
25. 23 t/m 29 november 1997 OV Enschede
26. 5 t/m 7 december 1997 LI Maasgouw
27. 6 december 1997 t/m 26 januari 1998 LI Eijsden-Margraten
28. 14 december 1997 OV Enschede
29. 20 december 1997 OV Enschede
30. 23 december 1997 NH Huizen
23 december 1997 FL Almere
31. 29 december 1997 t/m 15 februari 1998 LI Maastricht
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats