0 · 2 · 2

Grote Geelpootruiter

CDNA beoordeelsoort: ja

Tringa melanoleuca  ·  Greater Yellowlegs

Broedt in noordelijk Noord-Amerika; overwintert van zuidelijk Noord-Amerika tot in zuidelijk Zuid-Amerika.

In tegenstelling tot wat aanvankelijk werd vermoed (cf DB 17: 40, 88, 1995), blijkt op basis van kleedverschillen dat de vogel van de Braakman, Zeeland, niet dezelfde was als de eerste voor België die 35 km ten zuid-westen van beide Nederlandse locaties van 27 november tot 2 december 1994 te Dudzele-Zeebrugge, West-Vlaanderen, verbleef (DB 17: 34, 37, 40, 1995 (foto); 19: 167-168, 1997 (foto’s), Mergus 9: 3-19, 1995 (foto)). Het is onduidelijk of de kort waargenomen en onvoldoende gefotografeerde eerste Nederlandse vogel van Grijpskerke, Zeeland, dezelfde was als die van zes weken eerder in België of die van drie maanden later in de Braakman; het zou zelfs om een derde exemplaar kunnen gaan. Het vierde geval betrof een vogel die uitzonderlijk lang bleef, van 17 oktober 2010 tot 7 mei 2012 langs de kust van Noord-Beveland, Zeeland. In de rest van Europa is deze soort c acht keer zeldzamer dan Kleine Geelpootruiter T flavipes (cf BB 90: 479, 1997). In Nederland was tot 2015 één op de 10 geelpootruiters een Grote.

Zeldzame vogels van Nederland [2001]; ABvdBerg [2016]

Grote Geelpootruiter Eric Menkveld, Noord-Beveland (ZL), 6 januari 2011
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
19 augustus 1982 NL onbekend
1. 15 januari 1995 ZL Veere
2. 21 april t/m 26 mei 1995 ZL Terneuzen
8 augustus 2002 ZL Schouwen-Duiveland
3. 24 mei t/m 1 juni 2004 NH Hilversum
4. 17 oktober 2010 t/m 7 mei 2012 ZL Noord-Beveland
5 oktober 2012 ZL Veere
30 mei 2022 FR Noardeast-Fryslân
13 augustus 2023 ZL Schouwen-Duiveland
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats

Dick Groenendijk · Grote Geelpootruiter · 01-01-2011

Arnoud B van den Berg/The Sound Approach · Grote Geelpootruiter · 30-12-2010

Arnoud B van den Berg/The Sound Approach · Grote Geelpootruiter · 30-12-2010