1 · 22, 23 · 51

Bruine Boszanger

CDNA beoordeelsoort: nee
laatste jaar beoordeeld door CDNA: 2011

Phylloscopus fuscatus  ·  Dusky Warbler

Broedt in Siberië van Ob-rivier oost tot in Sakhalin en zuid tot in Mongolië; overwintert in Noord-India en Zuidoost-Azië.

Net als een aantal andere zeldzame Phylloscopus-boszangers uit Siberië werd deze soort pas in de laatste 25 jaar van de 20e eeuw een bijna jaarlijkse gast. Het eerste geval voor België was een jaar na die voor Nederland en betrof een verzamelde vogel op 12 oktober 1979 (Giervalk 71: 459- 463, 1981). Er waren in 1979-95 12 gevallen voor België met als uiterste datums 20 september en 15 november. Ook was er tot 1950 maar één geval (in 1913) voor Brittannië waar de jaarlijkse aantallen sinds c 1973 toenamen (Dymond et al 1989). Vergeleken met de enigszins op hem lijkende, in Nederland iets zeldzamere Raddes Boszanger P schwarzi arriveerden Bruine Boszangers gemiddeld iets later. Het eerste geval van twee exemplaren tezamen was in 1987 op de Stuifdijk van de Maasvlakte, Rotterdam, Zuid-Holland. De soort wordt sinds 1 januari 2012 niet langer beoordeeld door de CDNA.

Zeldzame vogels van Nederland [2001]; ABvdBerg [2012]

Bruine Boszanger Patrick Palmen, Overbetuwe (GE), 26 oktober 2003
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 19 t/m 22 oktober 1978 FR Terschelling
6 november 1981 NL onbekend
16 september 1984 NL onbekend
2. 5 t/m 7 oktober 1986 FR Vlieland
3. 9 november 1986 NH Bloemendaal
18 september 1987 NL onbekend
13 oktober 1987 OV Scherenwelle
4. 17 t/m 19 oktober 1987 NH Texel
21 oktober 1987 NL onbekend
5. 24 oktober 1987 NH Texel
6. 24 oktober 1987 NH Texel
7. 31 oktober t/m 2 november 1987 ZH Rotterdam
7 november 1987 NL onbekend
17 oktober 1988 NH Texel
8. 20 oktober 1988 ZH Rotterdam
9. 25 oktober 1989 ZH Rotterdam
10. 25 oktober 1990 ZL Vlissingen
11. 6 t/m 8 november 1990 ZH Rotterdam
12. 7 t/m 9 november 1990 FR Terschelling
13. 29 november t/m 4 december 1990 ZH Wassenaar
14. 31 oktober 1992 FR Vlieland
17 oktober 1993 ZH Wassenaar
15. 21 t/m 22 oktober 1994 NH Bergen (NH)
16. 3 november 1994 ZH Katwijk
17. 26 oktober 1995 NH Schagen
28 oktober 1995 NH Schagen
16 t/m 21 oktober 1996 FR Vlieland
18. 29 september 1997 ZH Rotterdam
19. 30 september 1997 NH Bergen (NH)
20. 5 november 1997 ZL Veere
21. 8 t/m 12 november 1997 GR Het Hogeland
22. 22 oktober 1999 NH Texel
23. 3 november 1999 ZL Veere
24. 5 november 2000 NH Zandvoort
25. 5 t/m 7 november 2000 NH Castricum
26. 25 t/m 27 november 2000 ZH Katwijk
27. 13 oktober 2001 OV Kampen
28. 10 november 2002 FR Ameland
29. 16 t/m 17 oktober 2003 NH Castricum
30. 19 oktober 2003 NH Castricum
31. 22 oktober 2003 FR Opsterland
32. 24 oktober 2003 ZH Rotterdam
33. 25 t/m 26 oktober 2003 GE Overbetuwe
34. 1 t/m 4 november 2003 FR Ameland
35. 5 november 2003 FR Vlieland
36. 6 november 2003 NH Zandvoort
37. 9 november 2003 NH Castricum
38. 28 november t/m 1 december 2003 ZH Rotterdam
39. 9 oktober 2004 ZH Goeree-Overflakkee
40. 12 oktober 2004 FR Vlieland
41. 17 oktober 2004 FR Vlieland
42. 20 oktober 2004 NH Bloemendaal
43. 29 oktober 2005 NH Castricum
44. 24 t/m 25 oktober 2006 FR Vlieland
45. 26 november 2006 NH Castricum
46. 5 februari t/m 9 april 2007 GR Westerkwartier
47. 7 t/m 8 oktober 2007 GR Het Hogeland
48. 13 oktober 2007 ZH Wassenaar
49. 13 oktober 2007 FR Vlieland
50. 19 oktober 2007 FR Vlieland
51. 20 t/m 21 oktober 2007 NH Texel
52. 21 oktober 2007 FR Vlieland
53. 21 oktober 2007 GR Het Hogeland
54. 22 oktober 2007 NH Castricum
55. 24 oktober 2007 ZL Veere
56. 18 november 2007 GR Het Hogeland
57. 30 oktober 2008 NH Velsen
14 oktober 2009 ZL Veere
58. 27 oktober 2009 FR Vlieland
59. 11 november 2009 NH Castricum
60. 22 november 2009 NH Hollands Kroon
61. 26 oktober 2010 FR Schiermonnikoog
62. 7 november 2010 NH Castricum
63. 14 oktober 2011 ZL Schouwen-Duiveland
64. 15 t/m 22 oktober 2011 FR Vlieland
65. 27 oktober 2011 NH Castricum
66. 28 oktober 2011 NH Schagen
67. 29 oktober 2011 NH Velsen
68. 2 t/m 4 november 2011 ZH Rijswijk
69. 2 t/m 4 november 2011 ZH Katwijk
70. 5 november 2011 ZH Goeree-Overflakkee
71. 9 november 2011 ZH Wassenaar
72. 12 november 2011 ZH Goeree-Overflakkee
73. 13 november 2011 FR Terschelling
74. 13 t/m 14 november 2011 ZH Rotterdam
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats

Arnoud B van den Berg · Bruine Boszanger · 01-11-1987

Ruud Brouwer · Bruine Boszanger · 26-10-1995

Roy Slaterus · Bruine Boszanger · 30-09-1997

Dick Groenendijk · Bruine Boszanger · 26-10-2003

Marnix Jonker · Bruine Boszanger · 07-10-2007

Teus Luijendijk · Bruine Boszanger · 13-10-2007

Diederik Kok · Bruine Boszanger · 20-10-2007

Corstiaan Beeke · Bruine Boszanger · 23-10-2007

Marnix Jonker · Bruine Boszanger · 18-11-2007

Jelle Scharringa · Bruine Boszanger · 21-10-2011

Dick Groenendijk · Bruine Boszanger · 20-10-2011

Sander Bot · Bruine Boszanger · 21-10-2011

Vincent Hart · Bruine Boszanger · 27-10-2011

Arnoud B van den Berg/The Sound Approach · Bruine Boszanger · 29-10-2011

Thijs Fijen · Bruine Boszanger · 04-11-2011

Maarten Sluijter · Bruine Boszanger · 05-11-2011

Sjaak Schilperoort · Bruine Boszanger · 09-11-2011

Bert Haamberg · Bruine Boszanger · 12-11-2011

Minne Feenstra · Bruine Boszanger · 13-11-2011