0 · 0 · 1

Siberische Waterpieper

Anthus rubescens japonicus  ·  Siberian Buff-bellied Pipit

Ondersoort van Pacifische Waterpieper  ·  Anthus rubescens  ·  Buff-bellied Pipit

jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 7 februari t/m 17 maart 2023 ZH Hoeksche Waard
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats