0 · 0 · 2

Zanggors

CDNA beoordeelsoort: ja

Melospiza melodia  ·  Song Sparrow

Broedt in Zuid-Canada, jaarrond in de VS en delen van Mexico; de noordelijke populatie overwintert in de zuidelijke staten van de VS en Noord-Mexico.

In tegenstelling tot de meest Amerikaanse zangvogels die in Europa in het najaar opduiken ligt de piek bij Amerikaanse gorzen (‘sparrows’) juist in het voorjaar. Deze waarneming past keurig in dat patroon maar was verder zeer onverwacht omdat er van deze soort buiten Brittannië vrijwel geen gevallen zijn in Europa. Omdat de vogel zich in voor publiek niet vrij toegankelijk gebied bevond, konden maar weinig vogelaars in de vreugde delen. De afgelopen jaren waren er gevallen in België (vangst), Zwitserland en Zweden, dus misschien zit een herkansing er nog wel een keer in.

ABvdBerg [2013]

Zanggors Pim A Wolf, Goeree-Overflakkee (ZH), 30 april 2006
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 30 april 2006 ZH Goeree-Overflakkee
2. 14 februari t/m 12 maart 2022 ZL Hulst
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats

Film Zanggors Prosperpolder ZL 2 maart 2022

Arnoud B van den Berg · Zanggors · 15-02-2022

Arnoud B van den Berg · Zanggors · 26-02-2022