0 · 0 · 1

Grote Vale Spotvogel

CDNA beoordeelsoort: ja

Hippolais languida  ·  Upcher's Warbler

Broedt van centraal Turkije en Georgië oostwaarts tot in centraal Kazakhstan, Afghanistan en noord-westelijk Pakistan. Overwintert in oostelijk Afrika.

Deze soort kan grote afstanden trekken, getuige de eerste waarneming voor Zuid-Afrika in Eastern Cape op 30 augustus 2017, maar was tot 2019 niet als dwaalgast ver in noord-westelijke richting gevonden. De enige in Europa buiten Cyprus betreft een geval in Bulgarije op 4 juni 2017.

ABvdB [2020]


Grote Vale Spotvogel Jaap Denee, Wormerland (NH), 14 oktober 2019
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 12 t/m 14 oktober 2019 NH Wormerland
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats

Thijs Fijen · Grote Vale Spotvogel · 14-10-2019