0 · 0 · 1

Bergkalanderleeuwerik

CDNA beoordeelsoort: ja

Melanocorypha bimaculata  ·  Bimaculated Lark

Broedt van Turkije en Iran oostwaarts tot in Zuid-Kazakhstan. Overwintert van Noordoost-Afrika en Arabisch Schiereiland tot in Noordwest-India.

De soort is een dwaalgast in Europa met tot in februari 2022 ten minste 34 gevallen. Hij is hier in elke maand vastgesteld maar de meeste werden ontdekt in mei (acht) en januari (vijf), met in Scandinavië de hoogste aantallen (zes in Zweden, vijf in Finland en drie in Noorwegen). Buiten Europa heeft hij als dwaalgast ook onder meer Korea en Japan bereikt. [ABvdB 2022]

Bergkalanderleeuwerik Christian Brinkman, Het Hogeland (GR), 17 juni 2020
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 17 juni 2020 GR Het Hogeland
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats