0 · 0 · 1

Grote | Kleine Geelpootruiter

Tringa melanoleuca | flavipes  ·  Greater / Lesser Yellowlegs

Grote | Kleine Geelpootruiter
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 24 augustus 2001 DR Emmen
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats