0 · 2 · 1

Woestijngrasmus

CDNA beoordeelsoort: ja

Sylvia nana  ·  Asian Desert Warbler

Broedt van het gebied rond de Kaspische Zee (Kazachstan en Iran) oost tot in Mongolië; overwintert van het Rode Zeegebied oost tot in Pakistan.

Het geval in 1994 betrof de vroegste in het najaar voor Noordwest-Europa. De aantallen per land tot en met 2008 waren 13 in Zweden, 11 in Brittannië, 10 in Finland, drie in Denemarken, twee in Duitsland en één in Estland (en in andere landen geen), de meeste waren in oktober-december met een handvol in mei-juni. Er zijn buiten Nederland in Noordwest-Europa geen gevallen van Afrikaanse Woestijngrasmus S deserti uit Noordwest-Afrika.

ABvdBerg [2013]

Woestijngrasmus Arnoud B van den Berg, Zandvoort (ZH), 3 november 1988