Lijst van Nederlandse vogelsoorten

1 oktober 2020  ·  Arnoud B. van den Berg

Download

In deze tot 1 oktober 2020 bijgewerkte lijst staan alle in Nederland vastgestelde vogelsoorten met hun beoordeelstatus. Verder is in deze lijst informatie te vinden over een aantal ondersoorten, broedstatus, geïntroduceerde soorten, alleen in 1800-1980 vastgestelde soorten en publicaties waarop CSNA-naamgeving en volgorde zijn gebaseerd.

This checklist of Dutch bird species has been updated until October 1st, 2020 and shows which taxa are considered by the Dutch rarities committee (CDNA). Also, it contains information on a number of subspecies, breeding status, introduced species, species only recorded in 1800-1980 and references to publications by the Dutch taxonomic committee (CSNA).