Lijst van Nederlandse vogelsoorten

1 juni 2021  ·  Arnoud B. van den Berg

Download

In deze tot 1 juni 2021 bijgewerkte lijst staan alle in Nederland vastgestelde vogelsoorten met hun beoordeelstatus. Verder is in deze lijst informatie te vinden over een aantal ondersoorten, broedstatus, geïntroduceerde soorten, alleen in 1800-1980 vastgestelde soorten en publicaties waarop CSNA-naamgeving en volgorde zijn gebaseerd.

This list, updated until 1 June 2021, contains all bird species identified in the Netherlands with their assessment status. In addition, this list contains information about a number of subspecies, breeding status, introduced species, only species established in 1800-1980 and publications on which CSNA naming and sequencing are based.