Lijst van Nederlandse vogelsoorten

1 januari 2024  ·  Arnoud B. van den Berg

Download

In deze tot 1 januari 2024 bijgewerkte lijst staan alle in Nederland vastgestelde vogel(onder)soorten met hun beoordeelstatus. Verder is in deze lijst informatie te vinden over ondersoorten die mogelijk soortstatus verdienen, broedstatus, ge├»ntroduceerde soorten, alleen in 1800-1980 vastgestelde soorten en publicaties waarop CSNA-naamgeving en volgorde zijn gebaseerd.

This list, updated until January 1st, 2024, contains all bird species and subspecies registered in the Netherlands with their assessment status. In addition, this list contains information about subspecies that may perhaps be treated as species, breeding status, introduced species, only species established in 1800-1980 and publications on which CSNA naming and sequencing are based.