0 · 1 · 1

Rotskruiper

CDNA beoordeelsoort: ja

Tichodroma muraria  ·  Wallcreeper

Broedt in hooggebergte van zuidhelft van Europa, Turkije en West-Iran, met dichtstbijzijnde broedgebieden in Alpen; overwintert op steile rotswanden en hoge gebouwen in lager gelegen gebieden.

Het eerste geval betrof een vogel die de gewoonte had te overnachten achter roze neonletters tegen het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit, één van de hoogste gebouwen van Amsterdam, Noord-Holland. Hij keerde hier voor een tweede winter terug en kon toen als vrouwtje worden gedetermineerd. Enige andere Rotskruipers die ver buiten hun normale gebied overwinterden lieten dezelfde trouw aan een winterplek zien. Zo was de achtste voor Engeland een mannetje dat niet alleen van begin november 1976 tot 6 april 1977 aanwezig was te Cheddar, Somerset, maar ook van begin november 1977 tot 9 april 1978 (Dymond et al 1989). In België waren voor 1890-1990 c negen gevallen bekend tussen 27 oktober en 15 april (Gunter De Smet in litt); waarnemingen in 1986- 90 betroffen waarschijnlijk één mannetje dat steeds terugkeerde naar een uitgestrekt terrein met steengroeven te Poulseur, Liège, 30 km ten zuiden van de grens bij Maastricht, Limburg. Vlek (1995) veronderstelde dat de Amsterdamse vogel uit gevangenschap afkomstig was hetgeen om verscheidene redenen uiterst onwaarschijnlijk wordt geacht naar de mening van de CDNA (cf DB 19: 111, 1997).

Het tweede geval betrof een overwinteraar op de St Pietersberg te Maastricht, Limburg, in de winters van 2010/11 en 2011/12 maar deze vogel was door zijn onoverzichtelijke foerageergebied veel minder makkelijk terug te vinden dan die van Amsterdam.

Zeldzame vogels van Nederland [2001]; ABvdBerg [2016]

Rotskruiper Lammert van der Veen, Amsterdam (NH), 31 maart 1990
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
5 september 1972 ZH 's-Gravenhage
15 november 1980 NL onbekend
12 november 1989 NH Amsterdam
1. 13 november 1989 t/m 11 april 1990 NH Amsterdam
27 november 1990 t/m 5 april 1991 NH Amsterdam
19 oktober 1999 NH Wieringerwerf
2. 22 november t/m 11 december 2010 LI Maastricht
6 maart 2012 LI Maastricht
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats