1 · 8, 12-33 · 1,2-5

Oehoe

CDNA beoordeelsoort: nee
laatste jaar beoordeeld door CDNA: 2003

Bubo bubo  ·  Eurasian Eagle-Owl

Broedt in groot deel van Europa, meest dichtbij in Wallonië en het westen van Duitsland.

Onregelmatige broedvogel tot 2001 maar daarna jaarlijks broedend en in aantal toenemend tot 21 paren in 2014. In 2015 werd in vier provincies gebroed.

Botvondsten wijzen op de aanwezigheid van deze soort c 4000 jaar geleden (Archaeofauna 2: 67-74, 1993). De eerste geruchten van broedpogingen waren van Zuid-Limburg in 1983-96. De meest opzienbarende melding dateerde van 8 mei 1983 te Vaals, Limburg, en zou een broedgeval met twee uitgevlogen jongen betreffen in een oude kersenboom (cf Zonnedauw 15: 118-119, 1983, Aves 24: 49-63 1987; 26: 137-158, 1989, LV 0: 32, 1989). Het eerste succesvolle broedgeval (met vier grootgebrachte jongen) dat goed werd gedocumenteerd vond plaats in 1997 te Maastricht, Limburg, waar ook in 1998 (vier), 1999 (vier) en 2000 (twee) jongen werden grootgebracht (LV 9: 66-67, 1998, DB 22: 181 260, 2000, VJ 48: 227, 2000). Alle gevallen sinds 1980 lijken het gevolg van succesvolle herintroductieprojecten in Duitsland die onder meer resulteerden in de terugkeer van de soort in België, Denemarken en Luxemburg. Voor informatie over resultaten van herintroductieprojecten in West-Europa zij verwezen naar Aves 26: 137-158, 1989 en Dansk Ornitol Foren Tidsskr 91: 63-68, 1997. In 1996 waren in Wallonië c 30 broedparen aanwezig (DB 18: 142, 1996). Het aantal jaarlijkse broedgevallen is in de 21e eeuw zo ver toegenomen, vooral in Zuid-Limburg en de Achterhoek, dat de soort sinds 1 januari 2004 niet langer wordt beoordeeld door de CDNA.

Zeldzame vogels van Nederland [2001]; ABvdBerg [2017]

Oehoe Arnoud B van den Berg, Maastricht (LI), 5 juni 1999
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
januari 1882 t/m december 1887 LI Beekdaelen
november 1960 t/m maart 1961 OV Losser
1. oktober 1973 t/m 25 februari 1981 NH Den Helder
15 maart 1980 NL onbekend
20 maart t/m 21 juni 1983 LI onbekend
2. 4 februari t/m 16 april 1988 LI Eijsden-Margraten
december 1988 LI Valkenburg aan de Geul
3. 9 februari 1991 FR Opsterland
4. 5 t/m 12 mei 1992 GE Ermelo
5. 1 oktober 1992 LI Mook en Middelaar
20 april 1995 LI Born
6. 3 maart t/m 26 april 1996 LI Eijsden-Margraten
7. 11 oktober 1996 LI Leudal
8. 2 maart t/m 7 september 1997 LI Maastricht
1 januari t/m 3 september 1998 LI Maastricht
20 februari t/m 10 december 1999 LI Maastricht
12 februari t/m 4 oktober 2000 LI Maastricht
11 februari t/m 16 juni 2001 LI Maastricht
2 februari t/m 28 december 2002 LI Maastricht
1 januari t/m 18 april 2003 LI Maastricht
9. 18 maart t/m 8 juni 1999 LI Eijsden-Margraten
11 februari 2002 LI
11 februari t/m 18 juni 2002 LI Eijsden-Margraten
25 januari t/m 23 oktober 2003 LI Eijsden-Margraten
25 maart 2001 OV Zwolle
10. 26 mei t/m 1 november 2002 GE Winterswijk
1 januari t/m 28 augustus 2003 GE Winterswijk
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats