0 · 1 · 0

Geelkoptroepiaal

CDNA beoordeelsoort: ja

Xanthocephalus xanthocephalus  ·  Yellow-headed Blackbird

Broedt in moerasgebieden van centraal en westelijk Noord-Amerika; overwintert tot diep in Mexico (zuidelijkste geval in Panama) en verschijnt vooral in najaar en winter als schaarse of zeldzame gast in het oosten van Canada en de VS.

De soort is als dwaalgast vastgesteld op de Atlantische Oceaan (schepen), Bahamas, Bermuda, Groenland (twee: september 1840 en augustus 1900) en IJsland (juli 1983). Desalniettemin werden c 10 waarnemingen (elders) in westelijk Europa afgewezen omdat men ervan uitging dat ze zo goed als zeker betrekking hadden op exemplaren ontsnapt uit gevangenschap. Dat verklaart waarom het een kwart eeuw duurde voordat de vogel van 1982 werd aanvaard.

ABvdBerg [2014]

jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
17 t/m 18 september 1977 ZL Noord-Beveland
1. 18 t/m 20 mei 1982 NH Texel
14 juni 1982 NH Texel
2 t/m 3 juli 1982 FR Terschelling
16 september 2008 FL Lelystad
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats