2 · 0 · 1

Siberische Lijster

CDNA beoordeelsoort: ja

Geokichla sibirica  ·  Siberian Thrush

Broedt van Centraal-Siberië oost tot Japan; overwintert in Zuid-Azië van India tot in Indonesië.

Na een herziening door de CDNA werden negen gevallen afgewezen vanwege het ontbreken van voldoende documentatie (DB 18: 187, 1996). Er waren in 1954-94 drie gevallen in Schotland, twee in Engeland en één in Ierland, waaronder slechts één vrouwtje, alle tussen 18 september en 28 december. In België werden eerstejaars vogels verzameld in september 1877 (man), 18 oktober 1901 (vrouw) en eind oktober 1912 (man) (alle in KBIN) (Gunter De Smet in litt). 

Zeldzame vogels van Nederland [2001]

jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
januari 1850 LI Maastricht
1. september 1853 DR Tynaarlo
2. 1 oktober 1856 ZH Noordwijk
maart 1895 ZH Rotterdam
18 januari 1940 FR Súdwest-Fryslân
januari 1940 FR Opsterland
18 februari 1940 GE Zevenaar
25 februari 1940 GE Wageningen
3 januari 1959 FR Terschelling
10 november 1962 FR Smallingerland
2 januari 1963 FR Tytsjerksteradiel
3 januari 1985 NL onbekend
10 februari 1985 NL onbekend
13 april 1993 ZH Rotterdam
12 oktober 2005 FR De Fryske Marren
3. 14 november 2022 ZH Zoetermeer
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats