2 · 8 · 3

Wilgengors

CDNA beoordeelsoort: ja

Emberiza aureola  ·  Yellow-breasted Bunting

Broedt van Finland oost tot in Oost-Siberië en zuid tot in Mongolië; overwintert in Zuidoost-Azië.

Met uitzondering van twee adulte uit juli en oktober in de 1970er jaren dateerden alle gevallen tussen 29 augustus en 29 september. De datums komen overeen met die in Brittannië waar in 1958-99 195 exemplaren werden vastgesteld. Het is opmerkelijk dat de meeste Britse gevallen afkomstig waren van Fair Isle, Shetland, Schotland (Dymond et al 1989, BB 90: 515-517, 1997; 93: 563-564, 2000).

De aantallen in het gehele broedgebied zijn sinds 1980 door bejaging en consumptie, vooral in China, met 84-95% achteruit gegaan en het broedgebied is met 5000 km oostwaarts ingekrompen zodat de soort als broedvogel is verdwenen uit Finland, Europees Rusland en het westelijke deel van Siberië tot aan het Baikalmeer (DB 37: 337-338, 2015).

ABvdBerg [2013][2016]

Wilgengors Hans Gebuis, Veere (ZL), 12 september 1995
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
12 oktober 1890 GE Harderwijk
12 september 1939 ZH Westland
9 september 1960 ZH Rotterdam
26 augustus 1962 FL Lelystad
11 september 1963 CP Continentaal Plat
1. 27 oktober 1971 ZH Wassenaar
2. 15 juli 1977 GR Het Hogeland
3. 5 september 1981 ZL Schouwen-Duiveland
28 juni 1983 NL onbekend
4. 1 september 1987 FR Terschelling
5. 27 t/m 29 september 1989 FR Terschelling
6. 29 augustus 1991 ZL Schouwen-Duiveland
7. 17 t/m 18 september 1994 FR Vlieland
8. 3 t/m 4 september 1995 FR Vlieland
9. 9 september 1995 FR Vlieland
10. 12 september 1995 ZL Veere
11. 11 september 2001 FR Schiermonnikoog
12. 12 september 2003 FR Vlieland
13. 11 september 2010 FR Terschelling
17 september 2011 FR Vlieland
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats