3 · 1 · 1

Renvogel

CDNA beoordeelsoort: ja

Cursorius cursor  ·  Cream-colored Courser

Broedt in woestijngebieden van Noord-Afrika, Midden- Oosten en Arabië.

Het geval van 1986 was extra bijzonder omdat de vogel binnen een dag na zijn verdwijning van de eerste locatie werd teruggevonden op een plek 50 km verder noordelijk langs de kust. Tot en met 1996 waren er naast 32 gevallen in de Britse Eilanden ook één in België, vier in Denemarken, ten minste acht in Duitsland, één in Finland, één in Noorwegen, twee in Oostenrijk en drie in Zweden; alle dateerden net als de vier Nederlandse van eind augustus tot begin december. Het is opmerkelijk dat de soort in de 19e eeuw en in het begin van de 20e eeuw veel vaker werd vastgesteld in noordelijk Europa dan in de laatste decennia. 

Zeldzame vogels van Nederland [2001]; ABvdBerg [2012]

Renvogel René Pop, Bergen (NH), 4 oktober 1986
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 18 oktober 1844 NH Wijdemeren
oktober 1858 ZH Zwijndrecht
juli 1876 NB Oirschot
2. 20 november 1909 GR Westerkwartier
3. 18 oktober 1933 NH Zandvoort
12 september 1969 LI Bergen (L)
15 april 1983 NL onbekend
4. 3 t/m 9 oktober 1986 NH Bergen (NH)
10 t/m 21 oktober 1986 NH Texel
21 juni 1993 GR Rottumeroog
5. 24 t/m 25 oktober 2021 NH Bergen (NH)
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats