88, 93 · 108, 110 · 0

Sperwergrasmus

CDNA beoordeelsoort: nee
laatste jaar beoordeeld door CDNA: 1992

Sylvia nisoria  ·  Barred Warbler

Broedt van Noord-Italië, Oost-Duitsland en Zuid-Zweden oost tot in Mongolië; overwintert in Oost-Afrika.

De soort werd tot 1 januari 1993 door de CDNA beoordeeld (LM 67: 168, 1994; 69: 18, 1996). De gevallen van vóór 1980 werden niet door de CDNA herzien. Door het Vogeltrekstation (VT) opgegeven ringvangsten in 1989-92 werden automatisch aanvaard (cf DB 19: 109, 1997). Onbevestigde gevallen (#) worden hier niet vermeld tenzij het ringvangsten betreft. Vijf meldingen van ringvangsten in 1971 (op 7-26 augustus; LM 46: 85, 1973) en drie in 1972 (op 24 augustus, 18 september en 26 september; LM 47: 46, 1974) werden afgewezen door het ontbreken van documentatie; hetzelfde geldt onder meer voor ringvangstmeldingen op 13 september 1968 in Friesland (van der Poel et al 1979) en 6 oktober 1977 op Ameland, Friesland (Versluys et al 1997). Voor gevallen in 1969-70 zij verwezen naar LM 45: 84, 1972; in 1971 naar LM 46: 85, 1973; in 1974-75 naar LM 50: 56, 1977; in 1976 naar LM 51: 143-144, 1978; en in 1978 naar LM 53: 31, 1980. Het regelmatige voorkomen in recente jaren in aanmerking genomen is het opmerkelijk dat er slechts vier gevallen van vóór 1960 zijn. In dat kader is het vermeldenswaard dat het eerste geval voor België pas van 4 september 1964 dateerde (Aves 1: 77-84, 1964). Het door Eykman et al (1936) opgevoerde tweede geval voor Nederland een adult vrouwtje verzameld op 15 april 1861 te Haren, Groningen. Dit specimen is bestudeerd door Kees Roselaar (in litt) die opmerkt dat de vogel een gesleten verenkleed had dat wees op een verblijf in gevangenschap. Het lijkt aannemelijk dat dit vrouwtje een jaar eerder te Haren werd gevangen samen met het mannetje op 18 mei 1860 en vervolgens in leven gehouden. Het is een kwestie van speculatie of daar indertijd sprake kan zijn geweest van een mogelijk broedgeval. Sindsdien is broeden niet vastgesteld (contra LM 48: 163-170, 1975).

De soort werd sinds 1964 ieder jaar vastgesteld. De beste jaren waren 1969 met 14 exemplaren, 1976 met 12, 1991 met 16 en 1992 met 12. Het jaarlijkse gemiddelde in 1980- 92 was meer dan acht gevallen. Na de beoordelingsperiode werden drie vangsten bekend voor 1993, 16 voor 1994 en drie voor 1995 (VT-archief). Jaren met grote aantallen in België waren 1994 met 24, 1991 met 21, 1989 met 17, 1992 met 17 en 1990 met 14 (in 1969 waren er vier en in 1976 geen) (Gunter De Smet in litt). Ter vergelijking is het interessant dat het jaargemiddelde voor Brittannië in 1968-79 132,in 1980-89 103 en in 1990-95 140 exemplaren bedroeg terwijl alle 181 in 1995 dateerden tussen 10 augustus en 31 oktober met bijna een derde deel in Shetland, Schotland (cf BB 90: 434, 1997). Er waren slechts vijf Nederlandse voorjaarsgevallen waarvan de vroegste dateerde van 25 april terwijl de andere vier in de tweede helft van mei werden ontdekt. Eén van deze voorjaarsgevallen was tevens de langst verblijvende en de enige voor Limburg, van 28 mei tot 13 juni 1969 te Valkenburg (gemeld door P A Hens; geen documentatie beschikbaar). Alle andere gevallen dateerden tussen 4 augustus en 17 november, de meeste gedurende eind augustus en begin september, met 11 later dan 15 oktober. Er waren in 1964-95 144 ringvangsten van eerstejaars vogels in België met als uiterste datums 3 augustus en 28 oktober; er waren geen voorjaarsgevallen (Gunter De Smet in litt). Meer dan drie op de vier gevallen betroffen ringvangsten. De verspreiding van de gevallen geeft dan ook een goed beeld van de locaties waar regelmatig geringd wordt. Bovendien lijkt de toename in het aantal gevallen verband te houden met het gelijktijdig toegenomen gebruik van mistnetten in ringstations.

Zeldzame vogels in Nederland [2001]

Sperwergrasmus Hans Gebuis, Texel (NH), 29 augustus 1992
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 18 mei 1860 GR Groningen
2. 22 augustus 1938 ZH Wassenaar
3. 2 september 1938 ZH Wassenaar
4. 1 september 1939 ZH Wassenaar
5. 4 t/m 6 augustus 1960 GE Apeldoorn
6. 19 september 1961 ZH Voorne aan Zee
7. 30 augustus 1964 FR Vlieland
2 september 1964 FR Vlieland
8. 16 augustus 1965 FR Vlieland
24 augustus 1965 FR Vlieland
9. 10 oktober 1965 NH Texel
10. 21 september 1966 FL Zeewolde
21 september 1966 FL Lelystad
11. 25 april 1967 ZH Vijfheerenlanden
12. 26 augustus 1967 FR Schiermonnikoog
13. 10 augustus 1968 ZH 's-Gravenhage
14. 22 augustus 1968 GE Nunspeet
15. 24 augustus 1968 NH Heemskerk
16. 18 oktober 1968 FR Vlieland
17. 28 mei t/m 13 juni 1969 LI Valkenburg aan de Geul
18. 18 augustus 1969 NH Bergen (NH)
19. 18 augustus 1969 FR Vlieland
20. 28 augustus 1969 NH Texel
21. 30 augustus 1969 NH Texel
22. 30 augustus 1969 FR Vlieland
23. 5 september 1969 FR Schiermonnikoog
24. 6 september 1969 FR Vlieland
25. 7 september 1969 FR Schiermonnikoog
26. 9 september 1969 FR Schiermonnikoog
27. 11 september 1969 FR Schiermonnikoog
28. 15 september 1969 FR Schiermonnikoog
29. 6 november 1969 NH Castricum
30. 18 augustus 1970 FR Vlieland
31. 20 augustus 1970 FR Schiermonnikoog
32. 23 augustus 1970 FR Schiermonnikoog
33. 24 augustus 1970 FR Vlieland
34. 26 augustus 1970 FR Schiermonnikoog
35. 30 augustus 1970 FR Terschelling
36. 5 september 1970 FR Terschelling
37. 6 september 1970 FR Terschelling
38. 27 augustus 1971 GR Het Hogeland
39. 4 september 1971 FR Vlieland
40. 13 september 1971 FR Schiermonnikoog
41. 21 september 1971 NB Someren
42. 26 september 1971 GE Nunspeet
43. 2 oktober 1971 FR Vlieland
44. 14 augustus 1972 FR Vlieland
45. 27 augustus 1972 ZH 's-Gravenhage
46. 5 september 1972 FR Vlieland
47. 13 september 1972 NH Texel
48. 30 augustus 1973 NH Texel
49. 8 september 1973 NH Texel
50. 20 augustus 1974 FR Súdwest-Fryslân
51. 22 augustus 1974 NH Texel
52. 9 september 1974 FR Vlieland
53. 7 oktober 1974 FR Vlieland
54. 9 augustus 1975 FL Zeewolde
9 augustus 1975 FL Lelystad
55. 18 augustus 1975 ZH 's-Gravenhage
56. 24 augustus 1975 FR Schiermonnikoog
57. 30 augustus 1975 FR Schiermonnikoog
58. 1 september 1975 FR Schiermonnikoog
59. 4 september 1975 FR Schiermonnikoog
60. 8 september 1975 FR Schiermonnikoog
61. 19 september 1975 FR Schiermonnikoog
62. 20 september 1975 FR Súdwest-Fryslân
63. 26 september 1975 FR Waadhoeke
64. 22 oktober 1975 NH Zandvoort
65. 15 augustus 1976 ZH Voorne aan Zee
66. 30 augustus 1976 FR Terschelling
67. 6 september 1976 ZH 's-Gravenhage
68. 12 september 1976 FR Vlieland
69. 14 september 1976 FR Vlieland
70. 19 september 1976 ZH Rotterdam
71. 20 september 1976 FL Lelystad
72. 29 september 1976 FR Súdwest-Fryslân
73. 9 oktober 1976 FR Vlieland
74. 13 oktober 1976 FR Schiermonnikoog
75. 20 oktober 1976 FR Schiermonnikoog
76. 13 augustus 1977 FR De Fryske Marren
77. 24 augustus 1977 ZH Wassenaar
78. 17 t/m 18 september 1977 NH Texel
79. 18 augustus 1978 NH Castricum
80. 20 augustus 1978 ZH Wassenaar
81. 29 augustus 1978 FR Terschelling
82. 24 september 1978 NH Castricum
83. 11 oktober 1978 ZH 's-Gravenhage
84. 14 oktober 1978 FL Lelystad
85. 27 oktober 1978 ZH 's-Gravenhage
86. 30 augustus 1979 NH Texel
87. 1 september 1979 ZH Katwijk
88. 8 september 1979 GE Wageningen
89. 27 augustus 1980 NH Texel
90. 27 augustus 1980 NH Schagen
91. 1 september 1980 NH Texel
92. 21 september 1980 ZH 's-Gravenhage
93. 23 september 1980 FR Terschelling
94. 24 september 1980 FR Terschelling
95. 29 september 1980 FR Vlieland
96. 5 augustus 1981 NH Diemen
97. 8 augustus 1981 FR Vlieland
98. 31 augustus 1981 ZH Rotterdam
99. 28 augustus 1982 FR Terschelling
100. 31 augustus 1982 FR Terschelling
101. 1 september 1982 FR Vlieland
102. 3 t/m 4 september 1982 NH Texel
103. 4 september 1982 FL Almere
104. 4 september 1982 OV Deventer
105. 7 september 1982 FR Vlieland
106. 9 t/m 10 september 1982 FR Terschelling
107. 8 t/m 10 oktober 1982 FR Terschelling
108. 9 oktober 1982 FR Terschelling
109. 19 augustus 1983 ZH Leidschendam-Voorburg
110. 21 augustus 1983 FR Vlieland
111. 31 augustus 1983 NH Castricum
112. 23 september 1983 GR Het Hogeland
113. 23 september 1983 FR Terschelling
114. 25 september 1983 GR Het Hogeland
115. 10 oktober 1983 NH Alkmaar
116. 30 oktober 1983 ZH Wassenaar
117. 19 augustus 1984 FL Almere
118. 21 augustus 1984 NH Castricum
119. 27 augustus 1984 NH Texel
120. 14 september 1984 ZH Wassenaar
121. 20 september 1984 OV Kampen
122. 1 oktober 1984 ZL Veere
123. 16 oktober 1984 FL Lelystad
124. 17 augustus 1985 FL Lelystad
125. 30 augustus 1985 NH Bloemendaal
126. 8 september 1985 NH Texel
127. 16 september 1985 FR Vlieland
128. 18 september 1985 FR Harlingen
129. 28 september 1985 FR Súdwest-Fryslân
130. 14 oktober 1985 GE Nunspeet
131. 21 oktober 1985 NH Bloemendaal
132. 23 augustus 1986 FR De Fryske Marren
133. 8 september 1986 FL Lelystad
134. 11 september 1986 FR Súdwest-Fryslân
135. 13 september 1986 ZH Nissewaard
136. 14 september 1986 NH Texel
137. 21 september 1986 NH Texel
138. 5 oktober 1986 FR Vlieland
139. 17 november 1986 NH Castricum
140. 22 mei 1987 ZL Sluis
141. 30 augustus 1987 FR Vlieland
142. 2 september 1987 NH Bloemendaal
143. 2 september 1987 ZH Voorne aan Zee
144. 3 september 1987 NH Bloemendaal
145. 19 september 1987 NH Bloemendaal
146. 22 mei 1988 ZH Voorne aan Zee
147. 13 augustus 1988 FR Harlingen
148. 18 augustus 1988 NH Schagen
149. 11 september 1988 ZH Nissewaard
150. 20 september 1988 NH Velsen
151. 1 oktober 1988 ZH Wassenaar
152. 22 augustus 1989 NH Castricum
153. 31 augustus 1989 NB Drimmelen
154. 2 september 1989 NH Castricum
155. 5 september 1989 NH Castricum
156. 7 september 1989 NH Castricum
157. 20 september 1989 NB Someren
158. 4 oktober 1989 GR Het Hogeland
159. 8 oktober 1989 NH Castricum
160. 12 augustus 1990 NB Moerdijk
161. 25 augustus 1990 FR Vlieland
162. 27 augustus 1990 NH Castricum
163. 10 t/m 12 september 1990 FR Ameland
164. 13 september 1990 ZH Rotterdam
13 september 1990 ZH Voorne aan Zee
165. 25 september 1990 FR Vlieland
166. 27 september 1990 FR Terschelling
167. 12 oktober 1990 NH Bloemendaal
168. 24 oktober 1990 NB Someren
169. 16 augustus 1991 NH Bloemendaal
170. 22 augustus 1991 FR Súdwest-Fryslân
171. 27 augustus 1991 NH Zandvoort
172. 28 augustus 1991 NH Zandvoort
173. 31 augustus 1991 FR Vlieland
174. 1 september 1991 FR Vlieland
175. 1 september 1991 NH Bloemendaal
176. 2 september 1991 FR Vlieland
177. 3 september 1991 FR Achtkarspelen
178. 8 september 1991 ZH Oegstgeest
179. 9 september 1991 NH Bloemendaal
180. 14 september 1991 NH Zandvoort
181. 28 september 1991 FR Vlieland
182. 29 september 1991 NH Bloemendaal
4 oktober 1991 ZH Katwijk
183. 5 oktober 1991 FR Súdwest-Fryslân
184. 7 oktober 1991 NH Texel
185. 18 augustus 1992 NH Bloemendaal
186. 19 augustus 1992 FR Súdwest-Fryslân
187. 20 augustus 1992 NH Castricum
188. 22 augustus 1992 FR Harlingen
189. 28 t/m 30 augustus 1992 NH Texel
190. 31 augustus 1992 ZH Katwijk
191. 6 september 1992 NH Castricum
192. 6 september 1992 FR Harlingen
193. 20 september 1992 FR Vlieland
194. 24 september 1992 FR Vlieland
195. 29 september 1992 NH Bloemendaal
196. 19 t/m 21 oktober 1992 FR Terschelling
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats