0 · 0 · 3

Balkankwikstaart

CDNA beoordeelsoort: ja

Motacilla feldegg  ·  Black-headed Wagtail

Broedt van Dalmatië en Servië oost langs de Zwarte Zeekust tot het Kaspisch Zeegebied en zuid tot in Griekenland, Turkije, Irak en Afghanistan; overwintert in tropisch Afrika.

Bij deze soort spelen meer dan bij andere dwaalgasten herzieningen van oude gevallen een grote rol bij een veranderlijk beeld over het voorkomen in noordelijk Europa. Vaak werden gevallen eerst aanvaard op basis van uiterlijke kenmerken waarna, soms na jaren, twijfel optrad over verwarring met bijvoorbeeld een extreem gekleurde Noordse Kwikstaart Motacilla thunbergi. Deze soort laat wel duidelijke verschillen horen in geluid en daarom wordt het tegenwoordig vrijwel uitgesloten geacht om zekerheid over de determinatie te verkrijgen zonder een geluidsopname. Ook in Nederland is een aantal gevallen uiteindelijk bij een herziening toch door het ontbreken van een geluidsopname gesneuveld. Dat geldt bijvoorbeeld voor het gefotografeerde mannetje van Delfzijl, Groningen, op 10 mei 1988 (DB 12: 1-2, 1990, Zeldzame vogels van Nederland: 239, 2001). Het eerste broedgeval in België met in ieder geval een mannetje Balkankwikstaart vond plaats in Hainaut in juni-juli 1992 (Aves 32: 219-226, 1995; 34: 84-85, 1997).

ABvdBerg [2016]

Balkankwikstaart Ruwan Aluvihare, Texel (NH), 30 april 2016
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
13 mei 1960 FL Zeewolde
15 mei 1960 FL Zeewolde
23 mei 1968 FL Zeewolde
8 mei 1971 ZL Terneuzen
10 mei 1980 NL onbekend
12 mei 1980 NL onbekend
20 juli 1981 NL onbekend
1 mei 1982 NL onbekend
13 mei 1983 NL onbekend
27 april 1984 NL onbekend
16 mei 1985 FR Schiermonnikoog
6 mei 1988 NH Texel
10 mei 1988 GR Eemsdelta
23 mei 1990 NH Den Oever
20 mei 1992 GR Eemshaven
24 t/m 25 april 1993 LI Maastricht
24 april 1993 LI Maastricht
7 mei 1994 LI Meerssen
16 mei 1994 GR Het Hogeland
12 mei 1995 LI Sittard-Geleen
11 mei 1998 ZL Oostburg
12 mei 1998 GE Harderwijk
17 mei 1999 FR Vlieland
7 mei 2000 ZH Katwijk
12 mei 2001 FR Schiermonnikoog
2 mei 2003 NB Boxtel
1 mei 2005 GE Scherpenzeel
4 mei 2006 GR Het Hogeland
5 mei 2007 NB Deurne
4 mei 2008 GR Het Hogeland
8 mei 2009 LI Nederweert
23 april 2011 GR Het Hogeland
29 april 2011 GE Oude IJsselstreek
14 mei 2015 GR Eemsdelta
5 juni 2015 GE Nijkerk
1. 30 april t/m 4 mei 2016 NH Texel
19 april 2017 NH Texel
3 t/m 4 mei 2017 OV Twenterand
9 mei 2017 FR Ooststellingwerf
2. 11 t/m 12 mei 2018 ZH Wassenaar
3. 22 t/m 23 april 2020 ZH Wassenaar
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats

Diederik Kok · Balkankwikstaart · 30-04-2016

Diederik Kok · Balkankwikstaart · 30-04-2016

Diederik Kok · Balkankwikstaart · 30-04-2016

Sam Gobin · Balkankwikstaart · 30-04-2016

Jacob Lotz · Balkankwikstaart · 11-05-2018