0 · 0 · 1

Killdeerplevier

CDNA beoordeelsoort: ja

Charadrius vociferus  ·  Killdeer

Broedt in Noord-Amerika. De noordelijke populatie overwintert in het zuiden van de VS, Centraal-Amerika, en de noordelijke delen van Zuid-Amerika tot Zuid-Peru.

De timing van dit eerste en enige geval was bijzonder. Op dezelfde dag werd nog een nieuwe soort voor Nederland vastgesteld (Keizerarend Aquila heliaca) en de meeste gevallen van Killdeerplevier in Europa stammen uit het najaar en de winter, en zelden uit het voorjaar. Het is daarom verleidelijk om aan te nemen dat het hier om een exemplaar ging dat elders in Europa had overwinterd en nu op weg was naar onbekende noordelijke contreien.

De meeste Europese gevallen zijn van Brittannië, waar tot 2011 55 exemplaren werden aanvaard; hiervan was tweederde van Schotland (met zeven op Outer Hebrides) en Zuidwest-Engeland (met 12 in Scilly). Driekwart van de 55 gevallen was uit de periode november-april, met januari als de beste maand (BB 105: 575, 2012).

EP Russer [2015]; EB Ebels [2012]; ABvdBerg [2016]

Killdeerplevier Bas van den Boogaard, Steenwijkerland (OV), 4 april 2005
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 3 t/m 5 april 2005 OV Steenwijkerland
3 t/m 5 april 2005 FR Weststellingwerf
27 april 2005 OV Kampen
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats

Magnus S Robb/The Sound Approach · Killdeerplevier · 04-04-2005