0 · 0 · 1

Langstaartklauwier ssp erythronotus

Lanius schach erythronotus  ·  Long-tailed Shrike

Ondersoort van Langstaartklauwier  ·  Lanius schach  ·  Long-tailed Shrike

De westelijke ondersoort L s erythronotus is een trekvogel die broedt van Kazachstan en Afghanistan tot in het westen van India en overwintert in Zuid-Azië.

Als dwaalgast is de soort drie keer eerder in Europa vastgesteld: op 11 juni 1999 op Gotland, Zweden, van 27 oktober tot 4 november 2000 op South Uist, Schotland, en op 15-17 oktober 2007 in Ribe, Denemarken. Van het Midden-Oosten zijn vijf gevallen bekend (in Turkije in september 1987, in Israel in januari-februari 1983, in Jordanië in april 2004 en tweemaal in Koeweit).

ABvdBerg [2013]

Langstaartklauwier ssp erythronotus Harm Niesen, Den Helder (NH), 31 oktober 2011
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 31 oktober 2011 NH Den Helder
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats