0 · 0 · 1

Grijswangdwerglijster

CDNA beoordeelsoort: ja

Catharus minimus  ·  Grey-cheeked Thrush

Broedt in Alaska en Noord-Canada. Trekt door de oosthelft van de Verenigde Staten naar de noordhelft van Zuid-Amerika om te overwinteren ten oosten van de Andes.

Dit is de talrijkste als dwaalgast in Europa voorkomende Nearctische lijster met c 100 gevallen tot en met 2018. Op één mei-geval na, dateren ze alle van het najaar, de meeste tussen 27 september en 27 oktober. Ze werden bijna alle in Brittannië en Ierland gevonden met een handjevol in de Azoren en IJsland. Met gevallen in Frankrijk (zeven) en slechts één of twee in Duitsland, Noorwegen en Italië wordt Grijswangdwerglijster echter op het vasteland van Europa juist iets minder vaak en minder ver oostelijk aangetroffen dan Dwerglijster C ustulatus.

ABvdB [2020]

 


Grijswangdwerglijster Vincent van der Spek, Westland (ZH), 5 november 2018
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 5 t/m 20 november 2018 ZH Westland
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats