0 · 0 · 1

Roodkeelnachtegaal

CDNA beoordeelsoort: ja

Calliope calliope  ·  Siberian Rubythroat

Vervangt Roodborst Erithacus rubecula in Azië, van het Ural-gebied oost tot Kamtsjatka. Overwinter in Zuidoost-Azië van noord-oostelijk India, zuidelijk China en Thailand oost tot de Filippijnen. 

In 1900-2015 waren er in West-Europa 29 gevallen waarvan 12 in Brittannië, vijf in Italië, drie in Finland, twee in Denemarken, twee in Noorwegen en enkelingen in Duitsland, Estland, IJsland, Malta en Slovenië. De soort is sinds 2000 steeds frequenter waargenomen. In 1975-2016 werden liefst zeven exemplaren gevonden op Fair Isle, Shetland, Schotland, waarvan zes sinds 2003. Het merendeel (23) tot en met 2015 is van oktober-november terwijl er ook drie in december, twee in januari en één in mei zijn ontdekt. De eerste voor Nederland betrof de eerste overwinteraar voor Europa. Het was een eerste-winter mannetje dat tijdens zijn lange verblijf van januari-april 2016 geregeld zang liet horen met imitaties van meer dan 15 Siberische vogelsoorten, zoals Bladkoning Phylloscopus inornatus, Siberische Sprinkhaanzanger Locustella certhiola en Grote Pieper Anthus richardi.

ABvdBerg [2016]


Roodkeelnachtegaal Maurits Martens, Opmeer (NH), 3 maart 2016