WP Vogelnamen

15 januari 2017  ·  Arnoud B. van den Berg

Download

Soorten waarvan met zekerheid nimmer een wild exemplaar op eigen kracht kan zijn opgedoken, staan niet in de lijst. Geïntroduceerde soorten die niet oorspronkelijk in het gebied voorkwamen maar thans wel gevestigde, levensvatbare broedpopulaties hebben (en waarvan dus 'met zekerheid alle exemplaren of hun voorouders afkomstig zijn uit gevangenschap’) staan apart vermeld (exclusief soorten die in zeer kleine aantallen voorkomen of inmiddels zijn uitgestorven).

Niet in de lijst opgenomen zijn taxa die (nog) niet zijn benoemd of beschreven (bijvoorbeeld Grijsbuikrotgans [mogelijk Branta nigricans, waardoor Branta orientalis de naam van Zwarte Rotgans zou worden], Grants Stormvogeltje en vocale 'kruisbektypen' als, eg, A Zwerfkruisbek, B Boheemse Kruisbek, C Glipkruisbek, D Duvelkruisbek, E Britse Kruisbek, F Schaarse Kruisbek en X Kuupkruisbek).

In principe worden alleen ondersoorten genoemd die door bepaalde instanties ooit als soort zijn beschouwd of waaraan misschien ooit soortstatus verleend kan worden. Daarbij wordt de naam van de 'gewone' ondersoort niet herhaald indien dat de nominaat betreft (met uitzondering van verwarrende gevallen) en het trinomen van de nominaat wordt daarbij in de regel weggelaten.

De lijst bevat enkele soorten die in geen enkel land zijn aanvaard anders dan in 'categorie D' vanwege twijfel over hun wilde herkomst (Kaapse Slobeend in Marokko, Prairiebuizerd in Frankrijk en Noorwegen en Negenkleurige Pitta in Iran) of (nog) niet officieel aanvaard zijn (Blauwe Bisschop in Azoren en Noorwegen). ‘Categorie D’ wordt in Nederland niet toegepast en derhalve ook niet in deze lijst. Voorts staan in de lijst taxa die sinds 1840 wereldwijd zijn uitgestorven (Canarische Scholekster, Eskimowulp, Dunbekwulp, Reuzenalk en Kaapverdische Wouw).

De volgorde van zangvogel(families) volgt die van Sangster et al in Ibis 152: 180-186, 2010, 155: 2013, en die van hoenders en steltlopers Sangster et al in Ibis 154: 874-883, 2012. De volgorde van families van non-passerines (en de meeste taxa in deze families) sluit aan op Cracrafts bijdrage in The Howard and Moore complete checklist of the birds of the world, vierde druk, deel 1, door E C Dickinson & J V Remsen (2013).

In deze lijst worden zo veel als mogelijk de Engelse namen gehanteerd van Birds of the world: recommended English names door Gill & Wright (2006) en Gill & Donsker (2016). De Nederlandse namen zijn gebaseerd op Vogels van de wereld: complete checklist door Walters (1997) en bijgewerkt in Gill & Donsker (2016).

De Nederlandse, Engelse en wetenschappelijke namen zijn opgesteld volgens de regels van het tijdschrift Dutch Birding en de Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna (CSNA) en worden onder meer gevolgd door Dutch Birding Association en The Sound Approach. Recente naamswijzigingen zijn met blauw of, indien ze van 2016 en 2017 dateren, met rood gemarkeerd.

Deze lijst bevat alle soorten die tot 1 januari 2017 zijn vastgesteld in Europa met inbegrip van Macaronesië, alle landen die grenzen aan de Middellandse of Zwarte Zee, het Arabische schiereiland (sensu lato) en Iran. Aangezien landsgrenzen worden gevolgd komt dit gebied wel in grote lijnen maar niet precies overeen met het door, eg, Martins & Hirschfeld in Sandgrouse (1998) gedefinieerde West-Palearctische gebied (WP), dat bijvoorbeeld wel het noorden van Mauritanië, Mali, Niger en Tschaad bevat maar niet het zuidwesten van het Arabische schiereiland. Het gebied komt het meest overeen met dat gedefinieerd voor de soortenlijst van Dominic Mitchell (2016) met als uitzondering dat Mitchell net als Martins & Hirschfeld op het vasteland van Afrika geen landsgrenzen aanhoudt. (Soorten met een voorkomen beperkt tot het zuidwesten van het Arabische schiereiland (Jemen en het Asir-gebied) zijn gemarkeerd met twee asterisken **; soorten met een voorkomen beperkt tot Iran staan in paars (cf Podoces 1-4, 2006-09)). Het Aziatische deel van Kazakhstan en Socotra vallen buiten het gebied van deze naamlijst.

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.