WP Vogelnamen

1 januari 2024  ·  Arnoud B. van den Berg

Download

Deze West-Palearctische (WP) vogelnamenlijst is gepubliceerd door de Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna (CSNA) en bevat alle soorten die tot 1 maart 2023 zijn vastgesteld in Europa met inbegrip van Macaronesië, alle landen die grenzen aan de Middellandse of Zwarte Zee, het Arabische schiereiland (sensu lato) en Armenië, Azerbeidzjan en Iran. Dit komt vrijwel geheel overeen met het door, eg, Martins & Hirschfeld (Sandgrouse 20: 108-134, 1998), Roselaar (Br Birds 99: 602-618, 2006), Rueda et al (J Biogeogr 40: 2215-2225, 2013) en Shirihai & Svensson (2018) gedefinieerde WP-gebied maar er zijn enkele kleine verschillen doordat landsgrenzen worden gevolgd. Socotra en het Aziatische deel van Kazachstan vallen buiten het gebied van deze naamlijst.

Soorten met een voorkomen beperkt tot het zuidwesten van het Arabische schiereiland (Jemen en het Asir-gebied) zijn gemarkeerd met twee asterisken **; soorten met een WP-voorkomen beperkt tot Iran staan in paars.

Engelse en Nederlandse namen komen overeen met die van de 'IOC-lijst' (Gill et al 2024). De taxonomie (wetenschappelijke naamgeving) volgt de beslissingen van de CSNA en wordt onder meer gehanteerd door Dutch Birding Association en The Sound Approach. Recente naamswijzigingen zijn met blauw (inclusief enkele nog niet officieel aanvaarde soorten) of, indien ze van 2023-34 dateren, met rood gemarkeerd.

De volgorde van zangvogel(families) volgt die van Sangster et al in Ibis 152: 180-186, 2010, 155: 2013, en die van hoenders en steltlopers Sangster et al in Ibis 154: 874-883, 2012. De volgorde van families van non-passerines (en de meeste taxa in deze families) sluit aan op Cracrafts bijdrage in The Howard and Moore complete checklist of the birds of the world, vierde druk, deel 1, door E C Dickinson & J V Remsen (2013).

Uitgestorven taxa zijn alleen vermeld indien ze na 1840 voorkwamen (Canarische Scholekster, Eskimowulp, Dunbekwulp, Reuzenalk en Kaapverdische Wouw).

In principe worden alleen ondersoorten genoemd die door bepaalde instanties ooit als soort zijn beschouwd of waaraan misschien ooit soortstatus verleend kan worden. Daarbij wordt de naam van de 'gewone' ondersoort niet herhaald indien dat de nominaat betreft (met uitzondering van verwarrende gevallen) en het trinomen van de nominaat wordt daarbij in de regel weggelaten.

Niet in de lijst opgenomen zijn taxa die (nog) niet zijn benoemd of beschreven (bijvoorbeeld Grijsbuikrotgans [mogelijk Branta nigricans, waardoor Branta orientalis de naam van Zwarte Rotgans zou worden], Grants Stormvogeltje en vocale 'kruisbektypen' als, eg, A Zwerfkruisbek, B Boheemse Kruisbek, C Glipkruisbek, D Duvelkruisbek, E Britse Kruisbek, F Schaarse Kruisbek en X Kuupkruisbek).

Soorten waarvan met zekerheid nimmer een wild exemplaar op eigen kracht kan zijn opgedoken, staan niet in de lijst. Geïntroduceerde soorten die niet oorspronkelijk in het gebied voorkwamen maar thans wel gevestigde, levensvatbare broedpopulaties hebben (en waarvan dus 'met zekerheid alle exemplaren of hun voorouders afkomstig zijn uit gevangenschap’) staan in groen (exclusief soorten die in zeer kleine aantallen voorkomen).