0 · 0 · 2

Westelijke Orpheusgrasmus

CDNA beoordeelsoort: ja

Sylvia hortensis  ·  Western Orphean Warbler

Broedt in de westhelft van het Mediterrane gebied: in Noordwest-Afrika, Spanje en Zuidoost-Frankrijk oost tot in Italië; overwintert in tropisch Afrika.

Dit geval is in diverse opzichten opmerkelijk. Niet alleen is het een extreem zeldzame soort in Noordwest-Europa (ondanks het feit dat de broedgebieden relatief gezien niet zo ver weg liggen) maar ook de ontdekking (vanuit een kantoorruimte) en de locatie (op een bedrijventerrein)n waren bijzonder. Het uitsluiten van de destijds nog maar net afgesplitste Oostelijke Orpheusgrasmus S crassirostris had nog wat voeten in aarde maar dankzij het uitstekende foto- en videomateriaal kwam dat allemaal goed.

Westelijke Orpheusgrasmus verschilt vooral in geluid en biometrie van de sinds 2002 als aparte soort beschouwde en eveneens als dwaalgast in Noordwest-Europa (ringvangsten in 2004 en 2006 in Noorwegen) vastgestelde Oostelijke Orpheusgrasmus S crassirostris. Laatstgenoemde heeft een uitgestrekter verspreidingsgebied dat zich uitstrekt van Slovenië en oostelijk Libië tot in centraal Azië. Er zijn tot 2010 minder dan 10 gevallen van Westelijke in Noordwest-Europa, waarvan de zingende vogels in Baden-Württemberg, Duitsland, in 2004 in het oog springen.

ABvdBerg [2013]

Westelijke Orpheusgrasmus Bas van den Boogaard, Middelburg (ZL), 30 oktober 2003
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 29 oktober t/m 5 november 2003 ZL Middelburg
2. 18 oktober 2020 ZH Noordwijk
4 augustus 2022 NH Texel
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats