0 · 0 · 8,13

Dunbekmeeuw

CDNA beoordeelsoort: ja

Chroicocephalus genei  ·  Slender-billed Gull

Broedt in veranderlijk (dynamisch) kusthabitat voornamelijk langs (noord)kusten van Middellandse, Zwarte en Kaspische Zee en verder zuid- en oostwaarts tot noordwestelijk India en oostelijk Kazachstan; dichtstbijzijnde kolonies in Zuidoost-Frankrijk en Noord-Italië. Overwintert verder zuidelijk.

Het viel weinigen op maar begin mei 2006 gebeurde precies wat er in het toen net nieuw uitgekomen nummer van Dutch Birding werd beschreven voor dwaalgasten van deze soort in centraal Europa, waar het vaak ging om adulte vogels die geregeld met meerdere exemplaren tegelijk en voornamelijk in april-mei opdoken (DB 28: 69-78, 2006). De toename van gevallen in noordelijk Europa begon in 1997 en naar wordt aangenomen betreft het dispersie van exemplaren op zoek naar nieuwe broedgebieden. Van de 11 exemplaren die tot en met 2014 tussen 12 april en 25 mei in Nederland zijn aangetroffen waren negen in adult kleed.

ABvdBerg [2016]


Dunbekmeeuw Bas van den Boogaard, Oldambt (GR), 7 mei 2006
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
10 oktober 1981 NL onbekend
30 oktober 1993 ZL Hellegat
1. 5 t/m 6 mei 2006 NH Enkhuizen
6 mei 2006 NH Enkhuizen
2. 6 mei 2006 ZL Sluis
3. 6 t/m 9 mei 2006 GR Oldambt
17 mei 2006 NH Hollands Kroon
14 september 2006 GE Heerde
19 september 2006 ZL Vlissingen
4. 12 t/m 13 april 2007 ZL Sluis
7 mei 2007 FR Schiermonnikoog
6 oktober 2008 ZH Goeree-Overflakkee
5. 30 april 2010 ZL Veere
30 april 2010 NH Texel
11 juli 2013 NB Bergen op Zoom
6. 25 mei 2014 NH Enkhuizen
30 oktober 2014 FR Leeuwarden
7. 2 mei 2017 ZL Hulst
8. 17 juni 2020 GR Het Hogeland
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats