Overzicht van alle vogels waargenomen in Nederland

Hieronder vind je de officiële lijst van alle vogelsoorten die ooit sinds 1800 in Nederland zijn waargenomen. Soorten die aanklikbaar zijn, zijn zeldzame soorten die door de CDNA beoordeeld worden / werden. Soorten waarachter een jaartal is vermeld, zijn voormalige beoordeelsoorten. Het jaartal geeft aan tot en met wanneer ze door de CDNA beoordeeld zijn. Algemene soorten zijn niet aanklikbaar.

alle soorten CDNA beoordeelsoorten

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Witkopeend  ·  Oxyura leucocephala
2. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
3. Fluitzwaan  ·  Cygnus columbianus
4. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
5. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
6. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota (1978)
7. Rotgans  ·  Branta bernicla
8. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans (1998)
9. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis (1978)
10. Brandgans  ·  Branta leucopsis
11. Kleine Canadese Gans  ·  Branta hutchinsii
Kleine Canadese Gans  ·  B h hutchinsii
12. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
13. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens (1978)
14. Ross' Gans  ·  Anser rossii
15. Grauwe Gans  ·  Anser anser
16. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
17. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
18. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
19. Kolgans  ·  Anser albifrons
Groenlandse Kolgans  ·  A a flavirostris
20. Dwerggans  ·  Anser erythropus (1989)
21. IJseend  ·  Clangula hyemalis
22. Koningseider  ·  Somateria spectabilis
23. Eider  ·  Somateria mollissima
24. Stellers Eider  ·  Polysticta stelleri
25. Brilzee-eend  ·  Melanitta perspicillata
26. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
27. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
28. Amerikaanse Zee-eend  ·  Melanitta americana
29. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola
30. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
31. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
32. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus
33. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
34. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
35. Harlekijneend  ·  Histrionicus histrionicus
36. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
37. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
38. Marmereend  ·  Marmaronetta angustirostris
39. Krooneend  ·  Netta rufina
40. Tafeleend  ·  Aythya ferina
41. Witoogeend  ·  Aythya nyroca (1978)
42. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris
43. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
44. Topper  ·  Aythya marila
45. Kleine Topper  ·  Aythya affinis
46. Zomertaling  ·  Anas querquedula
47. Slobeend  ·  Anas clypeata
48. Blauwvleugeltaling  ·  Anas discors
49. Siberische Taling  ·  Anas formosa
50. Bronskopeend  ·  Anas falcata
51. Krakeend  ·  Anas strepera
52. Smient  ·  Anas penelope
53. Amerikaanse Smient  ·  Anas americana (2014)
54. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
55. Pijlstaart  ·  Anas acuta
56. Wintertaling  ·  Anas crecca
57. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis (2014)

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

58. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
59. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
60. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

61. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus (1992)

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

62. Dikbekfuut  ·  Podilymbus podiceps
63. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
64. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
65. Fuut  ·  Podiceps cristatus
66. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
67. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

68. Holenduif  ·  Columba oenas
69. Houtduif  ·  Columba palumbus
70. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
71. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis
Meenatortel  ·  S o meena
72. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

PTEROCLIFORMES

zandhoenders  ·  Pteroclidae

73. Steppehoen  ·  Syrrhaptes paradoxus

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

74. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

75. Stekelstaartgierzwaluw  ·  Hirundapus caudacutus
76. Alpengierzwaluw  ·  Apus melba
77. Huisgierzwaluw  ·  Apus affinis
78. Vale Gierzwaluw  ·  Apus pallidus
79. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

80. Kuifkoekoek  ·  Clamator glandarius
81. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

82. Waterral  ·  Rallus aquaticus
83. Kwartelkoning  ·  Crex crex
84. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
85. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva
86. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla (2006)
87. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
88. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

89. Canadese Kraanvogel  ·  Grus canadensis
90. Jufferkraanvogel  ·  Grus virgo
91. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

92. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax
93. Grote Trap  ·  Otis tarda
94. Oostelijke Kraagtrap  ·  Chlamydotis macqueenii

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

95. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
96. Parelduiker  ·  Gavia arctica
97. IJsduiker  ·  Gavia immer (1988)
98. Geelsnavelduiker  ·  Gavia adamsii

PROCELLARIIFORMES

zuidelijke stormvogeltjes  ·  Oceanitidae

99. Wilsons Stormvogeltje  ·  Oceanites oceanicus
100. Bont Stormvogeltje  ·  Pelagodroma marina

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

101. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus (1999)
102. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhoa

stormvogels  ·  Procellariidae

103. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis
donsstormvogel  ·  Pterodroma mollis / feae / madeira
104. Kuhls Pijlstormvogel  ·  Calonectris borealis
Kuhls | Scopoli's Pijlstormvogel  ·  Calonectris borealis / diomedea
105. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Puffinus griseus
106. Grote Pijlstormvogel  ·  Puffinus gravis
107. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus
108. Vale Pijlstormvogel  ·  Puffinus mauretanicus (1997)

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

109. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
110. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

111. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus
112. Kroeskoppelikaan  ·  Pelecanus crispus

reigers  ·  Ardeidae

113. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
114. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
115. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
116. Groene Reiger  ·  Butorides virescens
117. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
118. Koereiger  ·  Bubulcus ibis (1996)
119. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
120. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
121. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba (1984)
122. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta (1978)

ibissen  ·  Threskiornithidae

123. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
124. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus (1999)

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

125. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

126. Dwergaalscholver  ·  Phalacrocorax pygmeus
127. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
128. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo
Grote Aalscholver  ·  P c carbo (2008)

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

129. Griel  ·  Burhinus oedicnemus (2008)

scholeksters  ·  Haematopodidae

130. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

131. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
132. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

133. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
134. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
135. Amerikaanse Goudplevier  ·  Pluvialis dominica
136. Aziatische Goudplevier  ·  Pluvialis fulva
Amerikaanse | Aziatische Goudplevier  ·  Pluvialis dominica / fulva
137. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
138. Killdeerplevier  ·  Charadrius vociferus
139. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
140. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
141. Steppekievit  ·  Vanellus gregarius
142. Witstaartkievit  ·  Vanellus leucurus
143. Kievit  ·  Vanellus vanellus
144. Kaspische Plevier  ·  Anarhynchus asiaticus
145. Woestijnplevier  ·  Anarhynchus leschenaultii
Anatolische Woestijnplevier  ·  A l columbinus
146. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

147. Bartrams Ruiter  ·  Bartramia longicauda
148. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
149. Dunbekwulp  ·  Numenius tenuirostris
150. Wulp  ·  Numenius arquata
151. Grutto  ·  Limosa limosa
IJslandse Grutto  ·  L l islandica (1989)
152. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
153. Steenloper  ·  Arenaria interpres
154. Grote Kanoet  ·  Calidris tenuirostris
155. Kanoet  ·  Calidris canutus
156. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
157. Siberische Strandloper  ·  Calidris acuminata
158. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus (2002)
159. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
160. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus
161. Roodkeelstrandloper  ·  Calidris ruficollis
162. Taigastrandloper  ·  Calidris subminuta
163. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
164. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
165. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
166. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
167. Bairds Strandloper  ·  Calidris bairdii
168. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
169. Bonapartes Strandloper  ·  Calidris fuscicollis
170. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis (2014)
171. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos (1999)
172. Grijze Strandloper  ·  Calidris pusilla
173. Grote Franjepoot  ·  Phalaropus tricolor
174. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
175. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
176. Terekruiter  ·  Xenus cinereus (2014)
177. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
178. Amerikaanse Oeverloper  ·  Actitis macularius
179. Witgat  ·  Tringa ochropus
180. Amerikaanse Bosruiter  ·  Tringa solitaria
181. Siberische Grijze Ruiter  ·  Tringa brevipes
182. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
183. Grote Geelpootruiter  ·  Tringa melanoleuca
Grote | Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa melanoleuca / flavipes
184. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
185. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes
186. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis (1992)
187. Bosruiter  ·  Tringa glareola
188. Tureluur  ·  Tringa totanus
189. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
190. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus
Grote | Kleine Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus/griseus
191. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
192. Watersnip  ·  Gallinago gallinago
193. Poelsnip  ·  Gallinago media

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

194. Vorkstaartplevier  ·  Glareola pratincola
195. Oosterse Vorkstaartplevier  ·  Glareola maldivarum
196. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni
Oosterse | Steppe- | Vorkstaartplevier  ·  Glareola maldivarum / nordmanni / pratincola
197. Renvogel  ·  Cursorius cursor

alken  ·  Alcidae

198. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
199. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle (2006)
200. Alk  ·  Alca torda
201. Kleine Alk  ·  Alle alle
202. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia
203. Zeekoet  ·  Uria aalge
Noordelijke Zeekoet  ·  U a hyperborea

jagers  ·  Stercorariidae

204. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus (1992)
205. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
206. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
207. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

208. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
209. Ivoormeeuw  ·  Pagophila eburnea
210. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
211. Dunbekmeeuw  ·  Chroicocephalus genei
212. Kleine Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus philadelphia
213. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
214. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
215. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea
216. Lachmeeuw  ·  Larus atricilla
217. Franklins Meeuw  ·  Larus pipixcan
218. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
219. Audouins Meeuw  ·  Larus audouinii
220. Reuzenzwartkopmeeuw  ·  Larus ichthyaetus
221. Stormmeeuw  ·  Larus canus
222. Ringsnavelmeeuw  ·  Larus delawarensis
223. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
Baltische Mantelmeeuw  ·  L f fuscus
224. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
225. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
226. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans (1997)
227. Thayers Meeuw  ·  Larus thayeri
228. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides (1997)
Kumliens Meeuw  ·  L g kumlieni
229. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
230. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
231. Bonte Stern  ·  Onychoprion fuscatus
232. Brilstern  ·  Onychoprion anaethetus
233. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
234. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica (1992)
235. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
236. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida (1995)
237. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus (1984)
238. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
239. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii
240. Visdief  ·  Sterna hirundo
241. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
242. Forsters Stern  ·  Sterna forsteri
243. Amerikaanse Grote Stern  ·  Sterna acuflavida
244. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

245. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

246. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus
247. Wespendief  ·  Pernis apivorus
248. Aasgier  ·  Neophron percnopterus
249. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus (2011)
250. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
251. Monniksgier  ·  Aegypius monachus
252. Schreeuwarend  ·  Aquila pomarina
253. Bastaardarend  ·  Aquila clanga
Bastaardarend | Schreeuwarend | Bastaard- x Schreeuwarend  ·  Aquila clanga / pomarina / clanga x pomarina
254. Steppearend  ·  Aquila nipalensis
255. Spaanse Keizerarend  ·  Aquila adalberti
256. Keizerarend  ·  Aquila heliaca
257. Steenarend  ·  Aquila chrysaetos
258. Havikarend  ·  Aquila fasciata
259. Dwergarend  ·  Aquila pennata
260. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
261. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
262. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus (2011)
263. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
264. Sperwer  ·  Accipiter nisus
265. Havik  ·  Accipiter gentilis
266. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
267. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
268. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
269. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
270. Buizerd  ·  Buteo buteo
Steppebuizerd  ·  B b vulpinus
271. Arendbuizerd  ·  Buteo rufinus

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

272. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

273. Sperweruil  ·  Surnia ulula
274. Dwerguil  ·  Glaucidium passerinum
275. Steenuil  ·  Athene vidalii
276. Ruigpootuil  ·  Aegolius funereus
277. Dwergooruil  ·  Otus scops
278. Ransuil  ·  Asio otus
279. Velduil  ·  Asio flammeus
280. Bosuil  ·  Strix aluco
281. Sneeuwuil  ·  Bubo scandiacus
282. Oehoe  ·  Bubo bubo (2003)

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

283. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

284. Bijeneter  ·  Merops apiaster (1992)
285. Groene Bijeneter  ·  Merops persicus

scharrelaars  ·  Coraciidae

286. Scharrelaar  ·  Coracias garrulus

ijsvogels  ·  Alcedinidae

287. IJsvogel  ·  Alcedo atthis
288. Bandijsvogel  ·  Megaceryle alcyon

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

289. Draaihals  ·  Jynx torquilla
290. Grijskopspecht  ·  Picus canus
291. Groene Specht  ·  Picus viridis
292. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
293. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius (1997)
294. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
295. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

296. Kleine Torenvalk  ·  Falco naumanni
297. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
298. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus (1978)
299. Eleonora's Valk  ·  Falco eleonorae
300. Smelleken  ·  Falco columbarius
IJslands Smelleken  ·  F c subaesalon
301. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
302. Giervalk  ·  Falco rusticolus
303. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

vireo's  ·  Vireonidae

304. Roodoogvireo  ·  Vireo olivaceus

wielewalen  ·  Oriolidae

305. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

306. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus
307. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
308. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides
309. Daurische Klauwier  ·  Lanius isabellinus
Turkestaanse | Daurische Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides / isabellinus
310. Langstaartklauwier  ·  Lanius schach
311. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor
312. Klapekster  ·  Lanius excubitor
313. Aziatische Klapekster  ·  Lanius lahtora
Steppeklapekster  ·  L l pallidirostris
314. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator (2003)
Balearische Roodkopklauwier  ·  L s badius

kraaien  ·  Corvidae

315. Ekster  ·  Pica pica
316. Gaai  ·  Garrulus glandarius
317. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes (1978)
Diksnavelnotenkraker  ·  N c caryocatactes
318. Kauw  ·  Corvus monedula
319. Daurische Kauw  ·  Corvus dauuricus
320. Roek  ·  Corvus frugilegus
321. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
322. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
323. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

324. Goudhaan  ·  Regulus regulus
325. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

326. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus (1988)

mezen  ·  Paridae

327. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
328. Koolmees  ·  Parus major
329. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
330. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
331. Matkop  ·  Poecile montanus
332. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

333. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

334. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
335. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
336. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata
337. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
338. Kortteenleeuwerik  ·  Calandrella brachydactyla
339. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra

zwaluwen  ·  Hirundinidae

340. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
341. Rotszwaluw  ·  Ptyonoprogne rupestris
342. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
343. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
344. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica (2004)

struikzangers  ·  Cettiidae

345. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti (2003)

staartmezen  ·  Aegithalidae

346. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

347. Kroonboszanger  ·  Phylloscopus coronatus
348. Swinhoes Boszanger  ·  Phylloscopus plumbeitarsus
349. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides (2014)
350. Noordse Boszanger  ·  Phylloscopus borealis
351. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus (1996)
352. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus (1988)
353. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
354. Raddes Boszanger  ·  Phylloscopus schwarzi
355. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus (2011)
356. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli
357. Balkanbergfluiter  ·  Phylloscopus orientalis
Bergfluiter | Balkanbergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli / orientalis
358. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
359. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
360. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis (2011)
361. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus
362. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

363. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
364. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
365. Afrikaanse Woestijngrasmus  ·  Sylvia deserti
366. Woestijngrasmus  ·  Sylvia nana
367. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria (1992)
368. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea
Siberische Braamsluiper  ·  S a blythi
Vale Braamsluiper  ·  S a halimodendri
369. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
370. Westelijke Orpheusgrasmus  ·  Sylvia hortensis
371. Kleine Zwartkop  ·  Sylvia melanocephala
372. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia inornata
373. Balkanbaardgrasmus  ·  Sylvia cantillans
Westelijke | Moltoni's | Balkanbaardgrasmus  ·  Sylvia inornata / subalpina / cantillans
374. Grasmus  ·  Sylvia communis
375. Brilgrasmus  ·  Sylvia conspicillata
376. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata
Atlantische Provençaalse Grasmus  ·  S u dartfordiensis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

377. Siberische Sprinkhaanzanger  ·  Locustella certhiola
378. Kleine Sprinkhaanzanger  ·  Locustella lanceolata
379. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
380. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis (2014)
381. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

382. Kleine Spotvogel  ·  Iduna caligata
383. Sykes' Spotvogel  ·  Iduna rama
384. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
385. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta (2004)
386. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
387. Veldrietzanger  ·  Acrocephalus agricola
388. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
389. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
390. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
391. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola (1992)
392. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus
393. Zwartkoprietzanger  ·  Acrocephalus melanopogon

graszangers  ·  Cisticolidae

394. Graszanger  ·  Cisticola juncidis (2000)

pestvogels  ·  Bombycillidae

395. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

rotskruipers  ·  Tichodromidae

396. Rotskruiper  ·  Tichodroma muraria

boomklevers  ·  Sittidae

397. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

398. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris (1994)
399. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

400. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spotlijsters  ·  Mimidae

401. Spotlijster  ·  Mimus polyglottos

spreeuwen  ·  Sturnidae

402. Daurische Spreeuw  ·  Agropsar sturninus
403. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus (2002)
404. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

405. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

406. Goudlijster  ·  Zoothera aurea
407. Siberische Lijster  ·  Geokichla sibirica
408. Beflijster  ·  Turdus torquatus
409. Merel  ·  Turdus merula
410. Vale Lijster  ·  Turdus obscurus
411. Bruine Lijster  ·  Turdus eunomus
412. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis
413. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
414. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
415. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
416. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
417. Roodborstlijster  ·  Turdus migratorius
418. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes
Westelijke Rosse Waaierstaart  ·  C g galactotes
419. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
420. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
Britse Roodborst  ·  E r melophilus
421. Perzische Roodborst  ·  Irania gutturalis
422. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia (2011)
423. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
424. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
Roodsterblauwborst  ·  L s svecica group
425. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope
426. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus
427. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva (1978)
428. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis
429. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
430. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
Oosterse Zwarte Roodstaart  ·  P o phoenicuroides
431. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
432. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis
433. Blauwe Rotslijster  ·  Monticola solitarius
434. Paapje  ·  Saxicola rubetra
435. Aziatische Roodborsttapuit  ·  Saxicola maurus
Kaspische Roodborsttapuit  ·  S m hemprichii
436. Stejnegers Roodborsttapuit  ·  Saxicola stejnegeri
Aziatische | Stejnegers Roodborsttapuit  ·  Saxicola maurus / stejnegeri
437. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
438. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
439. Izabeltapuit  ·  Oenanthe isabellina
440. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti
441. Westelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe hispanica
442. Oostelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe melanoleuca
Oostelijke | Westelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe melanoleuca | hispanica
443. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka
Bonte | Westelijke Blonde | Oostelijk Blonde Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka | hispanica | melanoleuca

heggenmussen  ·  Prunellidae

444. Alpenheggenmus  ·  Prunella collaris
445. Heggenmus  ·  Prunella modularis
446. Bergheggenmus  ·  Prunella montanella

mussen  ·  Passeridae

447. Huismus  ·  Passer domesticus
448. Spaanse Mus  ·  Passer hispaniolensis
449. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

450. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
451. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
452. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
453. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla
Italiaanse Kwikstaart  ·  M c cinereocapilla
454. Balkankwikstaart  ·  Motacilla feldegg
455. Citroenkwikstaart  ·  Motacilla citreola
456. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
457. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
458. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
459. Grote Pieper  ·  Anthus richardi (1988)
460. Mongoolse Pieper  ·  Anthus godlewskii
461. Duinpieper  ·  Anthus campestris
462. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni (2014)
463. Boompieper  ·  Anthus trivialis
464. Graspieper  ·  Anthus pratensis
465. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus (1991)
466. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
467. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

468. Keep  ·  Fringilla montifringilla
469. Vink  ·  Fringilla coelebs
Atlasvink  ·  F c africana
470. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
471. Roodmus  ·  Erythrina erythrina (1991)
472. Haakbek  ·  Pinicola enucleator
473. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
474. Woestijnvink  ·  Bucanetes githagineus
475. Groenling  ·  Chloris chloris
476. Kneu  ·  Linaria cannabina
477. Frater  ·  Linaria flavirostris
Britse Frater  ·  L f pipilans
478. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
479. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
480. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni (2014)
Groenlandse Witstuitbarmsijs  ·  A h hornemanni
481. Witbandkruisbek  ·  Loxia leucoptera (2014)
482. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
483. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus (2012)
484. Putter  ·  Carduelis carduelis
485. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
486. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

487. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
IJslandse Sneeuwgors  ·  P n insulae
488. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
489. Indigogors  ·  Passerina cyanea
490. Zanggors  ·  Melospiza melodia
491. Witkruingors  ·  Zonotrichia leucophrys
492. Witkeelgors  ·  Zonotrichia albicollis
493. Grijze Junco  ·  Junco hyemalis
494. Bruinkopgors  ·  Emberiza bruniceps
495. Zwartkopgors  ·  Emberiza melanocephala
496. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
497. Grijze Gors  ·  Emberiza cia
498. Steenortolaan  ·  Emberiza buchanani
499. Bruinkeelortolaan  ·  Emberiza caesia
500. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
501. Cirlgors  ·  Emberiza cirlus
502. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
503. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos
504. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
505. Wilgengors  ·  Emberiza aureola
506. Rosse Gors  ·  Emberiza rutila
507. Geelbrauwgors  ·  Emberiza chrysophrys
508. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla (2003)
509. Bosgors  ·  Emberiza rustica (2008)
510. Maskergors  ·  Emberiza spodocephala
511. Glanstroepiaal  ·  Quiscalus quiscula
512. Geelkoptroepiaal  ·  Xanthocephalus xanthocephalus
513. Baltimoretroepiaal  ·  Icterus galbula
514. Noordse Waterlijster  ·  Parkesia noveboracensis
515. Mirtezanger  ·  Setophaga coronata

Eerder ontdekt op 29 mei

2014 Grauwe Fitis
2014 Citroenkwikstaart
2012 Dwergarend
2010 Witstaartkievit
2008 Vale Gier
2007 Ralreiger
2004 Slangenarend
2004 Krekelzanger
2004 Noordse Nachtegaal
2003 Grauwe Fitis
2003 Veldrietzanger
2003 Zwartkopgors
2002 Roodkopklauwier
1999 Breedbekstrandloper
1999 Westelijke | Moltoni's | Balkanbaardgrasmus
1996 Vorkstaartplevier
1996 Noordse Nachtegaal
1995 Vorkstaartplevier
1995 Witwangstern
1994 Ruigpootuil
1994 Bergfluiter
1993 Witwangstern
1993 Roodsterblauwborst
1992 Blauwvleugeltaling
1992 Steenarend
1992 Iberische Tjiftjaf
1992 Bruinkopgors
1991 Noordse Nachtegaal
1989 Kleine Klapekster
1988 Grauwe Fitis
1988 Roodmus
1987 Breedbekstrandloper
1987 Roodkeelstrandloper
1987 Steppevorkstaartplevier
1987 Witwangstern
1987 Roodmus
1985 Kleinst Waterhoen
1966 Roodkopklauwier
1965 Kleine Burgemeester
1964 Zwarte Ibis
1948 Ralreiger

Hulp nodig

Voor de uitbreiding van de documentatie in de Avifauna van Nederland zijn wij altijd op zoek naar aanvullende documentatie van gevallen! Zeker van (met name oude) gevallen waarvan nog geen foto’s (of geluiden, schetsen, video's, beschrijvingen of andere vormen van documentatie) in de database staan.

Beschik je over dit soort gegevens, heb je opmerkingen of wil je meehelpen, neem dan contact met ons op.

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.