0 · 0 · 1

Afrikaanse Woestijngrasmus

CDNA beoordeelsoort: ja

Sylvia deserti  ·  African Desert Warbler

Broedt in zandwoestijnen van Noordwest-Afrika, van Marokko tot in het westen van Libië, en trekt in winter niet ver weg van broedgebieden.

Het eerste Nederlandse geval betrof ook het eerste ten noorden van de Alpen. Tot en met 2014 werd de soort als dwaalgast aangetroffen op de Canarische Eilanden (acht), de Kaapverdische Eilanden (twee), in Italië (vijf, waarvan drie rond Sicilië), op Madeira (één), in Malta (zes) en in Spanje (één). Hiervan werden die van de Kaapverdische Eilanden (Razo), het Italiaanse vasteland (Lombardije en Rome) en Madeira (Porto Santo) op 800-1000 km van het dichtstbijgelegen broedgebied waargenomen; de Nederlandse vogel was met ruim 2000 km dus meer dan twee keer zo ver afgedwaald. Afrikaanse Woestijngrasmus werd tot 2001-04 beschouwd als ondersoort van Woestijngrasmus S nana, een Aziatisch taxon dat met enige regelmaat in het late najaar als dwaalgast in noordelijk Europa opduikt. Tot dusverre is er uit onderzoek niet gebleken dat een ooit als 'nana' aanvaard Europees geval in feite een Afrikaanse betrof.

[ABvdBerg 2016]

Afrikaanse Woestijngrasmus Julian Bosch, Alphen aan den Rijn (ZH), 29 november 2014
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 12 november t/m 11 december 2014 ZH Alphen aan den Rijn
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats

Afrikaanse Woestijngrasmus, Alphen aan den Rijn, 26 november 2014, Steven Wytema

Afrikaanse Woestijngrasmus, Alphen aan den Rijn, 21 november 2014, Adri de Groot

Afrikaanse Woestijngrasmus, Alphen aan den Rijn, 26 november 2014, Alphen Stad TV