1 · 2 · 4

Grijskopspecht

CDNA beoordeelsoort: ja

Picus canus  ·  Grey-headed Woodpecker

Nominaat broedt en overwintert van Frankrijk, Wallonië en Zuid-Scandinavië tot in West-Siberië.

De ongepaarde Zuid-Limburgse vogel, die zowel in 1981 als in 1982 in het voorjaar opviel door zang en geroffel, was vermoedelijk ook aanwezig in de tussenliggende periode; bovendien verbleef hier een exemplaar op 5-7 april 1985 (Fred Hustings in litt). Hun aanwezigheid hield waarschijnlijk verband met de nabijheid van een broedpopulatie in het noord-oosten van België, op minder dan 15 km van de grens (de Belgische broedpopulatie telde in 1996-97 c 40 broedparen; Gunter De Smet in litt). Dit kan niet worden gezegd van het lang te Renkum, Gelderland, verblijvende mannetje in 2000-03. Het geval van 1974 werd slecht gedocumenteerd voor een eerste voor Nederland; voordat herziening had plaatsgevonden was dit één van acht aanvankelijk aanvaarde gevallen in 1952-74 (cf DB 4: 18-19, 1982; 18: 184, 1996).

Vier meldingen van solitaire exemplaren in 1951-80 in Limburg bleven ongedocumenteerd (cf Ganzevles et al 1985) evenals meldingen elders. Een mannetje dat aan het eind van de zomer in 1968 door K Nicolai dood was gevonden te Katlijker Schar, Heerenveen, Friesland, en vervolgens werd opgezet, stond 16 jaar lang als Groene Specht P viridis tentoongesteld in Drachten, Friesland, voordat hij als Grijskopspecht werd herkend (Vanellus 38: 20, 1985 (foto), Robert ten Harmsen pers comm). Vanwege onzekerheden over de omstandigheden waaronder de vondst plaatsvond, de doodsoorzaak en de precieze maand is hij door de CDNA niet aanvaard. Van de drie gevallen in 2000-15 valt dat van Westvoorne op 31 maart 2014 op als het enige exemplaar dat langs de Noordzeekust werd aangetroffen, ver van broedgebieden.

Zeldzame vogels van Nederland [2001]; ABvdBerg [2016]

 

Grijskopspecht Henk Harmsen, Renkum (GE), 31 mei 2000
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
6 september 1952 NB Geldrop-Mierlo
9 september 1957 LI Meerssen
24 februari 1960 GR Groningen
21 t/m 23 maart 1960 GR Groningen
12 oktober 1962 LI Maastricht
20 april 1963 NB Nuenen, Gerwen en Nederwetten
24 april 1963 FR Helmond
1. 28 april 1974 OV Dinkelland
11 t/m 12 augustus 1974 GE Voorst
2. 27 april t/m 3 juli 1981 LI Brunssum
28 april t/m 25 mei 1982 LI Heerlen
april 1982 NL onbekend
24 oktober 1982 NL onbekend
31 maart 1984 GE Berkelland
januari 1985 FR Heerenveen
3. 5 t/m 7 april 1985 LI Brunssum
10 september 1995 ZH Vlaardingen
4. 8 mei 2000 t/m 6 juni 2001 GE Renkum
23 mei t/m 9 juni 2002 GE Renkum
23 januari t/m 13 juni 2003 GE Renkum
18 januari 2003 ZH Goeree-Overflakkee
31 mei 2003 LI Maastricht
5. 5 t/m 12 juni 2004 LI Maasgouw
3 september 2005 LI Maasgouw
6. 13 maart t/m 2 april 2006 OV Hellendoorn
27 juli 2012 LI Brunssum
17 april 2013 DR Westerveld
7. 31 maart 2014 ZH Voorne aan Zee
26 oktober 2014 DR Noordenveld
1 februari 2015 LI Valkenburg aan de Geul
22 juli 2022 GE Ede
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats

Arnoud B van den Berg · Grijskopspecht · 28-04-1982

Arnoud B van den Berg/The Sound Approach · Grijskopspecht · 10-05-2000

Arnold Meijer · Grijskopspecht · 13-05-2000

Arnoud B van den Berg/The Sound Approach · Grijskopspecht · 10-05-2000