0 · 8 · 3

Kleine Zwartkop

CDNA beoordeelsoort: ja

Sylvia melanocephala  ·  Sardinian Warbler

De nominaat S m melanocephala broedt en overwintert in Middellands Zeegebied; alle oostelijke vogels trekken weg maar een deel van de westelijke is standvogel terwijl een aantal wegtrekt tot in noordelijk tropisch Afrika.

Er werden geen vrouwtjes aangetroffen. De najaarsgevallen betroffen langdurig aanwezige exemplaren die mogelijk pas tijdens een korte periode van vorst verdwenen. De overwinterende vogel in 1980/81 wist zich onder meer in leven te houden door het eten van brood en pinda's in een stadstuin. Tot en met 2010 werd de soort (nog) minder vaak in bijvoorbeeld België, Denemarken, Noorwegen en Zweden aangetroffen dan in Nederland. 

ABvdBerg [2013]

Kleine Zwartkop Eric Koops, De Marne (GR), 4 november 1993
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 14 december 1980 t/m 22 februari 1981 NH Amsterdam
2. 13 mei 1983 GR Het Hogeland
15 oktober 1985 NL onbekend
19 mei 1986 NL onbekend
3 september 1987 NL onbekend
3. 20 april 1991 GR Het Hogeland
4. 26 t/m 29 mei 1993 NH Texel
5. 30 oktober t/m 22 november 1993 GR Het Hogeland
6. 8 t/m 14 mei 1995 NH Texel
7. 12 november t/m 29 december 1995 NH Bergen (NH)
8. 20 april 1996 FR Súdwest-Fryslân
11 mei 2002 ZH Noordwijk
9. 26 t/m 27 april 2006 NH Bergen (NH)
7 mei 2006 FR Schiermonnikoog
3 mei 2008 FR Schiermonnikoog
6 juli 2016 ZL Sluis
10. 20 mei 2018 NH Bloemendaal
11. 28 augustus t/m 3 november 2018 FR Tytsjerksteradiel
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats