10 · 28 · 31

Griel

CDNA beoordeelsoort: nee
laatste jaar beoordeeld door CDNA: 2008

Burhinus oedicnemus  ·  Eurasian Stone-curlew

Soort broedt van 55°N zuidwaarts in Europa, Noord-Afrika, Midden-Oosten en West- en Zuid-Azië; overwintert in Middellandse-Zeegebied en Zuid-Azië. Voormalige broedvogel, niet na 1958.

In 1800-1957 was de soort een schaarse broedvogel in de duinen van Noord- en Zuid-Holland. De Amsterdamse Waterleidingduinen (AW-duinen) vormde het laatste bolwerk. Dit gebied ligt aan beide zijden van de grens tussen Noorden Zuid-Holland, tussen Bloemendaal en Zandvoort in het noorden, en Noordwijk en Noordwijkerhout in het zuiden. Jan P Strijbos vond hier 13 nesten in 1922 en 17 in 1927; voor het jaar 1923 schatte hij het totaal voor geheel Nederland op c 30 broedparen waarvan meer dan de helft (18-20) in de AW-duinen (Strijbos 1980). In het algemeen arriveerden ze in midden-maart en bleven tot de tweede week van oktober en soms nog in november (cf Ardea 11: 142-143, 1922; 17: 41, 1928).

In iedere maand werd de soort vastgesteld (cf Eykman et a 1949, Kist et al 1970) maar er zijn slechts enkele gevallen van begin november tot midden maart. In 1969-94 dateerde meer dan de helft van de gevallen van april tot en met de eerste week van juni. Gerald Oreel (in litt) verzamelde voor zijn onderzoek naar het voorkomen in 1958-97 in Nederland en België (cf DB 6: 71 1984) bovendien nog circa 42 niet-aanvaarde of niet-ingediende gevallen uit 1969-97. Een aantal van deze gevallen zou mogelijk voor aanvaarding door de CDNA in aanmerking kunnen komen; ze dateerden van maart (twee), april (zeven), mei (12), juni (11), juli (drie), augustus (twee), september (vier) en november (één), met als uiterste datums 23 maart en 1 november. Bovendien zijn er bijvoorbeeld van 1969 en 1974-75 meldingen bekend van Langevelderslag, Noordwijk, Zuid-Holland (van Dijk & Hoek 1989), en van 1991-96 van Texel, Noord-Holland (cf Dijksen 1996). Ook zouden in 1981-84, 1988 en 1990 solitaire exemplaren aanwezig zijn geweest te Meyendel, Wassenaar, Zuid-Holland (cf Duinstag 9 (2): 18, 1994). Vooral zes waarnemingen tussen 23 april en 28 juli 1981 rond Bierlap en Kijfhoek te Meyendel door een enkele waarnemer suggereren dat toen een niet-geslaagd broedgeval plaatsvond (René Wanders in litt). Het enige goed gedocumenteerde geval van een bezet territorium komt echter van het Zwanenwater, Zijpe, Noord-Holland, waar in de zomers van 1992-93 een ongepaard exemplaar aanwezig was in geschikt habitat. Het feit dat in de afgelopen decennia veel waarnemingen geheim werden gehouden en niet werden ingediend bij de CDNA houdt vermoedelijk verband met de hoop op zijn terugkeer als broedvogel en de wens risico’s op verstoring zo veel mogelijk te vermijden. De dichtstbijzijnde broedgebieden bevinden zich in Champagne, Noord-Frankrijk, waar de soort nestelt in weinig intensief gebruikte akkergebieden (Veldornitol Tijdschr 4: 37-66, 1981), en Norfolk, Engeland, waar het broedgebied meer aan open, zandige terreinen van de Veluwe, Gelderland, doet denken. Ringterugmeldingen van 13 maart 1991 te Zeebrugge, West-Vlaanderen, België (Mergus 5: 27-28, 1991), van juni 1994 in Gelderland, van mei 1995 in Noord-Holland en van maart-april 1996 in Zeeland tonen aan dat ten minste een deel van de Nederlandse (en Belgische) vogels uit Engeland afkomstig was. De soort wordt sinds 1 januari 2009 niet langer beoordeeld door de CDNA.

Zeldzame vogels van Nederland [2001] 

Griel Sjaak Schilperoort, Pijnacker-Nootdorp (ZH), 31 maart 2008
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 6 mei 1969 FR Ameland
2. 14 april 1972 FR Schiermonnikoog
3. 2 mei 1975 LI Maasgouw
4. 11 mei 1975 LI Bergen (LI)
5. 5 juni 1975 ZH Katwijk
5 juni 1975 ZH Wassenaar
6. 29 juli 1975 FR Terschelling
7. 4 april 1976 NH Castricum
8. 4 juni 1977 LI Gulpen-Wittem
9. 14 september 1977 NB Grave
10. 29 t/m 30 april 1978 ZH Westvoorne
9 juli 1978 NB Ossendrecht
11. 4 april 1980 LI Maasgouw
12. 15 mei 1980 NH Bloemendaal
2 augustus 1980 NL onbekend
13. 16 augustus 1980 FR Terschelling
14. 24 t/m 29 mei 1981 FR Ameland
15. 28 mei 1981 FL Zeewolde
16. 2 juli 1982 ZL Sluis
17. 4 t/m 8 september 1982 FL Zeewolde
11 september 1982 NL onbekend
18. 24 augustus 1983 FR Terschelling
15 april 1984 ZL Terneuzen (gemeente)
19. 5 juni 1984 GE Putten
20. 29 augustus 1984 ZH Westvoorne
26 september 1987 NL onbekend
21. 3 mei 1988 NH Texel
5 oktober 1988 LI Echt
22. 18 mei 1989 NH Texel
23. 13 t/m 14 mei 1990 NH Castricum
24. 21 mei 1990 NH Castricum
25. 4 juni t/m 4 oktober 1992 NH Schagen
25 april t/m augustus 1993 NH Schagen
26. 25 april 1993 NB Uden
27. 5 t/m 7 juni 1994 GE Voorst
6 juli 1994 NH Texel
28. 10 mei 1995 NH Beverwijk
29. 26 september 1995 LI Venlo
30. 30 maart t/m 1 april 1996 ZL Schouwen-Duiveland
29 juni 1996 DR Emmen
31. 11 juli t/m 20 augustus 1996 NH Texel
32. 23 april 1997 UT Houten
33. 13 mei 1997 ZH Alphen aan den Rijn
34. 17 t/m 18 mei 1997 ZH Rotterdam
35. 27 t/m 29 juni 1997 ZL Noord-Beveland
26 april 1998 FL Almere
36. 9 mei 1998 ZH Rotterdam
37. 22 mei 1999 NH Bloemendaal
38. 7 juni 1999 GE Ede
39. 19 april 2000 NB Oss
40. 13 mei 2000 ZH Rotterdam
15 mei 2000 ZL goes (gemeente)
41. 6 augustus 2000 ZH Wassenaar
42. 3 oktober 2000 FR Vlieland
43. 8 t/m 9 april 2001 ZL Veere
44. 12 mei 2001 ZH Wassenaar
45. 15 mei 2001 ZH Noordwijk
46. 26 juli 2001 ZL Schouwen-Duiveland
47. 18 april 2002 NH Bergen (NH)
48. 29 t/m 30 april 2002 LI Nederweert
49. 28 mei 2002 FR Smallingerland
50. 8 t/m 9 mei 2003 NH Schagen
51. 15 juni 2003 GE Ede
52. 3 mei 2004 UT Oudewater
53. 6 mei 2004 FR Dongeradeel
54. 8 t/m 20 mei 2004 ZH Westland
55. 7 juli 2004 ZL Veere
56. 24 t/m 25 oktober 2004 ZL Hulst
57. 24 april 2005 ZH Wassenaar
58. 2 mei 2005 NH Den Helder
59. 6 augustus 2005 FL Dronten
60. 12 mei 2006 ZL Veere
61. 11 april 2007 LI Nuth
15 april 2007 NH Texel
62. 16 mei 2007 GE Berg en Dal
63. 18 mei 2007 ZH Noordwijk
64. 19 mei 2007 ZH Rotterdam
20 juni 2007 ZH Wassenaar
65. 18 juli 2007 OV Losser
25 juli t/m 8 augustus 2007 OV Losser
66. 8 augustus 2007 NB Heusden
67. 31 maart 2008 ZH Pijnacker-Nootdorp
68. 26 april 2008 NB Vught
69. 5 t/m 10 juni 2008 DR Westerveld
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats

Griel, Aekingerzand, Westerveld, 5 juni 2008, Rob Voesten

Arnoud B van den Berg · Griel · 07-06-1992

Arnoud B van den Berg · Griel · 07-06-1992

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.