CDNA Nieuwsberichten

Werkwijze beoordeling Vale Gierzwaluwen

19 januari 2023  ·  CDNA

De CDNA is gestart met de beoordeling van de Vale Gierzwaluwen van het najaar van 2022. Er is voor een zo werkbaar mogelijke beoordelingsprocedure gekozen voor zowel waarnemers als de CDNA. De werkwijze houdt in dat de CDNA de gevallen zo goed mogelijk bundelt aan de hand van de vele waarnemingen en individuen; een werkwijze die recht doet aan de waargenomen turn-over van individueel herkenbare vogels. Naast losse waarnemingen, gaat het vaak om (vele) waarnemingen op hotspots (Waddeneilanden, kustgebieden, en kenmerkende landschapselementen). De CDNA wordt bij het genereren van een overzicht van gevallen op hotspots bijgestaan door lokaal goed ingevoerde en kundige vogelaars buiten de commissie: namelijk Jaap Eerdmans (Ameland), Wouter van der Ham (Schiermonnikoog), Thomas Luiten (Zeeland) en Arend Wassink (Texel). Waarnemers wordt gevraagd in dit specifieke geval zelf geen formulieren in te sturen (voor alle andere soorten dan Vale Gierzwaluw nadrukkelijk wél). Wel kan het helpen om waarnemingen (bijvoorbeeld op waarneming.nl) van beelddocumentatie te voorzien, waardoor het overzicht completer wordt.