CDNA Nieuwsberichten

Beoordeling van Grote Kruisbek

1 april 2016  ·  Nils van Duivendijk

In tegenstelling tot wat vrij recent gecommuniceerd is, heeft de CDNA in haar zomervergadering besloten Grote Kruisbek alsnog af te voeren van de lijst van beoordeelsoorten per 1 januari 2013. Redenen zijn de (naar nu blijkt) uitzonderlijk grote invasie van 2013/14 (het gaat inmiddels om 91 ingediende gevallen en dus een veelvoud daarvan aan exemplaren) en het wisselend aantal exemplaren per indiening per locatie, waarbij logischerwijs lang niet elk exemplaar gedocumenteerd is. Dit maakt een degelijke beoordeling vrijwel onmogelijk en vanuit de doelstelling van de CDNA ook niet meer nodig (waarbij het beoordeelsoortcriterium van gemiddelde twee gevallen per jaar in de laatste 30 jaar ruim wordt overschreden). De CDNA wil iedereen, die de moeite heeft genomen gevallen in te dienen, hartelijk bedanken.

Daarnaast zal een flink aantal soorten per 1 januari 2015 niet meer beoordeeld worden omdat deze ook niet meer aan het bovengenoemde criterium voldoen. Dit zijn: Amerikaanse Smient, Amerikaanse Wintertaling, Blonde Ruiter, Terekruiter, Grauwe Fitis, Krekelzanger, Witstuitbarmsijs (exilipes) en Witbandkruisbek.