CDNA Nieuwsberichten

Digitaal indienen bij de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna

1 april 2016  ·  Marcel Haas (CDNA) & Steven Wytema (Dutch Avifauna)

Sinds 1 januari 2013 is het mogelijk om waarnemingen van zeldzame vogels, die door de CDNA beoordeeld worden, online in te dienen. Door het formulier op dutchavifauna.nl in te vullen, kan men zonder veel moeite een waarneming indienen. Er kunnen gemakkelijk foto's en geluidsopnames aan toegevoegd worden. De formulieren worden door de CDNA-archivaris (Marcel Haas, die per 1 januari 2013 deze taak van Max Berlijn heeft overgenomen) in de verzamelronde geplaatst en van daaruit de eerste stemronde ingebracht.

De acht CDNA-leden beoordelen het geval op de oude vertrouwde wijze, met het verschil dat de documentatie nu digitaal beschikbaar is. Indien unaniem aanvaard, zal het geval terecht komen in de 'aanvaardsectie'. Indien het geval een tweede of derde ronde ingaat, zal het worden verplaatst naar de desbetreffende ronde. Bij het niet aanvaarden van een geval, zal het terecht komen in de 'niet aanvaardsectie'.

Voorheen gebeurde het beoordelen middels het samenstellen van pakketten die rouleerden binnen de acht CDNA-leden. Nu kan ieder geval tegelijkertijd door de leden worden beoordeeld, hetgeen het proces uiteraard flink versnelt. Op elk moment is nu een geval te traceren via de rondes. Wij verwachten dat deze werkwijze het indienen van gevallen gemakkelijker maakt, maar vooral ook sneller! Dus, als je een CDNA-beoordeelsoort hebt gevonden, zorg dan dat de documentatie snel via het nieuwe digitale formulier wordt ingediend!