CDNA Nieuwsberichten

Recente CDNA-besluiten 10 juli 2016

20 juli 2016  ·  Sander Bot & CDNA

Op zondag 10 juli 2016 hield de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) haar zomervergadering te Woerden, waarin onder meer de volgende punten aan de orde kwamen en de volgende besluiten werden genomen.

Garry Bakker is verwelkomd als nieuw stemmend lid, een functie die hij sinds 1 mei heeft overgenomen van Ruud van Beusekom.

Er is gewerkt aan beleid hoe om te gaan met Lammergier Gypaetus barbatus. Op hoofdlijnen is een standpunt geformuleerd, maar met betrekking tot ‘vagrancy potential’ van wilde vogels uit de Pyreneeën wil de CDNA toch nog enkele zaken nader uitzoeken. Door de recente waarnemingen van Lammergier in Nederland komt de CDNA tot de conclusie dat de huidige herintroductieregel in het CDNA-handboek geactualiseerd dient te worden. Een nieuw concept zal door een CDNA-werkgroep in het komende halfjaar uitgewerkt worden. Daarbij zal ook expertise van buiten de CDNA worden gezocht.

Alle gevallen van vrouwtjes Witkopgors Emberiza leucocephalos gaan herrouleren in verband met nieuwe inzichten in de determinatie van hybriden met Geelgors E citrinella en van bleke Geelgorzen. Dit proces wordt komende periode voorbereid. De meeste gevallen moeten nog gedigitaliseerd en de balgen opnieuw gefotografeerd worden.

Het wordt nog onderzocht of oude gevallen van Bastaardarend Aquila clanga en Schreeuwarend A pomarina opnieuw moeten worden beoordeeld om hybriden uit te sluiten; komende wintervergadering wordt hierover besloten.