CDNA Nieuwsberichten

Belangrijkste besluiten CDNA-wintervergadering 2019

15 april 2019  ·  Eddy Nieuwstraten, Vincent van der Spek & CDNA

Op 16 februari 2019 was het voltallige team van de CDNA aanwezig voor de wintervergadering 2019. 

Aanpassing handboek

Beleid herintroducties

Er is besloten tot aanpassing van het beleid voor (nakomelingen van) geherintroduceerde soorten.. De belangrijkste verandering is dat niet alleen sprake moet zijn van in het wild uitgebroede vogels (dat blijft hetzelfde), maar dat de geherintroduceerde populaties waar ze vandaan komen ook duurzaam en zelfredzaam moeten zijn. Voor een verdere toelichting, zie hier.

Nieuwe versie handboek

De afgelopen jaren zijn er ook op andere fronten enkele aanscherpingen in het beleid geweest (zoals bijv. recentelijk bij omgekeerde bewijslast). De geactualiseerde versie is hier te vinden.

Op- en af te voeren soorten: Aziatische Goudplevier en Notenkraker 

Op basis van het voorkomen wordt Aziatische Goudplevier vanaf 1 januari 2019 niet langer beoordeeld. Een inhoudelijke analyse wordt op een later moment gedeeld. Hiermee verdwijnt ook automatisch de ‘verzamelsoort’ kleine goudplevier spec. van de beoordeellijst (er worden alleen ‘verzamelsoorten’ beoordeeld waarvan beide taxa beoordeelsoort zijn). De Notenkraker is in 1978 als beoordeelsoort afgevoerd, na invasiejaar 1977. Zulke jaren vonden verder o.a. plaats in 1968, 1985 en 1991. Sinds 1991 zijn er echter geen grotere invasies meer geweest – alleen in 2008 was er relatief recent nog een bescheiden opleving. Er zijn de afgelopen tien jaar maar enkele goed gedocumenteerde gevallen. Vanwege de toegenomen zeldzaamheid isNotenkraker per 1 januari 2019 weer een beoordeelsoort. 

IJskastdossiers

Voor de openstaande ijskastdossiers hebben zich trekkers gemeld. Voor 15 juni wordt per soort een advies opgesteld om de behandeling van deze gevallen te bespoedigen.

c-DNA

DNA speelt in toenemende mate een doorslaggevende rol bij de beoordeling. Momenteel zijn er in veel dossiers slechts verwijzingen naar een mededeling van een gerenommeerde wetenschapper te vinden. Er is daarom behoefte aan een protocol met daarin de eisen die de CDNA stelt aan de DNA-bewijsvoering. Afgesproken is dat de commissie dit protocol voor de zomervergadering ontwikkelt. Onderdeel daarvan is benoemen waar voor de CDNA de belangen van DNA-onderzoeken liggen, wat onze rol daarin is, en hoe we dat borgen. 

Jaarverslag en mededelingen in DB

In aanwezigheid van Dick Groenendijk (namens de DB kernredactie) is gesproken over de samenwerking tussen CDNA en de kernredactie. M.b.t. het jaarverslag 2017 was de uitkomst dat gestreefd wordt naar een prettiger leesbaar verslag, waarin ook ruimte is voor het aanstippen van belangrijke besluiten. We spannen ons ook in om in Limosa verslag te doen van onze activiteiten. Naar een vorm wordt nog gezocht. Over de CDNA-mededelingen is afgesproken dat wij onze keuze voor meer transparantie over de werkwijze en besluiten richting de vogelaarsgemeenschap vasthouden, maar dat dit niet per se in het tijdschrift hoeft. Toelichtingen kunnen goed via Dutch Avifauna gecommuniceerd worden. De belangrijkste mededelingen over werkwijze en besluiten krijgen daarnaast een plek in het jaarverslag.

De commissie zelf: wisseling van de wacht

Stemmende leden
Na acht jaar namen we afscheid van Rik Winters. Zijn scherpe inbreng, bewonderenswaardige vermogen om ‘dwars te denken’ en zijn meeuwenkennis zullen gemist worden. De erfenis van Rik is in uiterst capabele handen, met de toevoeging van alleskunner Hans Schekkerman – in de negentiger jaren óók al eens lid van de commissie.

Penningmeesterschap en secretarisschap
Met het vertrek van Rik verdween ook de penningmeester. James Lidster neemt zijn taken over. Christian Brinkman draagt na vier jaar het secretariaat over aan Vincent van der Spek. 

Eddy Nieuwstraten, Vincent van der Spek & CDNA