CDNA Nieuwsberichten

Nieuwe statistiek toegevoegd

1 april 2016  ·  Jeroen van Vianen

Onder het kopje statistieken is een overzicht van alle eerste gevallen per provincie toegevoegd. Hieruit blijkt dat de kustprovincies en de Wadden eilanden het beste scoren bij het vinden van nieuwe soorten voor Nederland.