CDNA Nieuwsberichten

Lancering Dutch Avifauna

1 april 2016  ·  Projectteam Dutch Avifauna

Van boek naar website.

Het boek 'Zeldzame vogels van Nederland (1e druk 1999, 2e druk 2001)' vormde samen met het boek 'Algemene en schaarse vogels van Nederland' (1e druk 2001) een avifauna van Nederland . Deze website is (vooralsnog) een geüpdate versie van boek 1: Zeldzame vogels van Nederland. Met een toenemende interesse voor vogels kijken in Nederland, zijn er sinds de publicatie van het boek vele gevallen maar ook vele soorten toegevoegd aan de Nederlandse lijst. 

Met deze website hebben wij het werk uit 2001 willen aanvullen en verdiepen. 

Bij een dergelijk digitaliseringsproject moeten keuzes gemaakt worden. Wat is het punt op de horizon, maar vooral waar begin je. 

Op de website is de complete Nederlandse lijst te vinden, met daarbij voor de huidige CDNA-beoordeelsoorten de aanvaarde gevallen. Naast de gepubliceerde gevallen hebben we ook geaccepteerde gevallen toegevoegd welke nog niet zijn gepubliceerd in een jaarverslag. 

Bij het invoeren van alle gevallen is geprobeerd om zo veel mogelijk foto's, geluiden en links naar artikelen op te nemen. Dit is natuurlijk nog lang niet compleet, dit hopen we met jullie hulp verder uit te breiden.

Work in progress

Er komen natuurlijk telkens nieuwe gevallen bij. Tijdens dit project zijn er al heel wat nieuwe gevallen beoordeeld door de CDNA, beoordeelsoorten afgevoerd (zie nieuwsbericht van de CDNA) en nieuwe soorten toegevoegd aan de Nederlandse lijst (meest recent de Langstaartklauwier).
Het is de bedoeling dat indienen en rouleren van gevallen ook via deze website gaat lopen. Wij hopen dat per 1 januari in werking te stellen. Zo blijft de website up-to-date.

 Wat wij hopen voor de toekomst:

  • uitbreiding documentatie huidige beoordeelsoorten, meer foto's uitgebreidere teksten etc.
  • gevallen voormalige beoordeelsoorten toevoegen
  • informatie over algemene en schaarse soorten toevoegen (in samenwerking met andere organisaties)

Wat hebben wij daar voor nodig:

Jullie hulp! Met elke tekst, foto, geluid of verwijzing naar een artikeltje zijn we blij.

Om de site verder uit te breiden zijn we ook op zoek naar mensen die willen mee helpen. Dit is een vrijwilligersproject en vele handen maken licht werk. Mocht je mee willen werken neem dan contact op met dutchavifauna@dutchbirding.nl.