CDNA Nieuwsberichten

Dutch Avifauna en CDNA: stand van zaken

9 januari 2017  ·  CDNA

Zoals bekend is in augustus 2012 de Dutch Avifauna gelanceerd en sinds januari 2013 is de CDNA overgegaan op het online rouleren en beoordelen van gevallen van indiensoorten via dutchavifauna.nl. Inmiddels loopt dit al bijna een jaar en werkt naar tevredenheid. De tijd die een geval doorgaans nodig heeft om te rouleren is drastisch verkort, wat vrijwel direct in het begin al werd duidelijk gemaakt bij het rouleren van de Geelsnavelduiker van Grevelingen half februari. Er zijn diverse ontwikkelingen en verbeterpunten in de planning, maar over het algemeen zijn betrokken partijen zeer tevreden. De Dutch Avifauna wil iedereen bedanken voor betrokkenheid en suggesties.

Indienen

Met de komst van het nieuwe digitale rouleren, is ook het indienen een stuk eenvoudiger geworden. Sinds januari 2013 is het mogelijk om online een geval van een zeldzame soort in te dienen op http://www.dutchavifauna.nl/recordform. Vrijwel tegelijkertijd is de koppeling met waarneming.nl gemaakt, zodat de meeste van de reeds beschikbare informatie op waarneming.nl direct overgenomen wordt in het indienformulier. Tevens kunnen gemakkelijk foto’s, video’s en/of geluidsopnamen worden toegevoegd. Een deel van de gevallen wordt echter nog steeds niet ingediend. De CDNA wil benadrukken dat de verantwoordelijkheid voor het indienen ligt bij de waarnemer. Indien een geval na drie maanden nog steeds niet door de ontdekker/een waarnemer is ingediend, zal de CDNA-archivaris het geval zelf in roulatie brengen met de op dat moment beschikbare documentatie (zie artikel 2.3 van het CDNA handboek http://www.dutchavifauna.nl/handboek#2_3). Simpelweg een foto plaatsen van een geval is niet altijd voldoende en de CDNA juicht toe als gevallen uitvoerig worden beschreven, zodat de documentatie optimaal is.

Grote Kruisbekken

Sinds half oktober worden steeds meer Grote Kruisbekken in Nederland gemeld. De eerste gevallen die zijn ingediend rouleren reeds. De CDNA wil benadrukken dat Grote Kruisbek nog steeds een indiensoort is. Alle gevallen van Grote Kruisbek dienen dus uitvoerig gedocumenteerd te worden, liefst met goede foto’s en bij voorkeur met geluidsopnamen.

Foto’s voor Dutch Avifauna 2011 en 2012

De Dutch Avifauna is altijd op zoek naar documentatiemateriaal. Met name van 2011 zijn nog weinig foto’s en met het naderen van het jaarverslag 2012 zullen ook veel gevallen uit 2012 nog geen foto hebben. Tevens is de vraag naar geluidsopnames groot: weinig van de duizenden gevallen in de database zijn voorzien van een geluidsopname, terwijl het vermoeden is dat er bij veel mensen geluidsopnames (digitaal) beschikbaar zijn. Ook zijn al diverse malen oude dia’s naar boven gekomen van ‘historische’ gevallen. De Dutch Avifauna wil vanzelfsprekend benadrukken hoe groot de waarde hiervan is!

Twitter

De gevallen die uitgerouleerd zijn – dwz waar de CDNA een beslissing over heeft genomen – verschijnen bij ‘recente wijzigingen’ op www.dutchavifauna.nl en worden doorgezet naar www.twitter.com/dutchavifauna. Op dit twitteraccount worden incidenteel ook mededelingen geplaatst vanuit Dutch Avifauna en/of CDNA. De tweets zijn openbaar.