CDNA Nieuwsberichten

Uitkomsten CDNA vergadering 10 augustus 2013

1 april 2016  ·  Willem van Rijswijk, Dick Groenendijk & Nils van Duivendijk

Op zaterdag 10 augustus 2013 hield de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) haar zomervergadering te Santpoort-Zuid, Noord-Holland. De volgende punten zijn besproken en de volgende besluiten zijn genomen.

Omdat Dick Groenendijk in januari 2014 er twee volledige termijnen op heeft zitten zal hij afzwaaien als CDNA-lid en daarmee ook als voorzitter. Nils van Duivendijk is aangesteld als nieuwe voorzitter en het werkpakket van Dick is inmiddels door Nils overgenomen. Vanwege het afscheid van Dick diende er ook een nieuw CDNA-lid te worden gekozen. Dit werd Sander Bot die tijdens de wintervergadering van begin 2014 zal worden geïnstalleerd.

De laatste papieren CDNA-pakketten zijn zo goed als uitgerouleerd. Met het verdwijnen van deze nostalgische manier van werken is de CDNA nu volledig overgegaan op een digitaal roulatiesysteem, dat goed functioneert. Waarnemingen kunnen bij de CDNA worden ingediend via www.dutchavifauna.nl/recordform (de gevallen kunnen uiteraard ook nog op papier door de waarnemers worden ingediend). Suggesties ter verbetering van het digitale systeem zijn welkom.

Zoals eerder vermeld bleek uit het artikel over Siberische Tjiftjaf Phylloscopus collybita tristis in Nederland (Dutch Birding 34: 386-392, 2012) dat dit taxon te 'talrijk' is om nog te worden beoordeeld. Oude gevallen worden uit roulatie gehaald en er zal ook geen (her)roulatie plaatsvinden van oudere gevallen. Het wordt niet opportuun geacht om met de oude, relatief strenge criteria eerdere gevallen te beoordelen van dit naar nu blijkt regelmatig voorkomende taxon (cf Dutch Birding 35: 127, 2013).

Bonte Stern Onychoprion fuscatus (Maasvlakte, Zuid-Holland, 31 augustus 2012; cf Dutch Birding 34: 302-305, 2012) en Kaspische Roodborsttapuit Saxicola maurus variegatus (Vlieland, Friesland, 6-20 oktober 2012; cf Dutch Birding 34: 378-385, 2012) zijn beide als nieuw taxon voor Nederland bekrachtigd.